การเงินเศรษฐกิจ

ยืนยันตัวตน ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ 2566 เสร็จแล้ว ต้องทำยังไงต่อ?

แจ้งเตือนสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัตรผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 และยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว ในขั้นตอนต่อไปอย่าลืมเปิดบัญชีและผูกบัญชีพร้อมเพย์ให้เรียบร้อย

คืบหน้าข่าว ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ล่าสุดวันนี้ 13 มีนาคม 2566 ด้านนายพรชัย ฐีระเวช โฆษกกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยข้อมูลตัวเลขผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามกฎระเบียบของทางโครงการฯ และเดินทางไปยืนยันตัวสำเร็จมีทั้งสิ้น 5,702,819 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มี.ค. 66 เวลา 13.00 น.)

อย่าลืม ‘เปิดบัญชี-ผูกพร้อมเพย์’ หลังยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66

ทางกระทรวงการคลังได้ย้ำเตือนมาว่า สำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วต้องทำการ “เปิดบัญชี” และ “ผูกพร้อมเพย์” กับหมายเลขประจำตัวประชาชน เพราะเป็นช่องทางในการรับสิทธิสวัสดิการ เนื่องจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะสามารถใช้สิทธิได้ผ่านบัตรประชาชน

ถ้าใครมีบัญชีธนาคารแล้ว แต่ไม่รู้ว่าจะผูกบัญชีพร้อมเพย์ยังไง เพียงแค่หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมา จากนั้นเปิดแอป Mobile Banking ของธนาคารใดก็ได้ แล้วเลือกเมนูผูกเลขบัญชีพร้อมเพย์ โดยให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรอกเลขพร้อมเพย์เป็นเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น

สำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีเงินฝากสามารถเปิด “บัญชีเงินฝากพื้นฐานเพื่อคนไทย” ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากที่ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี เป็นบัญชีประเภทที่ให้บริการเฉพาะผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐและผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป

ผู้ที่ประสงค์จะเปิดบัญชีดังกล่าวสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเปิดบัญชีได้จากธนาคารพาณิชย์ทั้ง 14 แห่งทุกสาขาทั่วประเทศ โดยเมื่อเดินทางไปเปิดบัญชีขั้นพื้นฐาน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องพกเอกสารประจำตัวเพื่อไปเปิดบัญชี ซึ่งประกอบไปด้วยเอกสารสำคัญดังนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (Smart Card)
  • บัตรประจำตัวประชาชนรุ่นเก่าไม่มีชิป (แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ 2 อย่าง เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาใบขับขี่, สำเนาบัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ สำเนา Passport)
  • บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุในวันที่เปิดบัญชี (หากมี)

บัญชีเงินฝากพื้นฐานบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66

ช่วงเวลายืนตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

ทั้งนี้ใครที่ลงทะเบียนและผ่านเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน สามารถดำเนินการยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทย (ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 66 เป็นต้นไป) ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. (ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. – 27 ส.ค. 66) โดยผู้ที่ยืนยันตัวตนภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566 จะสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 เปิดบัญชี ผูกพร้อมเพย์

เอกสารสำหรับยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1. กรณีเดินทางมาด้วยตนเอง

  • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)
  • ใบสำคัญการหย่า หรือ ใบมรณะบัตร หรือ หนังสือรับรองการตาย หรือทะเบียนบ้านที่มีการจำหน่ายการตาย (เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข)

2. กรณีมอบอำนาจ (ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมายืนยันตัวตนได้เอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายืนยันตัวตนแทนได้) โดยใช้เอกสาร ดังนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)
  • หนังสือมอบอำนาจ (ดาวน์โหลดคลิกที่นี่)
  • ใบสำคัญการหย่า หรือ ใบมรณะบัตร หรือ หนังสือรับรองการตาย หรือทะเบียนบ้านที่มีการจำหน่ายการตาย (เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข)
  • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอำนาจ)
  • สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) หรือใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี) ให้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานยืนยันตัวตน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 เปิดบัญชี ผูกพร้อมเพย์

Thaiger deals

tangmo

SEO Content Writer ประจำ The Thaiger ทีมภาษาไทย จบการศึกษาสาขาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนใจเรื่องมนุษย์และสังคมเป็นพิเศษ เชี่ยวชาญเรื่องไลฟ์สไตล์ และบันเทิงต่างประเทศ อยากเป็นสื่อกลางคอยขุดคุ้ยประเด็นตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงใหญ่โตมาเขียนให้ทุกคนได้อ่าน เพราะมีความเชื่อว่าสื่อที่ดีย่อมเป็นหนทางนำผู้อ่านไปสู่งานเขียนที่ดีได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *