Ngành thanh tra và các thách thức hiện tại

Trụ sở Thanh tra Chính phủ (Ảnh: Dân Trí)

Thanh tra Chính phủ đã đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định xây dựng Luật Thanh tra sửa đổi, Luật hiện hành đã bộc lộ nhiều hạn chế, gây khó khăn vướng mắc, làm giảm hiệu quả, hiệu lực của hoạt động thanh tra, không còn đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới.

Bộ Tư pháp đã được đề nghị thẩm định và xây dựng một Luật Thanh tra mới theo tờ trình được đưa lên bở cơ quan Thanh tra Chính phủ, thay thế cho Luật hiện hành cũ vốn bộc lộ nhiều thiếu sót, gây ra sự chồng chéo, giảm hiệu lực hoạt động của thanh tra.

“Tổ chức, bộ máy các cơ quan thanh tra nhà nước hiện nay hết sức dàn trải, phân tán và thiếu tính thống nhất. Mặc dù được tổ chức rộng khắp từ trung ương đến địa phương nhưng hoạt động thanh tra thiếu một sự chỉ đạo điều hành thông suốt trong toàn ngành”- tờ trình nêu.

Sự bất cập này thể hiện rõ trong việc các cơ quan thanh tra các cấp, dù là bộ ngành hay địa phương, phải phụ thuộc vào các cơ quan quản lý cùng cấp hầu hết các chức năng hoạt động: bổ nhiệm lãnh đạo, tổ chức nhân sự và thực hiện kế hoạch thanh tra.

Ngoài ra, cơ quan Thanh tra Chính phủ gần như không thể gánh vác toàn bộ hoạt động trên quy mô toàn ngành khi mà các vi phạm xảy ra trong thời gian gần đây ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của toàn ngành.

“Sự phân định thẩm quyền thanh tra giữa các cấp cũng không rõ ràng dẫn đến cùng một nội dung có thể xảy ra thanh tra trùng lặp, gây khó khăn phiền hà cho đối tượng thanh tra, nhất là cho hoạt động sản xuát kinh doanh các doanh nghiệp, đang là mối quan tâm lo lắng của Chính phủ”- Thanh tra Chính phủ nêu thực tế.

Điều này được thể hiện rõ trong quá trình hoạt động của thanh tra và kiểm toán nhà nước. Việc có nhiều thời điểm hoạt đồng cùng lúc khiến cho quá trình thực hiện nhiệm vụ bị chồng chéo, tạo cảm giác thiếu nhất quán cho các cơ quan nằm trong quá trình thanh tra, kiểm toán của hai đơn vị này.

Chính vì thế, Thanh tra Chính phủ dự kiến trình Chính phủ đưa Luật Thanh tra sửa đổi vào chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2021; dự kiến trình quốc hội cho ý kiến và xem xét thông qua trong năm 2021.

Nguồn: Dân Trí

 

Việt Nam

Join the conversation and have your say on Thailand news published on The Thaiger.

Thaiger Talk is our new Thaiger Community where you can join the discussion on everything happening in Thailand right now.

Please note that articles are not posted to the forum instantly and can take up to 20 min before being visible. Click for more information and the Thaiger Talk Guidelines.

Click to comment

Leave a Reply

Thaiger Việt Nam

Cổng thông tin phát triển nhanh nhất của Việt Nam với những tin tức nóng hổi hàng ngày trên toàn quốc.

Leave a Reply