Connect with us

ข่าว

อัปเดต 9 เม.ย. จังหวัดที่ต้องกักตัว หากเดินทางกลับบ้านช่วง สงกรานต์

Nateetorn S.

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

โดย

อัปเดต 9 เม.ย. จังหวัดที่ต้องกักตัว หากเดินทางกลับบ้านช่วง สงกรานต์ | Thaiger
ภาพถ่ายโดย Genine Alyssa Pedreno-Andrada จาก Pexels

สรุปมาตรการป้องกันโควิดของแต่ละจังหวัด ตอบ จังหวัดไหนที่ต้องกักตัว หากจะเดินทางกลับบ้านช่วง สงกรานต์ หลังยอดผู้ป่วยใหม่เพิ่มสูง

จังหวัดที่ต้องกักตัว – จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กลับมาแพร่ระบาดขึ้นในประเทศ ผนวกกับใกล้เทศกาลสงกรานต์ที่เป็นช่วงเทศกาลที่ประชาชนจำนวนมากจะเดินทางกลับภูมิลำเนา แม้ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีจะไม่สั่งห้ามการเดินทางข้ามจังหวัด แต่หลายพื้นที่ได้ประกาศนโยบายคุมเข้มเพื่อป้องกันกันโรค ด้วยการออกมามาตรการกักตัว สำหรับประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่น

โดยในแต่ละจังหวัดมีมาตรการต่างออกไป และ มีมาตรการ จังหวัดไหนต้องกักตัว มีดังนี้

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ประกาศว่าตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 จังหวัดขอนแก่น ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง 5จังหวัด คือกทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ให้รายงานตัวและกักตัวเองที่บ้าน ในช่วงเวลาที่อยู่ในพื้นที่ขอนแก่น

ศูนย์ข้อมูล Covid-19 จังหวัดลำปาง ได้พิจารณากำหนดมาตรการสำหรับประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยประชาชนสามารถเดินทางกลับได้ตามปกติ หากมาจากพื้นที่ควบคุม ให้ลงทะเบียนในระบบ “ลำปางชนะ” และรายงานตัวกับผู้นำชุมชน หรือ อสม.ก่อน

จากนั้น อสม.ในพื้นที่จะเข้าไปสอบสวนเชิงลึกว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงสูงหรือเสี่ยงต่ำ หากมีความเสี่ยงสูงจะขอตรวจหาเชื้อโควิดทันที และขอความร่วมมือให้กักตนเองภายในบ้าน หรือหากประชาชนเดินทางมาจากพื้นที่เฝ้าระวังสูง หรือพื้นที่อื่นๆ ให้ลงทะเบียนในระบบ “ลำปางชนะ” และให้เฝ้าสังเกตอาการตัวเองทุกวัน หากผิดปกติให้รีบพบแพทย์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร รายงานว่า ผู้ที่มาจากพื้นที่สีแดง หรือมีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อมาสกลนครต้องถูกกักตัว ยกเว้น ได้รับวัคซีนแล้ว มีผลตรวจ Rapid Test เป็นลบ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศว่า ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง ได้แก่ กรุงเทพ ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม นนทบุรี ต้องกักตัว 14 วัน หรือขอตรวจ Rapid test ที่ รพ.บุรีรัมย์ หากผลเป็นลบไม่ต้องกักตัว (ผู้ขอตรวจชำระค่าใช้จ่าย 600 บาท)

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาจากกรุงเทพ ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม นนทบุรี เข้ารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ หรือลงทะเบียนผ่าน QR code ให้สังเกตอาการตนเอง ยกเว้นผู้ที่มีการเดินทางจากจังหวัดเสี่ยงตามประกาศให้กักตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน

ศูนย์บัญชาการ ป้องกัน Covid19 อำเภอหัวหิน รายงานว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศมาตรการผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัด โดยระบุว่าผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพ, สมุทรสาคร, ปทุมธานี, สมุทรปราการ และ นครปฐม

ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกาศคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกาศ ผู้ที่เดินมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรปราการ ต้องกักตัว 14 วัน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ประกาศว่าผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง ได้แก่ กรุงเทพ ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม นนทบุรี ต้องกักตัว โดยกักที่ใดขึ้นอยู่กับพิจารณาคณะกรรมการโรคติดต่อ/เจ้าหน้าที่/ผู้นำชุมชน/อสม

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา รายงานอ้างถึงคำสั่งและประกาศบุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดสงขลา ลงวันที่ 1 7 เม.ย. 64 ที่มาจาก 5 จังหวัดเสี่ยง ต้องกักตัวเอง 14 วันที่บ้าน

ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด เผยแพร่เอกสารเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่า ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม 9 จังหวัด (กรุงเทพ สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ตาก ราชบุรี) และมีประวัติเสี่ยง ให้กักตัว 14 วัน ถ้าไม่มีประวัติเสี่ยงให้สังเกตอาการตัวเอง 14 วัน

สำนักงานสาธารณสุขอำนาจเจริญ รายงาน ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ประกอบด้วยจังหวัด กรุงเทพ สมุทรสาคร ราชบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี ตาก สุพรรณบุรี ชลบุรี เมื่อเข้าพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคในพื้นที่ทันที และต้องกักกันตัวที่บ้าน 14 วัน

ศูนย์ข่าวโควิด 19 ลำพูน รายงาน คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 27/2564 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 มาตรการกักตัวผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำพูน ถ้ามาจากพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัว 14 วัน (คลิกดูรายละเอียดพื้นที่เสี่ยงตามประกาศของจังหวัดลำพูน)

ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร รายงาน คนที่เดินทางมาจากจังหวัดกรุงเทพฯ ปทุมธานี นนบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และพื้นที่เสี่ยงอื่นที่พบมีผู้ติดเชื้อภายใน 14 วัน กักตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน สอบสวนโรค โดย เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เพื่อประเมินว่าต้องรับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 หรือไม่ (คลิกดูรายละเอียดระดับเขต/อำเภอ)

จังหวัดตรัง หากมาจาก 5 จังหวัดเสี่ยง ต้องกักตัวในบ้าน ห้ามออกนอกสถานที่

จังหวัดน่าน หากเดินทางมาจาก กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม หรือตามประกาศพื้นที่จังหวัดเพิ่มเติมของจังหวัดน่าน จะต้องกักกัน ตัวเองอยู่ ภายในบ้านหรือที่พักตนเองหรือโรงแรม/สถานที่พักเอกชน และแยกจากผู้อื่นภายใต้การกำกับดูแล ของ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นเวลา 14 วัน

จังหวัดพิจิตรหากมาจาก 5 จังหวัดเสี่ยง กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม ปทุมธานี กักตัวเองอยู่ที่บ้าน 14 วัน

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานว่า ผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ ที่มาจากกรุงเทพ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม ให้ กักตัวสังเกตอาการในบ้าน 14 วัน

จังหวัดที่ประกาศว่าไม่ต้องกักตัว 14 วันหากเดินทางเข้ามาในจังหวัด แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ ได้แก่

นครราชสีมา สุรินทร์ สุราษฎร์ธานี

*หมายเหตุตัวโต ๆ ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 8 เม.ย. 64 ศบค. ยังไม่ได้ขยับ 5 จังหวัด กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี ,สมุทรปราการ ,นครปฐม และ นนทบุรี ให้เป็นพื้นที่สีแดง*

ติดตามข่าวสารจาก Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.อ่านข่าวพาดหัวข่าวและข่าวในจังหวัดประเทศไทย.

อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามเฟสบุ๊ค Thaiger ประเทศไทย เพื่อข่าวสารทันใจ ทุกวัน

ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ เจาะประเด็นการเมืองทั้งนอกและในประเทศ อัปเดตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สนใจในมวยปล้ำ รถสูตรหนึ่ง (F1)

Click to comment

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ผลบอล แมนฯ ยูไนเต็ด 2-4 ลิเวอร์พูล (คลิป) | Thaiger
ข่าวกีฬา22 นาที ago

ผลบอล แมนฯ ยูไนเต็ด 2-4 ลิเวอร์พูล (คลิป)

ผลบอล แอสตัน วิลล่า 0-0 เอฟเวอร์ตัน (คลิป) | Thaiger
ข่าวกีฬา3 ชั่วโมง ago

ผลบอล แอสตัน วิลล่า 0-0 เอฟเวอร์ตัน (คลิป)

ประกาศรางวัล Baeksang Arts Awards 2021 ‘Samjin Company English Class’ คว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม | Thaiger
หนัง6 ชั่วโมง ago

ประกาศรางวัล Baeksang Arts Awards 2021 ‘Samjin Company English Class’ คว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

ประกาศรางวัล Baeksang Arts Awards 2021 ‘Beyond Evil’ คว้ารางวัลซีรีส์ยอดเยี่ยม | Thaiger
หนัง6 ชั่วโมง ago

ประกาศรางวัล Baeksang Arts Awards 2021 ‘Beyond Evil’ คว้ารางวัลซีรีส์ยอดเยี่ยม

Miss Universe ถ่ายทอดสดรอบชุดประจำชาติ 7 โมงเช้า เชียร์อแมนด้าอวดปลากัดไทย | Thaiger
ข่าวทั่วไทย8 ชั่วโมง ago

Miss Universe ถ่ายทอดสดรอบชุดประจำชาติ 7 โมงเช้า เชียร์อแมนด้าอวดปลากัดไทย

ถ่ายทอดสดหวยลาว 13 พ.ค. 64 ผลหวยลาว 13 5 64 | Thaiger
ตรวจหวย9 ชั่วโมง ago

ถ่ายทอดสดหวยลาว 13 พ.ค. 64 ผลหวยลาว 13 5 64

MK Group – มูลนิธิป้าทองคำ สนับสนุนอาหารแก่ รพ. 18 แห่ง | Thaiger
ข่าวธุรกิจ11 ชั่วโมง ago

MK Group – มูลนิธิป้าทองคำ สนับสนุนอาหารแก่ รพ. 18 แห่ง

รมว. DES เตรียมดัน เน็ต เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานราคาถูก-ฟรี | Thaiger
ข่าวเทคโนโลยี11 ชั่วโมง ago

รมว. DES เตรียมดัน เน็ต เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานราคาถูก-ฟรี

‘สมศักดิ์’ เผยเร่งสอบ ต้นตอโควิดระบาดในเรือนจำ หลังพบป่วยอื้อ | Thaiger
ข่าว11 ชั่วโมง ago

‘สมศักดิ์’ เผยเร่งสอบ ต้นตอโควิดระบาดในเรือนจำ หลังพบป่วยอื้อ

Ubisoft แจง! ยังไม่ทิ้งเกมส์ AAA แค่เพิ่มการลงทุนใน F2P | Thaiger
เทคโนโลยี11 ชั่วโมง ago

Ubisoft แจง! ยังไม่ทิ้งเกมส์ AAA แค่เพิ่มการลงทุนใน F2P

เงินส่วนต่างข้าว งวด 27 ตรวจสอบที่นี่ ประกันรายได้เกษตรกร 63/64 | Thaiger
เศรษฐกิจ12 ชั่วโมง ago

เงินส่วนต่างข้าว งวด 27 ตรวจสอบที่นี่ ประกันรายได้เกษตรกร 63/64

เจาะลึก ทีมใดใน กัลโช่ เซเรีย อา จะได้ไป แชมเปี้ยนส์ ลีก | Thaiger
ข่าวกีฬา12 ชั่วโมง ago

เจาะลึก ทีมใดใน กัลโช่ เซเรีย อา จะได้ไป แชมเปี้ยนส์ ลีก

ผู้บริหารเผย! ขณะนี้มี เกมส์ สำหรับ PS5 อยู่ระหว่างพัฒนาถึง 25 เกมส์ | Thaiger
เกมส์12 ชั่วโมง ago

ผู้บริหารเผย! ขณะนี้มี เกมส์ สำหรับ PS5 อยู่ระหว่างพัฒนาถึง 25 เกมส์

ออสเตรเลีย ซื้อ วัคซีนโมเดอร์นา อีก 25 ล้านโดส เร่งฉีดให้ ปชช. | Thaiger
ข่าว12 ชั่วโมง ago

ออสเตรเลีย ซื้อ วัคซีนโมเดอร์นา อีก 25 ล้านโดส เร่งฉีดให้ ปชช.

รบ. เผย! เริ่มการฉีด วัคซีนโควิด-19 แบบ Walk-in เดือน มิ.ย. นี้ | Thaiger
โควิด-19 ประเทศไทย12 ชั่วโมง ago

รบ. เผย! เริ่มการฉีด วัคซีนโควิด-19 แบบ Walk-in เดือน มิ.ย. นี้

หวยฮานอย 13 5 64 ตรวจหวยฮานอย 13 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย3 วัน ago

หวยฮานอย 13 5 64 ตรวจหวยฮานอย 13 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 10 5 64 ตรวจหวยฮานอย 10 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย4 วัน ago

หวยฮานอย 10 5 64 ตรวจหวยฮานอย 10 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 8 5 64 ตรวจหวยฮานอย 8 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย5 วัน ago

หวยฮานอย 8 5 64 ตรวจหวยฮานอย 8 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยลาววันนี้ 13 5 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 13 พ.ค. 64 | Thaiger
ตรวจหวย4 วัน ago

หวยลาววันนี้ 13 5 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 13 พ.ค. 64

หวยลาววันนี้ 6 5 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 6 พ.ค. 64 | Thaiger
ตรวจหวย1 สัปดาห์ ago

หวยลาววันนี้ 6 5 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 6 พ.ค. 64

หวยลาววันนี้ 4 5 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 4 พ.ค. 64 | Thaiger
ตรวจหวย1 สัปดาห์ ago

หวยลาววันนี้ 4 5 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 4 พ.ค. 64

ถ่ายทอดสดหวยลาว 13 พ.ค. 64 ผลหวยลาว 13 5 64 | Thaiger
ตรวจหวย9 ชั่วโมง ago

ถ่ายทอดสดหวยลาว 13 พ.ค. 64 ผลหวยลาว 13 5 64

ถ่ายทอดสดหวยลาว 10 พ.ค. 64 ผลหวยลาว 10 5 64 | Thaiger
ตรวจหวย3 วัน ago

ถ่ายทอดสดหวยลาว 10 พ.ค. 64 ผลหวยลาว 10 5 64

ถ่ายทอดสดหวยลาว 6 พ.ค. 64 ผลหวยลาว 6 5 64 | Thaiger
ตรวจหวย1 สัปดาห์ ago

ถ่ายทอดสดหวยลาว 6 พ.ค. 64 ผลหวยลาว 6 5 64

ตรวจหวย 2 5 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 พฤษภาคม 2564 | Thaiger
ตรวจหวย2 สัปดาห์ ago

ตรวจหวย 2 5 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 พฤษภาคม 2564

ตรวจหวย 16 4 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2564 | Thaiger
ตรวจหวย4 สัปดาห์ ago

ตรวจหวย 16 4 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2564

10 อันดับ เลขท้าย 3 ตัว ขายดีบนแผงลอตเตอรี่ เลขเด็ดงวด 2 5 64 | Thaiger
เลขเด็ด2 สัปดาห์ ago

10 อันดับ เลขท้าย 3 ตัว ขายดีบนแผงลอตเตอรี่ เลขเด็ดงวด 2 5 64

เลขเด็ด2 5 64 เลขท้าย 2 ตัว 10 อันดับขายดีบนแผงลอตเตอรี่ | Thaiger
เลขเด็ด2 สัปดาห์ ago

เลขเด็ด2 5 64 เลขท้าย 2 ตัว 10 อันดับขายดีบนแผงลอตเตอรี่

ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 พฤษภาคม 2564 | Thaiger
ตรวจหวย2 สัปดาห์ ago

ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 พฤษภาคม 2564

ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2564 | Thaiger
ตรวจหวย4 สัปดาห์ ago

ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2564

Trending