การเงิน

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันหยุดเปิดให้บริการไหม ทำที่ไหนได้บ้าง

กระทรวงการคลัง เปิดให้ผู้ผ่านเกณฑ์ สามารถยืนยันตัวตน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566” ได้ทุกวันรวมเสาร์ – อาทิตย์ ที่ธนาคารออมสิน-กรุงไทย-ธ.ก.ส. ทุกสาขา เริ่ม 11 มีนาคม 2566

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผย ผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติโครงการลงทะเยียนเพื่อสวัสดิการแฟ่งรัฐ ปี 2565 จะสามารถเข้าใช้บริการยืนยันตัวตนผ่านสาขาในห้างสรรพสินค้าของ 3 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้

การให้บริการในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์นั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีดำริให้สาขาของธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ที่มีสาขาในห้างสรรพสินค้า ที่ยังไม่ให้บริการยืนยันตัวตน และยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ พิจารณาเปิดให้บริการเพิ่มเติมเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ที่ไหน วันหยุดเปิดให้บริการไหม

ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ตรวจสอบผลแล้วเป็นผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ สามารถดำเนินการยืนยันตัวตน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ผ่าน 3 ธนาคาร ดังนี้

  • ธนาคารกรุงไทย
  • ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหรกณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

โดยทั้ง 3 ธนาคาร จะเปิดให้ยืนยันตัวตนในวันเสาร์ – อาทิตย์ เพื่อให้อำนวยความสะดวกสบายแก่ประชาชนที่อาจไม่ว่างในวันจันทร์ – ศุกร์ สำหรับสาขาทั่วไปเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. และสาขาในห้างสรรพสินค้า เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 11.00 – 16.00 น.

เอกสารสำหรับการยืนยันตัวตน

กรณีเดินทางมาด้วยตนเอง

  • บัตรประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)
  • ใบสำคัญการหย่า หรือ ใบมรณะ หรือ หนังสือรับรองการตาย หรือ ทะเบียนบ้านที่มีการจำหน่ายการตาย (เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข)

กรณีมอบอำนาจ

ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมายืนยันตัวตนได้ด้วยตัวเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายืนยันตัวตนแทนได้ สามารถใช้เอกสารดังนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)
  • ใบสำคัญการหย่า หรือ ใบมรณะ หรือ หนังสือรับรองการตาย หรือ ทะเบียนบ้านที่มีการจำหน่ายการตาย (เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข)
  • หนังสือมอบอำนาจ (สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
  • บัตรประชาชน (ผู้ได้รับมอบอำนาจ)
  • สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) หรือ ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี) ให้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานยืนยันตน

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องเปิดบัญชี-ผูกพร้อมเพย์

สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยังไม่มีบัญชีธนาคาร จะต้องเปิดบัญชีธนาคารและผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชน โดยสามารถเปิด “บัญชีพื้นฐาน” ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากที่ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี โดยประเภทบัญชีดังกล่าวเป็นการให้บริการเฉพาะผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป

ผู้ที่ประสงค์เปิดบัญชีดังกล่าว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อเปิดบัญชีได้จากธนาคารพาณิชย์ทั้ง 14 แห่งทุกสาขาทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ผู้ลงทะเบียนสามารถขอตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติและขออุทธรณ์ได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัดได้ทุกวัน รวมวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงเวลา 08.30 – 16.30 น.

ขอบคุณข้อมูลจาก โครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ยืนยันตัวตน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ภาพจาก Facebook Page : ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC1111)

Wilasinee

นักเขียนออนไลน์ผู้เชี่ยวชาญข่าวบันเทิงและบทความไลฟ์สไตล์ แฟชั่น จบการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รู้ลึกรู้จริงทั้งเรื่องวิชาการและเทรนด์กระแสโซเชียลที่สำคัญ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button