NASA công bố vệ tinh có thể đo mực nước biển

Vệ tinh Sentinel-6 đang trong quá trình hoàn thiện, dự kiến phóng vào tháng 11 năm nay (ảnh: Space)

Mới đây NASA vừa công bố vệ tinh có tên Sentinel-6/Jason CS có khả năng thu thập và theo dõi hải lưu, dòng chảy của nước biển trong 40 năm qua. Đây là dự án lâu nhất của NASA trong việc nghiên cứu nước biển dâng được hợp tác với các nước châu Âu và dự kiến được phóng vào tháng 11/2020.

Sentinel-6 gồm hai vệ tinh đôi có tên Sentinel-6A và Sentinel-6B. Vệ tinh có nhiệm vụ nghiên cứu những thay đổi trong dòng hải lưu, biến đổi khí hậu, Elnino, La Nina, mưa bão, lũ lụt,…Ngoài ra, Sentinel-6 còn có khả năng cung cấp những dữ liệu về dòng chảy, hướng di chuyển dòng chảy, điều này rất có ích cho ngư dân.

Vệ tinh Sentinel-6/Jason CS là sự kết hợp của ba vệ tinh Jason-1, Jason-2, Jason-3. Ba vệ tinh này sẽ đo đạc nước biển trong nhiều năm trước. Kết quả cho thấy, nước biển dâng 3mm vào năm 1990 và hiện nay dâng 3.4mm. Đây cũng chính là một minh chứng điển hình cho sự biến đổi khí hậu.

Nguồn: Vnexpress

Việt Nam

Join the conversation and have your say on Thailand news published on The Thaiger.

Thaiger Talk is our new Thaiger Community where you can join the discussion on everything happening in Thailand right now.

Please note that articles are not posted to the forum instantly and can take up to 20 min before being visible. Click for more information and the Thaiger Talk Guidelines.

Click to comment

Leave a Reply

Leave a Reply