Connect with us

เศรษฐกิจ

ครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงระงับข้อพิพาท แรงงานทางทะเล

N. Siripariyasak

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

ครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงระงับข้อพิพาท แรงงานทางทะเล | Thaiger

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มติเห็นชอบให้ทำการอนุมัติร่างกฎกระทรวงระงับข้อพิพาท แรงงานทางทะเล คุ้มครองลูกเรือ ให้มีความเป็นธรรมตามหลักสากล

วันที่ 10 มี.ค.64 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวานนี้ ว่า ตามที่รัฐบาลได้บังคับใช้พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นกฎหมายกำหนดมาตรฐานการทำงานของลูกจ้างและคนประจำเรือ เพื่อคุ้มครองแรงงานทางทะเลให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วย แรงงานทางทะเล (Maritime Labour Convention 2006) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) และในกฎหมายได้บัญญัติให้ต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติให้ชัดเจน

ครม. จึงมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทแรงงานทางทะเล การปิดงาน การนัดหยุดงาน และการกระทำอันไม่เป็นธรรม พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ เพื่อเป็นการส่งเสริมเสรีภาพในการรวมตัวของคนประจำเรือและเจ้าของเรือ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ซึ่งร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์การระงับข้อพิพาทแรงงานทางทะเล เกี่ยวกับสภาพการจ้างระหว่างเจ้าของเรือกับคนประจำเรือ การกำหนดแนวทางกรณีเจ้าของเรือ อาจปิดงานหรือคนประจำเรืออาจนัดหยุดงาน การกำหนดกรณีเจ้าของเรือที่มีการฝ่าฝืนตามมาตรา 94 อาทิ ห้ามเจ้าของเรือเลิกจ้างหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นผลให้คนประจำเรือไม่สามารถทนทำงานต่อไปได้ เพราะเหตุคนประจำเรือมีการรวมตัวกัน เรียกร้องสิทธิหรือประโยชน์ หรือรวมตัวกันจัดตั้งองค์กรของตน อาจยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการแรงงานทางทะเลเพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด โดยมีสาระสำคัญดังนี้

 1. กำหนด บทนิยาม ดังนี้
  • ข้อพิพาททางทะเล หมายถึง ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับสภาพการจ้างงานที่ตกลงกันไม่ได้ระหว่างเจ้าของเรือกับคนประจำเรือ
  • การปิดงาน หมายถึง การที่เจ้าของเรือปฏิเสธไม่ยอมให้คนประจำเรือทำงานชั่วคราวเนื่องจากข้อพิพาทแรงงานทางทะเล
  • การนัดหยุดงาน หมายถึง การที่คนประจำเรือร่วมกันไม่ทำงานชั่วคราวเนื่องจากข้อพิพาททางทะเล
  • คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการแรงงานทางทะเล
 2. กำหนดเกณฑ์การทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน ระหว่างฝ่ายคนประจำเรือกับเจ้าของเรือ หากเจรจากันแล้วแต่ตกลงไม่ได้ ให้ถือว่ามีข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้น โดยอาจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  • ตกลงกันให้มีการไกล่เกลี่ย โดยฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องทำเป็นหนังสือหรือวิธีการอื่น แจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้ดำเนินการไกล่เกลี่ย
  • นำข้อพิพาทที่ตกลงกันไม่ได้ ไปเจรจาตกลงกันเอง (3) ตกลงกันให้มีบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อชี้ขาดข้อพิพาทโดยสมัครใจ
  • ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการแรงงานทางทะเลเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด
  • ปิดงานหรือนัดหยุดงาน เมื่อเป็นข้อพิพาทที่เจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ยแล้วแต่ตกลงกันไม่ได้ หรือไม่อยู่ระหว่างการไกล่เกลี่ยของเจ้าหน้าที่ หรือไม่อยู่ระหว่างการชี้ขาดของบุคคล คณะบุคคล หรือคณะกรรมการแรงงานทางทะเล
 3. เจ้าของเรืออาจปิดงาน หรือคนประจำเรืออาจนัดหยุดงานได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่และอีกฝ่ายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมง
 4. ห้ามเจ้าของเรือกระทำต่อคนประจำเรือ ซึ่งที่ถือว่าเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม เช่น การเลิกจ้างหรือการกระทำใด ๆ อันอาจเป็นผลให้คนประจำเรือ ไม่สามารถทนทำงานอยู่ต่อไป เพราะเหตุที่คนประจำเรือร่วมกันจัดตั้งองค์กรเอกชนฝ่ายคนประจำเรือ เป็นต้น
 5. คนประจำเรือผู้เสียหาย อาจยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการแรงงานทางทะเลเพื่อให้พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดและออกคำสั่งภายใน 90 วัน หากคนประจำเรือหรือเจ้าของไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของคณะกรรมการฯ มีสิทธิ์ฟ้องศาลได้ภายใน 30 วัน กรณีที่เจ้าของเรือเป็นฝ่ายฟ้องศาลจะต้องวางเงินต่อศาลแรงงาน โดยครบถ้วนตามคำสั่ง ถึงจะฟ้องคดีได้

 

แหล่งที่มาของข่าว : รัฐบาลไทย

สามารถติดตามข่าวเศรษฐกิจเพิ่มเติมได้ที่นี่ : ข่าวเศรษฐกิจ

 

ประวัติศาสตร์ใหม่! ลิซ่า เพลง Money ขึ้นอันดับ 1 เพลงแรปที่ขายดีที่สุดในอเมริกา | Thaiger
บันเทิง12 นาที ago

ประวัติศาสตร์ใหม่! ลิซ่า เพลง Money ขึ้นอันดับ 1 เพลงแรปที่ขายดีที่สุดในอเมริกา

สเปคดี รีวิว Lenovo IdeaPad Slim 3i โน้ตบุ๊กอัดแน่นฟีเจอร์เพื่อการเรียนออนไลน์ | Thaiger
คอมพิวเตอร์39 นาที ago

สเปคดี รีวิว Lenovo IdeaPad Slim 3i โน้ตบุ๊กอัดแน่นฟีเจอร์เพื่อการเรียนออนไลน์

มารู้จัก ‘นิตยา ลักษณวิสิษฐ์’ เจ้าของ ‘น้ำพริกนิตยา’ ที่โด่งดัง | Thaiger
บันเทิง44 นาที ago

มารู้จัก ‘นิตยา ลักษณวิสิษฐ์’ เจ้าของ ‘น้ำพริกนิตยา’ ที่โด่งดัง

โน๊ตบุ๊คเกมมิ่ง รีวิว MSI GF65 Thin สเปก i7 พร้อมการ์ดจอแรง RTX3060 | Thaiger
สปอนเซอร์1 ชั่วโมง ago

HOMA เสนอ อพาร์ทเมนท์ไลฟ์สไตล์ราคาไม่แพง พร้อมบริการเต็มรูปแบบในเมืองภูเก็ต

โน๊ตบุ๊คเกมมิ่ง รีวิว MSI GF65 Thin สเปก i7 พร้อมการ์ดจอแรง RTX3060 | Thaiger
คอมพิวเตอร์53 นาที ago

โน๊ตบุ๊คเกมมิ่ง รีวิว MSI GF65 Thin สเปก i7 พร้อมการ์ดจอแรง RTX3060

เด็กมาก! น้องฉัตร แปลงโฉม จิ๊ก เนาวรัตน์ สวยจนต้องเรียกน้อง | Thaiger
ข่าวดารา1 ชั่วโมง ago

เด็กมาก! น้องฉัตร แปลงโฉม จิ๊ก เนาวรัตน์ สวยจนต้องเรียกน้อง

แม็ก เดอะสตาร์ ลั่นเดือด ถ้าหยุดพฤติกรรมไม่ได้ ก็ปล่อยให้เค้าไปสู่นรกภูมิ | Thaiger
บันเทิง1 ชั่วโมง ago

แม็ก เดอะสตาร์ ลั่นเดือด ถ้าหยุดพฤติกรรมไม่ได้ ก็ปล่อยให้เค้าไปสู่นรกภูมิ

HOMA เสนอ อพาร์ทเมนท์ไลฟ์สไตล์ราคาไม่แพง พร้อมบริการเต็มรูปแบบในเมืองภูเก็ต | Thaiger
สปอนเซอร์1 ชั่วโมง ago

HOMA เสนอ อพาร์ทเมนท์ไลฟ์สไตล์ราคาไม่แพง พร้อมบริการเต็มรูปแบบในเมืองภูเก็ต

ดูบอลสด เอซี มิลาน พบ เวเนเซีย (ลิงก์ดูบอล) | Thaiger
เซเรีย อา1 ชั่วโมง ago

ดูบอลสด เอซี มิลาน พบ เวเนเซีย (ลิงก์ดูบอล)

ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา อวดท้อง 5 เดือน ในชุดทูพีซแบบเซ็กซี่ | Thaiger
ข่าวดารา1 ชั่วโมง ago

ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา อวดท้อง 5 เดือน ในชุดทูพีซแบบเซ็กซี่

กระทรวงเกษตร เห็นชอบ 4 ร่างมาตรฐานด้านพืช รับมาตรฐาน ASEAN GAP | Thaiger
เศรษฐกิจ1 ชั่วโมง ago

กระทรวงเกษตร เห็นชอบ 4 ร่างมาตรฐานด้านพืช รับมาตรฐาน ASEAN GAP

ต่าย สายธาร แม่เสียชีวิตแล้ว ชาติหน้ามีจริงขอให้ได้เกิดมาเป็นลูกแม่อีก | Thaiger
ไม่มีหมวดหมู่1 ชั่วโมง ago

ต่าย สายธาร แม่เสียชีวิตแล้ว ชาติหน้ามีจริงขอให้ได้เกิดมาเป็นลูกแม่อีก

ช็อก! นักปั่นจักรยาน ขี่ลงดอยม่อนแจ่ม พุ่งหลุดโค้ง ตกเหวข้างทางดับ | Thaiger
ข่าว1 ชั่วโมง ago

ช็อก! นักปั่นจักรยาน ขี่ลงดอยม่อนแจ่ม พุ่งหลุดโค้ง ตกเหวข้างทางดับ

วิษณุ เผยหาก พ.ร.ก.โรคติดต่อ ถูกปัดตก ต้องลาออก | Thaiger
ข่าว2 ชั่วโมง ago

วิษณุ เผยหาก พ.ร.ก.โรคติดต่อ ถูกปัดตก ต้องลาออก

โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ โพสต์ภาพอัลตราซาวด์ แชร์ข่าวดีรัวๆ ลั่น ไม่กดดันอะไร | Thaiger
บันเทิง2 ชั่วโมง ago

โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ โพสต์ภาพอัลตราซาวด์ แชร์ข่าวดีรัวๆ ลั่น ไม่กดดันอะไร

โฆษก รบ. เผย ภาคเอกชน-TDRI-ธปท. ขานรับเพิ่ม เพดานหนี้สาธารณะ 70% | Thaiger
เศรษฐกิจ2 ชั่วโมง ago

โฆษก รบ. เผย ภาคเอกชน-TDRI-ธปท. ขานรับเพิ่ม เพดานหนี้สาธารณะ 70%

หวยฮานอย 22 9 64 ตรวจหวยฮานอย 22 9 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย2 วัน ago

หวยฮานอย 22 9 64 ตรวจหวยฮานอย 22 9 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 18 9 64 ตรวจหวยฮานอย 18 9 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย5 วัน ago

หวยฮานอย 18 9 64 ตรวจหวยฮานอย 18 9 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 16 9 64 ตรวจหวยฮานอย 16 9 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย6 วัน ago

หวยฮานอย 16 9 64 ตรวจหวยฮานอย 16 9 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยลาว 20 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 20 9 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว2 วัน ago

หวยลาว 20 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 20 9 64

ถ่ายทอดสดหวยลาว 20 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 20 9 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว2 วัน ago

ถ่ายทอดสดหวยลาว 20 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 20 9 64

หวยลาว 16 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 16 9 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว6 วัน ago

หวยลาว 16 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 16 9 64

ถ่ายทอดสดหวยลาว 16 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 16 9 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว6 วัน ago

ถ่ายทอดสดหวยลาว 16 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 16 9 64

ตรวจหวย 16 9 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ก.ย. 2564 ตรวจลอตเตอรี่ | Thaiger
ตรวจหวย6 วัน ago

ตรวจหวย 16 9 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ก.ย. 2564 ตรวจลอตเตอรี่

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2564 หวยงวด 16 9 64 | Thaiger
ตรวจหวย6 วัน ago

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2564 หวยงวด 16 9 64

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2564 | Thaiger
ตรวจหวย7 วัน ago

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2564

ถ่ายทอดสดหวย 16 9 64 สลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2564 | Thaiger
ตรวจหวย6 วัน ago

ถ่ายทอดสดหวย 16 9 64 สลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2564

ราคาทองวันนี้ 22/9/64 ราคาเพิ่มขึ้น 250 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,650 | Thaiger
ราคาทองวันนี้9 ชั่วโมง ago

ราคาทองวันนี้ 22/9/64 ราคาเพิ่มขึ้น 250 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,650

ราคาทองวันนี้ 21/9/64 ราคาเพิ่มขึ้น 150 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,400 | Thaiger
ราคาทองวันนี้1 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 21/9/64 ราคาเพิ่มขึ้น 150 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,400

ราคาทองวันนี้ 20/9/64 ราคาลดลง 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,200 | Thaiger
ราคาทองวันนี้2 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 20/9/64 ราคาลดลง 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,200

ราคาทองวันนี้ 18/9/64 ราคาลดลง 100 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,200 | Thaiger
ราคาทองวันนี้4 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 18/9/64 ราคาลดลง 100 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,200

Trending