การเงินข่าวข่าวการเงินเศรษฐกิจ

ครม. ไฟเขียว! ร่างกฎหมายการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินเยียวยา ของโครงการรัฐ

ครม. ได้มีมติอนุมัติผ่าน ร่างกฎหมายการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินเยียวยา ของโครงการรัฐจำนวน 12 โครงการ สำหรับ บุคคลธรรมดา – นิติบุคคล

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติ ร่างกฎหมายการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินเยียวยา เงินช่วยเหลือ เงินสนับสนุน เงินอุดหนุน และประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากโครงการภาครัฐอันเนื่องมาจากการบรรเทา ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวม 2 ฉบับ ได้แก่

1. ร่าง พ.ร.ฎ. ออกตามความใน ป. รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ …) พ.ศ. … ให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากโครงการของภาครัฐ

2. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ … (พ.ศ. …) ออกตามความใน ป. รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ให้เงินได้ที่ผู้มีเงินได้ได้รับเป็นเงินเยียวยา เงินช่วยเหลือ เงินสนับสนุน เงินอุดหนุน หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากโครงการของภาครัฐเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

นอกจากนี้ กฎหมายดังกล่าวจะก่อให้เกิดความชัดเจนแก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับเงินเยียวยาจาก 12 โครงการรัฐในช่วงปี 2564 ที่ผ่านมา ดังนี้

1. โครงการกำลังใจ

2. โครงการเราเที่ยวด้วยกัน

3. โครงการคนละครึ่ง

4. โครงการเราชนะ

5. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3

6. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

7. โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

8. โครงการ ม33 เรารักกัน

9. โครงการทัวร์เที่ยวไทย

10. โครงการเยียวยานายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

11. โครงการให้ความช่วยเหลือ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ

12. โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

 

แหล่งที่มาของข่าว : Facebook Page – ไทยคู่ฟ้า

สามารถติดตามข่าวเศรษฐกิจเพิ่มเติมได้ที่นี่ : ข่าวเศรษฐกิจ

 

N. Siripariyasak

นักเขียนคอนเทนต์ จับประเด็นด้านเศรษฐกิจ-การเงิน, เทคโนโลยี, ไอที และเกมส์ อัปเดตข่าวทั้งจากในประเทศไทย และต่างประเทศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *