ข่าวข่าวภูมิภาค

วิธียืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ TCAS65 รอบ 3 Admission หลังประกาศผล วันนี้ 18 พ.ค. ต้องทำอะไรต่อ เช็กเลยที่นี่

อัปเดต ข่าวล่าสุด TCAS65 รอบ 3 Admission เตรียมความพร้อมลงทะเบียนเข้าระบบเช็ก วิธียืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ TCAS65 รอบ 3 Admission ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 18 พฤษภาคม (วันนี้) ถึงวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565

ข่าว TCAS65 ล่าสุด วันนี้ 18 พ.ค. 65 อัปเดต #DEK65 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือทปอ. เปิดระบบ mytcas ให้ผู้สมัคร เข้าไปยืนยันสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์ผ่านระบบ ได้ตั้งแต่วันนี้ 18 พ.ค. – 19 พ.ค. 65 หลังประกาสผล #TCAS65 วันนี้ ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการ ต้องทำอะไรต่อ สมัครอย่างไรเช็ค วิธียืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ TCAS65 ได้ที่นี่

วิธียืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ TCAS65 รอบ 3 Admission หลังประกาศผล วันนี้ 18 พ.ค. ต้องทำอะไรต่อ เช็กเลยที่นี่

ทีมงาน The Thaiger ได้รวบรวมขั้นตอน วิธียืนยันสิทธิ์ และสละสิทธิ์ TCAS65 รอบ 3 Admission DEK65 เตรียมความพร้อม ว่าต้องเตรียมตัวอะไร มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง จะได้ทำถูกต้อง สบายใจหายห่วงกัน ทั้งสำหรับ กลุ่มที่ 1 ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก และกลุ่มที่ 2 ผู้ที่ไม่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกในการประมวลผลครั้งที่ 1 ซึ่งมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

วิธียืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ TCAS65 รอบ 3 Admission กลุ่มที่ 1 ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก

สำหรับการยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ TCAS65 รอบ 3 Admission กลุ่มที่ 1 ในผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก เมื่อเข้าไปก็จะพบ 2 ตัวเลือก คือ ยืนยันสิทธิ์ และไม่ใช้สิทธิ์ ตามรายละเอียดที่ระบุ

1. เข้าสู่ระบบเพื่อยืนยัน หรือ สละสิทธิ์ TCAS65 รอบ 3 Admission

  • เข้าสู่ระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์ TCAS65

สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาที่ผ่านการคัดเลือก ที่ประกาศผลในครั้งที่ 1 และไม่ขอประมวลผลครั้งที่ 2

  • เข้าสู่ระบบเพื่อยืนยันไม่ใช้สิทธิ์ TCAS65

เมื่อไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาที่ผ่านการคัดเลือกที่ประกาศผลในครั้งที่ 1 และไม่ขอประมวลผลครั้งที่ 2

  • การประมวลผลครั้งที่ 2 แบ่งออกเป็น 3 กรณี ได้แก่

1. หากสอบติดไปแล้ว การขอประมวลผลครั้งที่ 2 จะทำได้แค่ประมวลผลในอันดับที่สูงกว่า เช่น สอบติดอันดับที่ 5 จะประมวลผลครั้งที่ 2 ได้แค่ อันดับ 1-4 โดยเลือกได้ว่าจะประมวลผลแค่บางอันดับหรือเลือกประมวลผลใหม่อันดับที่สูงกว่าทั้งหมด ส่วนอันดับ 6-10 จะถูกตัดทิ้ง

2. หากไม่อยากหลุดจากอันดับเดิม จะต้องเลือกอันดับที่สอบติดไว้ด้วย เช่น ติดอันดับ 5 เมื่อขอประมวลผลใหม่ ให้เลือกประมวลผลอันดับ 1 2 3 4 5 หากไม่มีคนสละสิทธิ์จนอันดับไม่สามารถขยับได้ เราก็จะยังสอบติดในอันดับเดิมค่ะ ย้ำว่า ต้องเลือกอันดับเดิม

3. เมื่อขอประมวลผลครั้งที่ 2 และได้ผลออกมา ไม่ว่าจะติดอันดับเดิมหรืออันดับที่ดีกว่าเดิม จะยืนยันสิทธิ์อัตโนมัติ ไม่สามารถสละสิทธิ์ได้ และไปต่อรอบ 4 ไม่ได้

? โดยระยะเวลาของการยืนยันสิทธิ์ จะต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบ OTP ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 มิเช่นนั้น จะถือว่า ไม่ใช้สิทธิ์และไม่สามารถขอกลับมาใช้สิทธิ์ในภายหลังได้

วิธียืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ TCAS65 รอบ 3 Admission กลุ่มที่ 2 ผู้ที่ไม่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกในการประมวลผลครั้งที่ 1

หากผู้สมัครคนใด ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในการประมวลผลครั้งที่ 1 ยังสามารถ กดยื่นขอประมวลผลครั้งที่ 2 ได้ ซึ่งมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

1. กดยื่นขอประมวลผลครั้งที่ 2 TCAS65 รอบ 3 Admission กลุ่มที่ 2

เช็กผลการคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้ทำการเลือก ขอประมวลผลครั้งที่ 2 โดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินใหม่ เพราะจะใช้ข้อมูล 10 อันดับเดิม ที่ได้เลือกไว้ ซึ่งการประมวลครั้งที่ 2 จะสามารถเลือกได้ว่าจะประมวลใหม่ทั้ง 10 อันดับ หรือเลือกเฉพาะบางอันดับก็ได้ ยกตัวอย่าง เช่น ต้องการประมวลผลใหม่ อันดับ 1 3 7 8 9

2. ประมวลผลครั้งที่ 2 ประกาศผลในวันที่ 24 พ.ค.65 TCAS65 รอบ 3 Admission กลุ่มที่ 2

การประกาศผลครั้งที่ 2 จะประกาศในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 หากกรณีสอบติดในรอบนี้ จะไม่ต้องเข้าระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์ เพราะจะยืนยันสิทธิ์อัตโนมัติ และหลังจากนั้นจะต้องทำตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย เหมือนกับการสอบติดในการประมวลผลครั้งที่ 1

3. สำหรับผู้สมัครที่ไม่ต้องการประมวลผลครั้งที่ 2 สามารถไปรอบที่ 4 Direct Admission ได้เลยทันที

วิธียืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ TCAS65 รอบ 3 Admission หลังประกาศผล วันนี้ 18 พ.ค. ต้องทำอะไรต่อ เช็กเลยที่นี่
เช็ควิธียืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ TCAS65

ตาราง TCAS65 รอบ 3 Admission

  • วันรับสมัคร : 2 พฤษภาคม – 10 พฤษภาคม 2565
  • ประกาศผลในระบบ : วันที่ 18 และ 24 พฤษภาคม 2565
  • ยืนยันสิทธิ : วันที่ 18 และ 19 พฤษภาคม 2565
  • สละสิทธิในระบบ : ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ ถ้าไม่ต้องการ ไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ

สรุปการยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ TCAS65 รอบ 3 Admission ต้องทำการยืนยัน หรือสละสิทธิ์ (ไม่ใช้สิทธิ์) ภายในวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2565 ก่อนเวลา 23.00 น. ของวันที่ 19 พ.ค. ซึ่งเป็นการยืนยันสิทธิ์ล่วงหน้า จากนั้นระบบจะประกาศผลครั้งที่ 2 ยืนยันสิทธิ์แบบอัตโนมัติ ตามที่ได้แจ้งยืนยันความประสงค์ในวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2565 หากตัดสินใจยืนยันสิทธิ์รอบ 3 ไปแล้ว จะไม่สามารถยกเลิก หรือสละสิทธิ์ได้ และจะไม่สามารถสมัครรอบ 4 ได้ด้วยเช่นกัน


วิธียืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ TCAS65 รอบ 3 Admission หลังประกาศผล วันนี้ 18 พ.ค. ต้องทำอะไรต่อ เช็กเลยที่นี่

Thosapol

นักเขียนบทความที่ชื่นชอบการรีวิวคาเฟ่และจดบันทึกการเดินทางถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เคยไปทั้งในไทยและต่างประเทศ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง อีกทั้งยังมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ^_^

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *