Năm 2019 doanh thu quảng cáo của Instagram vượt mặt Youtube

Năm 2019 doanh thu quảng cáo của Instagram vượt mặt Youtube. Ảnh: vnreview

Cùng với nhiều cỗ máy kiếm tiền khác, Instagram góp phần không nhỏ trong việc tạo ra doanh thu cho Facebook.

Vừa đây, Bloomberg tiết lộ Instagram đã mang lại doanh thu quảng cáo 20 tỷ USD trong năm 2019, chiếm hơn 1/4 tổng doanh thu của Facebook trong năm qua.

Các quảng cáo trên Instagram được lồng vào giữa Stories, các bảng tin (feed) và trên tab khám phá. Đội ngũ của Instagram ngày càng sáng tạo khi chèn quảng cáo vào nội dung của người dùng.

Google cũng lần đầu thừa nhận YouTube đã kiếm được 15 tỷ USD doanh thu quảng cáo, chiếm khoảng 10% tổng doanh thu. Không giống như YouTube, Instagram không chia sẻ doanh thu quảng cáo với những người sáng tạo nội dung (creator).

Facebook đang tập trung vào việc kiếm lời từ Instagram. Một cửa hàng mua sắm trực tuyến trên ứng dụng cũng được thành lập để các thương hiệu trực tiếp bán các mặt hàng trên Instagram.

Gần đây, Facebook đã giới thiệu đến một nhóm các creator được lựa chọn, một trình quản lý giúp điều phối các giao dịch quảng cáo. Có lẽ công ty sẽ mở rộng công cụ dành cho nhà sáng tạo và cho phép thương hiệu quyền tiếp cận số liệu, nhằm giúp công ty thu lợi nhiều hơn.

Nguồn: vnreview

Việt Nam

Join the conversation and have your say on Thailand news published on The Thaiger.

Thaiger Talk is our new Thaiger Community where you can join the discussion on everything happening in Thailand right now.

Please note that articles are not posted to the forum instantly and can take up to 20 min before being visible. Click for more information and the Thaiger Talk Guidelines.

Click to comment

Leave a Reply

Leave a Reply