Quỳnh Trần JP phải đổi tên channel Youtube vì bé Sa

Ảnh: kenh14.vn

Cộng đồng mạng bất ngờ khi thấy mẹ con Quỳnh Trần – bé Sa đã đổi tên channel Youtube từ “Quỳnh Trần JP – Cuộc sống ở Nhật” chuyển thành “Quynh Tran JP & Family – Cuộc sống ở Nhật”

Quỳnh Trần JP phải đổi tên channel Youtube vì bé Sa | News by Thaiger

Tên channel Youtube mới của Quỳnh Trần JP.

Lý do đổi tên được chị Quỳnh chia sẻ vì đây là kênh độc lập, nếu không có chữ Family thì sẽ bị Youtube đánh vi phạm luật bảo vệ trẻ em của Youtube và sẽ bị tắt bình luận và có thể là cả chức năng bật kiếm tiền. Nhờ vậy, chị Quỳnh sẽ được phép quay và đăng tải hình ảnh của trẻ em – bé Sa.

Ngoài ra, chị Quỳnh cho biết sẽ đăng thêm các clip có hoạt động của cả gia đình để trở thành kênh gia đình được Youtube chứng nhận.

Nguồn: kenh14.vn

Việt Nam

Join the conversation and have your say on Thailand news published on The Thaiger.

Thaiger Talk is our new Thaiger Community where you can join the discussion on everything happening in Thailand right now.

Please note that articles are not posted to the forum instantly and can take up to 20 min before being visible. Click for more information and the Thaiger Talk Guidelines.

Click to comment

Leave a Reply

Leave a Reply