ข่าวข่าวเทคโนโลยีไลฟ์สไตล์

สรุป TCAS 66 สอบอะไรบ้าง ดูปฏิทินการสอบ TGAT TPAT A-LEVEL เช็คที่นี่

ไม่ต้องงง สรุปให้ชัด ๆ TCAS 66 สอบอะไรบ้าง มีวิชาไหนเปลี่ยนแปลง เช็คปฏิทินการสอบ Timeline ตารางการคัดเลือก ทั้งหมด 4 รอบ พร้อมเตรียมตัวเลือกสนามสอบแบบเรียงลำดับ 5 ลำดับ สอบพร้อมกัน วัน เวลาเดียวกัน สามารถเลือกสอบด้วยกระดาษหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

TCAS 66 สอบอะไรบ้าง มีวิชาไหนเปลี่ยนแปลง ดูรายละเอียดจาก ทปอ. พร้อมเช็คปฏิทินและตารางการสอบคัดเลือกทั้ง 4 รอบ

ล่าสุดเริ่มมีกระแส #dek66 บนทวิตเตอร์ สำหรับประเด็นเรื่องการสอบ TCAS 66 หลังจาก ทปอ. ชึ้แจง ถึงการเปลี่ยนแปลงการสอบ ว่ามีวิชาไหนที่เปลี่ยนบ้าง พร้อมปฏิทินและตารางการสอบคัดเลือก รวมไปถึงสามารถเลือกว่าจะสอบด้วยกระดาษ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย ซึ่งจะมีรายละเอียดที่ควรทราบอย่างไรบ้าง เช็คที่นี่ สรุป TCAS 66 สอบอะไรบ้าง มีวิชาไหนเปลี่ยนแปลง ถ้าพร้อมแล้วเข้ามาอ่านกันได้เลย

TCAS 66 สอบอะไรบ้าง มีวิชาไหนที่เปลี่ยนแปลง

เข็ครายละเอียด TCAS 66 สอบอะไรบ้าง เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงวิชาอะไร พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

 • TCAS 66 จะมีการปรับเปลี่ยนรายวิชาสอบ เนื้อหาความรู้เชิงวิชาการ ไม่เกินหลักสูตร
 • วัดความถนัด TGAT / TPAT ทั้งหมด 6 วิชา โดยสามารถเลือกสอบได้สูงสุด 6 วิชา
 • วัดความรู้เชิงวิชาการ A-LEVEL (วิชาสามัญ) ทั้งหมด 15 วิชา สามารถเลือกสอบได้สูงสุด 10 วิชา

TCAS 66 สอบอะไรบ้าง ช่วงเวลาในกาสอบ TCAS 66 เช็คปฏิทิน Timeline ตารางการคัดเลือก

สอบ TCAS 66 เช็คปฏิทิน Timeline การสอบ TGAT / TPAT และ A-LEVEL (วิชาสามัญ) สอบเดือนไหน ประกาศผลสอบเมื่อไหร่ ดูตารางได้ที่นี่

| TCAS 66 TGAT / TPAT ปฏิทินการสอบ และประกาศผลสอบ

 • TCAS 66 TGAT / TPAT สอบในช่วงเดือน ธันวาคม 2565
 • TCAS 66 TGAT / TPAT ประกาศผลสอบในช่วงเดือน มกราคม 2565

| TCAS 66 A-LEVEL (วิชาสามัญ) ปฏิทินกานสอบ และประกาศผลสอบ

 • TCAS 66 A-LEVEL สอบในช่วงเดือน มีนาคม 2565
 • TCAS 66 A-LEVEL ประกาศผลสอบ 1 เดือนหลักจากสอบเสร็จแล้ว

รูปแบบการสอบ TCAS 66 ทั้ง TGAT / TPAT และวิชาสามัญ A-Level

สำหรับรูปแบบการสอบ TCAS 66 ทั้งวิชา TGAT / TPAT กับวิชาสามัญ A-Level จะมีรายละเอียดต่าง ๆและค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้าง เช็คคำตอบได้ที่นี่

| TCAS 66 TGAT / TPAT รูปแบบการสอบ

 • TGAT / TPAT สามารถเลือกได้ว่าจะสอบแบบกระดาษ (PBT) หรือสอบแบบคอมพิวเตอร์ (CBT)

| TCAS 66 A-Level วิชาสามัญ รูปแบบการสอบ

 • A-Level ค่าใช้จ่าย ราคา สมัครสอบ 140 บาท
 • A-Level สามารถเลือกวิชาได้ตามความประสงค์

TCAS 66 สอบอะไรบ้าง รูปแบบการสอบ TCAS 66 ทั้ง TGAT / TPAT และวิชาสามัญ A-Level

สำหรับรูปแบบการสอบ TCAS 66 ทั้งวิชา TGAT / TPAT กับวิชาสามัญ A-Level จะมีรายละเอียดต่าง ๆและค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้าง เช็คคำตอบได้ที่นี่

| TCAS 66 TGAT / TPAT รูปแบบการสอบ

 • TGAT / TPAT สามารถเลือกได้ว่าจะสอบแบบกระดาษ (PBT) หรือสอบแบบคอมพิวเตอร์ (CBT)

| TCAS 66 A-Level วิชาสามัญ รูปแบบการสอบ

 • A-Level วิชาสามัญ ค่าใช้จ่าย ราคา สมัครสอบ 140 บาท
 • A-Level วิชาสามัญ สามารถเลือกวิชาได้ตามความประสงค์

TCAS 66 สอบอะไรบ้าง รูปแบบการสอบ TCAS 66 แบบกระดาษ และแบบคอมพิวเตอร์

อย่างที่ทราบกันดีว่า TCAS 66 ทาง ทปอ. ได้ชี้แจงถึงรายละเอียดการสอบว่าสามารถเลือกได้ระหว่างทำข้อสอบแบบกระดาษ (PBT) กับแบบคอมพิวเตอร์ (CBT) โดยทั้งสองแบบก็จะมีเงื่อนไข รายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป มาดูกันว่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงสำหรับการสอบ TCAS 66 (2566) กันบ้าง

| TCASS 66 เลือกสอบแบบกระดาษ (PBT) วิชาสามัญ (A-Level)

 • ค่าสมัคร 100 บาท ต่อรายวิชา TCASS 66 วิชาสามัญ (A-Level)
 • TCASS 66 วิชาสามัญ ใช้โรงเรียนเป็นสนามการสอบ
 • TCASS 66 วิชาสามัญ (A-Level) ประกาศผล 1 เดือน หลังจากสอบเสร็จ
 • วิชาสามัญ (A-Level) เลือกสนามสอบแบบเรียงลำดับ 5 ลำดับ

| TCASS 66 เลือกสอบแบบคอมพิวเตอร์ (CBT) ของ TGAT / TPAT

 • TGAT / TPAT ค่าสมัคร 140 บาท ต่อรายวิชา
 • TGAT / TPAT ประกาศคะแนน 3 วัน (หลังสอบวิชาสุดท้ายเสร็จ)
 • TGAT / TPAT เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สนามสอบจัดเตรียมไว้ให้
 • TGAT / TPAT ใช้มหาวิทยาลัยเป็นสนามสอบ
 • TGAT / TPAT เลือกสนามสอบ 5 ลำดับ (ได้ไม่เกิน 5 แห่ง)
 • TGAT / TPAT เรียงลำดับตามความต้องการ
 • TGAT / TPAT จัดที่นั่งสอบตามลำดับสนามสอบที่เลือก

โดยการประกาศคะแนน TGAT / TPAT ในช่วงเดือน มกราคม 2565 จะสามารถใช้คะแนนยื่นรอบ Portfolio ได้ โดย TGAT จะมีทั้งหมด 3 ส่วน ซึ่งจะประกาศคะแนนแยกส่วน ส่วนละ 100 คะแนน และ TPAT ก็จะมีเหมือนกันทั้งหมด 3 ส่วน จะประกาศคะแนนแยกส่วน ส่วนละ 100 คะแนน

และในส่วนของการวัดความรู้เชิงวิชาการ วิชาสามัญ (A-Level) จะเป็นวิชาสามัญเดิม เน้นความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ (วิเคราะห์ ไม่เน้นความจำ)

TCAS 66 สอบอะไรบ้าง เช็คตาราง ปฏิทินการสอบ TGAT / TPAT

สำหรับรายละเอียดการสอบ TCAS 66 วิชา TGAT กับ TPAT มีรายละเอียดและตาราง TGAT / TPAT ประจำปีการศึกษา 2566 สามารถเลือกสอบได้ด้วยกระดาษ หรือคอมพิวเตอร์ โดยทำการสอบ วัน และเวลาเดียว พร้อมกัน และเลือกสนามสอบแบบเรียงลำดับ 5 ลำดับ มีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

เดือนกันยายน 2565

รับสมัครสอบ TPAT 1 และวิชาเฉพาะ กสพท

1 – 10 พฤศจิกายน 2565

รับสมัครสอบ (เลือกสอบด้วยกระดาษ หรือคอมพิวเตอร์)

11 – 20 พฤศจิกายน 2565

รับสมัครสอบเพิ่มเติม กรณีมีที่นั่งสอบว่าง สำหรับการสอบด้วยคอมพิวเตอร์

24 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2565

พิมพ์บัตรที่นั่งสอบ TGAT / TPAT

10 – 12 ธันวาคม, 17 ธันวาคม 2565

ทำการเริ่มสอบ TGAT / TPAT สอบด้วยกระดาษ/สอบด้วยคอมพิวเตอร์

15 ธันวาคม 2565

ประกาศผลสอบ (สอบด้วยคอมพิวเตอร์)

16 – 23 ธันวาคม 2565

ขอทบทวนผลคะแนนสอบ สำหรับการสอบด้วยคอมพิวเตอร์

7 มกราคม 2566

ประกาศผลสอบ สอบด้วยกระดาษ

8 – 15 มกราคม 2566

ขอทบทวนผลคะแนนสอบ สำหรับการสอบด้วยกระดาษ

| TCAS 66 TGAT / TPAT Timeline ปฏิทินการสอบ TGAT / TPAT วิชาต่าง ๆ

โดยการสอบ TCAS 66 TGAT กับ TPAT จะเริ่มสอบตั้งแต่วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 ถึงวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 มีรายละเอียดวิชาและตารางเวลาต่าง ๆ ดังนี้

สรุป TACAS 66 สอบอะไรบ้าง 66

TGAT / TPAT วันเสาร์ที่ 10 ธ.ค. 65

 • เวลา 09.00 – 12.00 น.
  วิชา 90 TGAT | ความถนัดทั่วไป
 • เวลา 13.00 – 16.00 น.
  วิชา 30 TPAT 3 | ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์

TGAT / TPAT วันอาทิตย์ที่ 11 ธ.ค. 65

 • เวลา 09.00 – 12.00 น.
  วิชา 50 TGAT 5 | ความถนัดครุศาสตร์ – ศึกษาศาสตร์
 • 13.00 – 16.00 น.
  20 TPAT 2 | ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

TGAT / TPAT วันจันทร์ที่ 12 ธ.ค. 65

 • เวลา 09.00 – 12.00 น.
  วิชา 40 TPAT 4 | ความถนัดทางสถาปัตยกรรม

TGAT / TPAT วันเสาร์ที่ 17 ธ.ค. 65

 • เวลา 09.00 – 12.00 น.
  วิชา 10 TPAT 1 | วิชาเฉพาะ กสพท สอบด้วยกระดาษ

TCAS 66 สอบอะไรบ้าง เช็คตาราง ปฏิทินการสอบ A-LEVEL วิชาสามัญ

สำหรับรายละเอียดการสอบ TCAS 66 วิชาสามัญ A-LEVEL มีรายละเอียดและตาราง A-LEVEL ประจำปีการศึกษา 2566 โดยสามารถทำการสอบด้วยกระดาษเท่านั้น! และสามารถเลือกสนามสอบแบบเรียงลำดับ 5 ลำดับ

วันที่ 1 – 10 กุมภาพันธ์ 2566

รับสมัครสอบ A-LEVEL TCAS 66

24 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2566

พิมพ์บัตรที่นั่งสอบ A-LEVEL

18 – 20 มีนาคม 2566

ทำการสอบ A-LEVEL วิชาสามัญ

17 เมษายน 2566

ประกาศผลสอบ A-Level

18 – 25 เมษายน 2566

ยื่นคำร้องขอทบทวนผลสอบออนไลน์

| TCAS 66 A-LEVEL Timeline ปฏิทินการสอบ A-LEVEL วิชาต่าง ๆ

โดยการสอบ TCAS 66 A-LEVEL จะเริ่มสอบตั้งแต่วันเสาร์ที่ 18 – 20 มีนาคม 2566 โดยมีรายละเอียดวิชาและตารางเวลาต่าง ๆ ดังนี้

สรุป TACAS 66 สอบอะไรบ้าง 2566

A-LEVEL วันเสาร์ที่ 18 มี.ค. 66

 • เวลา 08.30 – 10.00 น.
  วิชา 66 ชีววิทยา
 • เวลา 11.00 – 12.30 น.
  วิชา 64 ฟิสิกส์
 • เวลา 13.30 – 15.00 น.
  วิชา 81 ภาษาไทย

A-LEVEL วันอาทิตย์ที่ 19 มี.ค. 66

 • เวลา 08.30 – 10.00 น.
  วิชา 61 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม)
 • เวลา 11.00 – 12.30 น.
  วิชา 82 ภาษาอังกฤษ
 • เวลา 13.30 – 15.00 น.
  วิชา 65 เคมี

A-LEVEL วันจันทร์ที่ 20 มี.ค. 66

 • เวลา 08.30 – 10.00 น.
  วิชา 62 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม)
 • เวลา 11.00 – 12.30 น.
  วิชา 63 วิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • เวลา 13.30 – 15.00 น.
  วิชา 83 ภาษาฝรั่งเศส
  วิชา 84 ภาษาเยอรมัน
  วิชา 85 ภาษาญี่ปุ่น
  วิชา 86 ภาษาเกาหลี
  วิชา 87 ภาษาจีน
  วิชา 88 ภาษาบาหลี

ปฏิทิน TCAS 66 สอบ ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 66 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 มีรายละเอียดรอบ การรับสมัคร ต่าง ๆ ดังนี้

สรุป TACAS 66 สอบอะไรบ้าง สอบ

รอบ Portfolio
รับสมัคร มหาวิทยาลัยกำหนด
ประกาศผลในระบบ 7 ก.พ. 66
ยืนยันสิทธิ์ 7 – 8 ก.พ. 66
สละสิทธิ์ในระบบ 9 ก.พ. 66 หรือ 6 พ.ค. 66

รอบ Qouta
รับสมัคร มหาวิทยาลัยกำหนด
ประกาศผลในระบบ 4 พ.ค. 66
ยืนยันสิทธิ์ 4 – 5 พ.ค. 66
สละสิทธิ์ในระบบ 6 พ.ค. 66

รอบ Admission
รับสมัคร 1 – 10 พ.ค. 66
ประกาศผลในระบบ # 1 : 17 พ.ค. 66 / # 2 : 23 พ.ค. 66
ยืนยันสิทธิ์ 17 – 18 พ.ค. 66
สละสิทธิ์ในระบบ ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์ ถ้าไม่ต้องการไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์

รอบ Direct admission
รับสมัคร มหาวิทยาลัยกำหนด 24 พ.ค. – 5 มิ.ย. 66
ประกาศผลในระบบ # 1 : 8 มิ.ย. 66 / # 2 : 18 มิ.ย. 66
ยืนยันสิทธิ์ # 1 : 8 – 9 มิ.ย. 66 / # 2 : 18 – 19 มิ.ย. 66
ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์ ถ้าไม่ต้องการไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์

อ้างอิง : 1

Thosapol

นักเขียนบทความที่ชื่นชอบการรีวิวคาเฟ่และจดบันทึกการเดินทางถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เคยไปทั้งในไทยและต่างประเทศ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง อีกทั้งยังมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ^_^

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *