Laguna Phuket’s “Run Paradise” marathon rocks with new theme song

PHUKET: This year’s Laguna Phuket International Marathon is rocking its thousands of runners and fans around the world with a specially-commissioned “Run Paradise” theme song.

The upbeat rock anthem was composed by Phuket-based musicians Gary Crause and Rob Cooke at Gary’s Legend Music Studios.

The anthem celebrates the event’s unique blend of enthusiasm for running and community fund-raising on the paradise tropical island – all to an inspiring up-tempo beat.

The new song can be heard on YouTube where it has been posted with a video of images from previous Laguna marathons.

Related news

Laguna Phuket International Marathon – Run Paradise 2013

Thousands of runners from across the globe will “Run Paradise” in the eighth edition of the annual event on Sunday, June 9, to re-affirm its status as Asia’s most popular family-friendly destination marathon.

In addition to the full 42 kilometer marathon, there will be a 21.1km half marathon, 10.5km run, a 91.5FM 5km community walk and a 2km children’s race.

Runners and spectators alike can help with fund-raising for the Laguna Phuket Foundation, which supports a number of community and schools charity initiatives.

“Run Paradise” is an apt description, with runners of all ages and abilities on a mainly flat course that takes in rubber and pineapple plantations, beach views, local villages and the lagoons of Laguna Phuket – all in a family-friendly carnival atmosphere.

The new song will be performed live at the runners’ Pasta Party on the eve of the marathon by popular Phuket teen band The Legends of Siam.

Online marathon registration can be done at this link, with special deals at Laguna Phuket hotels also on the website.

Phuket News

Join the conversation and have your say on Thailand news published on The Thaiger.

Thaiger Talk is our new Thaiger Community where you can join the discussion on everything happening in Thailand right now.

Please note that articles are not posted to the forum instantly and can take up to 20 min before being visible. Click for more information and the Thaiger Talk Guidelines.

Click to comment

Leave a Reply

Legacy Phuket Gazette

Archiving articles from the Phuket Gazette circa 1998 - 2017. View the Phuket Gazette online archive and Digital Gazette PDF Prints.

Leave a Reply