Rating phim ‘Người thầy y đức 2’ của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop giảm

Rating phim 'Người thầy y đức 2' giảm ở tập mới nhất. Ảnh: saostar

Rating trong tập mới của bộ phim Người thầy y đức 2 (Romantic Doctor Teacher Kim 2) của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop giảm đáng kể so với những tập trước.

Theo Nielsen Korea, tập trước bộ phim đã đạt được rating cao với con số 16.5% và 20.7% cho 2 phần thì ở tập mới nhất, phim Người thầy y đức 2 (Romantic Doctor Teacher Kim 2) của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop đã không thu hút được thêm nhiều khán giả khiến rating giảm xuống 14.4% và 18.2%.

Rating phim 'Người thầy y đức 2' của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop giảm | News by Thaiger

Rating phim 'Người thầy y đức 2' của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop giảm | News by Thaiger

Rating phim 'Người thầy y đức 2' của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop giảm | News by Thaiger

Rating phim 'Người thầy y đức 2' của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop giảm | News by Thaiger

‘Người thầy y đức 2’ preview

Còn phim Black Dog của Seo Hyun Jin, Ra Mi Ran và Ha Joon cũng có rating giảm xuống 4.1% trong tập mới. Thành tích này giúp cho bộ phim tiếp tục dẫn đầu rating đài cáp vào tối qua.

Rating phim 'Người thầy y đức 2' của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop giảm | News by Thaiger

Rating phim 'Người thầy y đức 2' của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop giảm | News by Thaiger

Phim Diary of a Prosecutor của Lee Sun Kyun và Jung Ryu Won cũng có rating giảm xuống 3%.

Rating phim 'Người thầy y đức 2' của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop giảm | News by Thaiger

Rating phim 'Người thầy y đức 2' của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop giảm | News by Thaiger

Nguồn: saostar

Việt Nam

Thaiger Talk

Join the conversation and have your say on Thailand news published on The Thaiger.

Thaiger Talk is our new Thaiger Community where you can join the discussion on everything happening in Thailand right now.

Please note that articles are not posted to the forum instantly and can take up to 20 min before being visible. Click for more information and the Thaiger Talk Guidelines.

Click to comment

Leave a Reply

Related Articles

Leave a Reply