Hà Nội: Sở GD&ĐT công bố tỉ lệ chọi vào lớp 10 THPT công lập

Ảnh: Thanh niên

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố “tỉ lệ chọi” vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên để học sinh và phụ huynh tham khảo.

Nhằm giúp phụ huynh và học sinh trong việc quyết định có hay không đổi nguyện vọng dự tuyển lớp 10 THPT năm học 2020-2021, Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố số lượng học sinh dự tuyển vào từng trường THPT công lập thuộc thành phố Hà Nội. Đồng thời, nhằm tạo thuận lợi cho học sinh, Sở này sẽ cho phép học sinh được đổi nguyện vọng dự tuyển 1 lần, trong 2 ngày 24-25/6. Thí sinh có nhu cầu đổi nguyện vọng sẽ làm đơn (theo mẫu của Sở GD&ĐT).

Tuy nhiên, có một lưu ý là quy định đổi nguyện vọng dự tuyển chỉ áp dụng đối với nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập, không áp dụng với các nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 các trường THPT chuyên, hoặc trường THPT có lớp chuyên.

Hà Nội: Sở GD&ĐT công bố tỉ lệ chọi vào lớp 10 THPT công lập | News by Thaiger

Hà Nội: Sở GD&ĐT công bố tỉ lệ chọi vào lớp 10 THPT công lập | News by Thaiger

Hà Nội: Sở GD&ĐT công bố tỉ lệ chọi vào lớp 10 THPT công lập | News by Thaiger

Hà Nội: Sở GD&ĐT công bố tỉ lệ chọi vào lớp 10 THPT công lập | News by Thaiger

Số lượng đăng ký dự tuyển nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 của từng trường THPT công lập không chuyên.

Hà Nội: Sở GD&ĐT công bố tỉ lệ chọi vào lớp 10 THPT công lập | News by Thaiger

Số lượng đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT chuyên.

Theo số liệu được Sở GD&ĐT Hà Nội công bố:

– Dự kiến Hà Nội có 107.246 học sinh xét tốt nghiệp THCS năm học 2019 – 2020 (tăng 6.685 học sinh so với năm học 2018 – 2019).

– Dự kiến có 90.730 học sinh tuyển vào lớp 10 THPT (tăng 5.776 học sinh so với năm học 2019 – 2020). Trong đó:

  • Các trường công lập tuyển 66.492 học sinh;
  • Các trường công lập tự chủ tuyển 2.788 học sinh;
  • Các trường ngoài công lập tuyển 21.450 học sinh;
  • Tuyển vào trung tâm giáo dục thường xuyên hơn 8.000 học viên;
  • Tuyển vào cơ sở giáo dục nghề nghiệp là 8.473 học sinh.

– Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học tới của các trường THPT cao nhất là 720 học sinh.

Nguồn: Thanh niên

Việt Nam

Thaiger Talk

Join the conversation and have your say on Thailand news published on The Thaiger.

Thaiger Talk is our new Thaiger Community where you can join the discussion on everything happening in Thailand right now.

Please note that articles are not posted to the forum instantly and can take up to 20 min before being visible. Click for more information and the Thaiger Talk Guidelines.

Click to comment

Leave a Reply

Nguyễn Lê Việt Anh

Nguyễn Lê Việt Anh, là một người năng động và nhiệt huyết, luôn muốn tìm tòi và khám phá nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống.

Related Articles

Leave a Reply