ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวภูมิภาค

เคาะแล้ว! ครม. สั่งขึ้นเงินเดือน อบต.อัตราใหม่ รับสูงสุด 75,530 บาท

ครม. เห็นชอบเพิ่มเงินค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิก อบต. โดยให้จ่ายค่าตอบแทนตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนใหม่ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 มีนาคม 2566 เห็นชอบหลักการร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

โดยให้จ่ายค่าตอบแทนตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนใหม่ต้ังแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป โดยมีการกำหนดช่วงอัตราเงินค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับ รายได้ของ อบต. ซึ่งปัจจุบันมี 5,300 แห่ง แบ่งออกเป็น 6 ช่วง ดังนี้

1. รายได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท อัตราค่าตอบแทนของ

 • นายก อบต. รวม 25,800 บาท/เดือน
 • รองนายก อบต. รวม 15,480 บาท/เดือน
 • ประธานสภา อบต. และรองประธานสภา อบต. 10,880 บาท/เดือน
 • สมาชิกสภา เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. 7,080 บาท/เดือน

2. รายได้เกิน 10 – 25 ล้านบาท (3,562 แห่ง) อัตราค่าตอบแทนของ

 • นายก อบต. รวม 35,600 บาท/เดือน
 • รองนายก อบต. รวม 21,180 บาท/เดือน
 • ประธานสภา อบต. 15,180 บาท/เดือน
 • รองประธานสภา อบต. 12,420 บาท/เดือน
 • สมาชิกสภา เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. 9,660 บาท/เดือน

3. รายได้เกิน 25 – 50 ล้านบาท (525 แห่ง) อัตราค่าตอบแทนของ

 • นายก อบต. รวม 40,800 บาท/เดือน
 • รองนายก อบต. รวม 24,840 บาท/เดือน
 • ประธานสภา อบต. 15,840 บาท/เดือน
 • รองประธานสภา อบต. 12,960 บาท/เดือน
 • สมาชิกสภา เลขานุการนายก อบต. และ เลขานุการสภา อบต. 10,080 บาท/เดือน

4. รายได้เกิน 50 – 100 ล้านบาท (166 แห่ง) อัตราค่าตอบแทนของ

 • นายก อบต. รวม 46,000 บาท/เดือน
 • รองนายก อบต. รวม 28,500 บาท/เดือน
 • ประธานสภา อบต. 16,500 บาท/เดือน
 • รองประธานสภา อบต. 13,500 บาท/เดือน
 • สมาชิกสภา เลขานุการนายก อบต. และ เลขานุการสภา อบต. 10,500 บาท/เดือน

5. รายได้เกิน 100 – 300 ล้านบาท (30 แห่ง) อัตราค่าตอบแทนของ

 • นายก อบต. รวม 63,000 บาท/เดือน
 • รองนายก อบต. รวม 38,220 บาท/เดือน
 • ประธานสภา อบต. 24,720 บาท/เดือน
 • รองประธานสภา อบต. 20,250 บาท/เดือน
 • สมาชิกสภา เลขานุการนายก อบต. และ เลขานุการสภา อบต. 15,750 บาท/เดือน

6. รายได้เกิน 300 ล้านบาท (8 แห่ง) อัตราค่าตอบแทนของ

 • นายก อบต. รวม 75,530 บาท/เดือน
 • รองนายก อบต. รวม 45,540 บาท/เดือน
 • ประธานสภา อบต. 30,540 บาท/เดือน
 • รองประธานสภา อบต. 24,990 บาท/เดือน
 • สมาชิกสภา เลขานุการนายก อบต. และ เลขานุการสภา อบต. 19,440 บาท/เดือน

ทั้งนี้ เงินค่าตอบแทนที่ปรับเพิ่มในครั้งนี้ มีอัตราเดียวกับบัญชีเงินเดือนและค่าตอบแทนของเทศบาล ซึ่งการปรับเพิ่มเงินค่าตอบแทนจะใช้งบประมาณจากรายได้ของ อบต.จากเดิม 9,522.05 ล้านบาท เป็น 13,774.69 ล้านบาท ที่เพิ่มขึ้นจากเงินค่าตอบแทนปัจจุบัน 4,252 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.66

เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและความเท่าเทียมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. หลังจากที่ไม่ได้มีการปรับเงินค่าตอบแทนมานานกว่า 11 ปีคือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับฟังความคิดเห็นซึ่งปรากฏว่า ร้อยละ 92.20 เห็นด้วยกับการให้มีการปรับเพิ่มเงินค่าตอบแทนให้กับ ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.

ขึ้นเงินเดือน อบต. 2566

ขอบคุณข้อมูล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย, รัฐบาลไทย

baesittichot

นักเขียนสายฮาอารมณ์ดี ไลฟ์สไตล์ เรื่องน่ารู้ทั่วไป ตามติดเทรนด์ฮิตที่ห้ามพลาด อัปเดตข่าวเศรษฐกิจ การเงิน ประสบการณ์งานเขียนมากกว่า 1 ปี ชอบเม้าท์มอย ส่งต่อเรื่องราวน่าสนใจผ่านตัวอักษร ผลงานทุกชิ้นจึงเป็นเหมือน 'เพื่อน' ที่อยากเล่าสิ่ง ๆ ต่างให้คุณได้รู้เป็นคนแรกเสมอ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button