Nâng chuẩn cho 250.000 giáo viên theo dự thảo mới

Ảnh: Dân trí

Theo phương án đề xuất của Dự thảo Nghị định, tổng số giáo viên phải thực hiện nâng trình độ chuẩn (tính đến thời điểm chiết xuất số liệu ngày 15/12/2019) là: 257.506 người.

Trong đề xuất của Dự thảo, có tổng cộng 257.506 giáo viên sẽ phải thực hiện nâng trình độ chuẩn (tính đến thời điểm báo cáo dữ liệu ngày 15/12/2019).

Theo lộ trình đề xuất, trung bình mỗi năm cả nước sẽ tuyển sinh để đào tạo 25.705 giáo viên, với trình độ mầm non là 8.960 người, tiểu học 11.684 người, THCS 5.105 người. Quá trình đào tạo sẽ bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2020 đến 2030.

Nâng chuẩn cho 250.000 giáo viên theo dự thảo mới | News by Thaiger

Giáo trình đào tạo, tài liệu và phương pháp sẽ liên tục được bổ sung, xây dựng và cập nhật để phù hợp với yêu cầu và thích nghi với chương trình giáo dục phổ thông mới. Phương thức đào tạo linh hoạt sẽ giúp các giáo viên có thể vừa dạy, vừa học, đảm bảo chất lượng song song trong công tác và huấn luyện.

Giáo viên hoàn thành chương trình đào tạo, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra tương đương Bậc 5 của Khung trình độ quốc gia Việt Nam được cấp bằng cao đẳng sư phạm; tương đương với Bậc 6 của Khung trình độ quốc gia Việt Nam được cấp bằng đại học sư phạm.

Các giáo viên hoàn thành xong chương trình đào tạo sẽ được cấp bằng cao đẳng sư phạm nếu đáp ứng chuẩn đầu ra bậc 5 của Khung trình độ quốc gia Việt Nam, hoặc sẽ được cấp bằng đại học sư phạm nếu đạt chuẩn theo Bậc 6.

Đề xuất nâng chuẩn trình độ giáo viên đang được coi là một động thái tích cực của bộ GD&ĐT trong quá trình nâng cao chất lượng đội ngũ giáo dục.

Theo Dân Trí

Việt Nam

Thaiger Talk

Join the conversation and have your say on Thailand news published on The Thaiger.

Thaiger Talk is our new Thaiger Community where you can join the discussion on everything happening in Thailand right now.

Please note that articles are not posted to the forum instantly and can take up to 20 min before being visible. Click for more information and the Thaiger Talk Guidelines.

Click to comment

Leave a Reply

Related Articles

Leave a Reply