การเงินข่าวภูมิภาคเศรษฐกิจ

จุดบริการลงทะเบียนเราชนะ กรุงเทพมหานคร สำหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน

จุดบริการลงทะเบียนเราชนะ กรุงเทพมหานคร สำหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน

เราชนะ ไม่มีสมาร์ทโฟน กรุงเทพ – ธนาคารกรุงไทย เปิดบุดบริการพิเศษลงทะเบียนเราชนะสำหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน เริ่มวันนี้ 15 ก.พ. 2564 วันแรก นอกเหนือจากการลงทะเบียนที่สาขาธนาคารกรุงไทย

ประชาชนสามารถนำบัตรประชาชนไปลงทะเบียน เพื่อขอรับเงินเยียวยา 7,000 บาท ตามจุดบริการพิเศษโครงการเราชนะสำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ของกรุงเทพมหานคร ดังนี้

 • วัดลาดปลาเค้า เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 18/02/2564 – 19/02/2564
 • วัดลาดปลาเค้า เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 22/02/2564 – 25/02/2564
 • วัดอุดม รังสี เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 16/02/2564 – 19/02/2564
 • วัดอุดม รังสี เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 22/02/2564 – 25/02/2564
 • ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลอีสวิลล์ เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 15/02/2564 – 17/02/2564
 • กระทรวงแรงงาน เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 15/02/2564 – 19/02/2564
 • การกีฬาแห่งประเทศไทย (ลานอเนกประสงค์) เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 15/02/2564 – 19/02/2564
 • การกีฬาแห่งประเทศไทย (ลานอเนกประสงค์) เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 22/02/2564 – 25/02/2564
 • ตลาดยิ่งเจริญ เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 15/02/2564 – 19/02/2564
 • ตลาดยิ่งเจริญ เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 22/02/2564 – 25/02/2564
 • วัดพุทธบูชา เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 16/02/2564 – 19/02/2564
 • วัดพุทธบูชา เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 22/02/2564 – 25/02/2564
 • วัดสีกัน เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 15/02/2564 – 19/02/2564
 • วัดสีกัน เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 22/02/2564 – 25/02/2564
 • วัดหนองใหญ่ เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 15/02/2564 – 19/02/2564
 • วัดหนองใหญ่ เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 22/02/2564 – 25/02/2564
 • ศูนย์การค้าตะวันนาพลาซ่า เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 15/02/2564 – 19/02/2564
 • สาขาหนองจอก บริเวณเต้นท์ หน้าสาขา เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 15/02/2564 – 19/02/2564
 • สาขาหนองจอก บริเวณเต้นท์ หน้าสาขา เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 22/02/2564 – 25/02/2564
 • สาขาหัวตะเข้ลาดกระบัง บริเวณลานจอดรถด้านล่างของสาขา เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 15/02/2564 – 19/02/2564
 • สาขาหัวตะเข้ลาดกระบัง บริเวณลานจอดรถด้านล่างของสาขา เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 22/02/2564 – 25/02/2564
 • สํานักงานเขตคลองเตย เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 15/02/2564 – 19/02/2564
 • สํานักงานเขตคลองเตย เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 22/02/2564 – 25/02/2564
 • สํานักงานเขตตลิ%งชัน เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 15/02/2564 – 19/02/2564
 • สํานักงานเขตตลิ่งชัน เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 22/02/2564 – 25/02/2564
 • สํานักงานเขตทวีวัฒนา เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 15/02/2564 – 19/02/2564
 • สํานักงานเขตทวีวัฒนา เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 22/02/2564 – 25/02/2564
 • สํานักงานเขตบางกอกน้อย เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 15/02/2564 – 19/02/2564
 • สํานักงานเขตบางกอกน้อย เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 22/02/2564 – 25/02/2564
 • สํานักงานเขตบางกอกใหญ่ เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 15/02/2564 – 19/02/2564
 • สํานักงานเขตบางกอกใหญ่ เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 22/02/2564 – 25/02/2564
 • สํานักงานเขตบางกะปิ เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 15/02/2564 – 19/02/2564
 • สํานักงานเขตบางกะปิ เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 22/02/2564 – 25/02/2564
 • สํานักงานเขตบางแค เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 17/02/2564 – 19/02/2564
 • สํานักงานเขตบางซื่อ เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 15/02/2564 – 19/02/2564
 • สํานักงานเขตบางซื่อ เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 22/02/2564 – 25/02/2564
 • สํานักงานเขตบางนา เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 15/02/2564 – 19/02/2564
 • สํานักงานเขตบางนา เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 22/02/2564 – 25/02/2564
 • สํานักงานเขตบางบอน เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 22/02/2564 – 25/02/2564
 • สํานักงานเขตบึงกุ่ม เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 15/02/2564 – 19/02/2564
 • สํานักงานเขตบึงกุ่ม เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 22/02/2564 – 25/02/2564
 • สํานักงานเขตประเวศ เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 15/02/2564 – 19/02/2564
 • สํานักงานเขตประเวศ เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 22/02/2564 – 25/02/2564
 • สํานักงานเขตพระโขนง เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 15/02/2564 – 19/02/2564
 • สํานักงานเขตพระโขนง เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 22/02/2564 – 25/02/2564
 • สํานักงานเขตราชเทวี เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 18/02/2564 – 19/02/2564
 • สํานักงานเขตราชเทวี เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 22/02/2564 – 25/02/2564
 • สํานักงานเขตราษฎร์บูรณะ เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 16/02/2564 – 18/02/2564
 • สํานักงานเขตลาดพร้าว เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 15/02/2564 – 19/02/2564
 • สํานักงานเขตสวนหลวง เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 15/02/2564 – 19/02/2564
 • สํานักงานเขตสวนหลวง เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 22/02/256 – 25/02/2564
 • สํานักงานเขตสะพานสูง เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 15/02/2564 – 19/02/2564
 • สํานักงานเขตสะพานสูง เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 22/02/2564 – 25/02/2564
 • สํานักงานเขตห้วยขวาง เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 15/02/2564 – 19/02/2564
 • ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 กรุงเทพมหานคร เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 15/02/2564 – 17/02/2564
 • ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ที่ลานจอดรถบริเวณ
 • ศาลพระพรหม กรุงเทพมหานคร เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 15/02/2564 – 26/02/2564
 • อาคารปลาตะเพียรทอง ในตลาดมีนบุรี เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 15/02/2564 – 19/02/2564
 • อาคารปลาตะเพียรทอง ในตลาดมีนบุรี เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 22/02/2564 – 26/02/2564
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาบิกซี อ่อนนุช เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 15/02/2564 – 19/02/2564
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาบิกซี อ่อนนุช เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 22/02/2564 – 25/02/2564
 • สํานักงานเขตวัฒนา เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 15/02/2564 – 19/02/2564
 • สํานักงานเขตวัฒนา เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 22/02/2564 – 25/02/2564
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนข้าวสาร เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 15/02/2564 – 19/02/2564
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนข้าวสาร เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 22/02/2564 – 25/02/2564
 • ลานกีฬาจารุเมือง ถนนพระราม6 เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 15/02/2564 – 19/02/2564
 • ลานกีฬาจารุเมือง ถนนพระราม6 เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 22/02/2564 – 25/02/2564

ประชาชนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนที่ต้องการลงทะเบียนเราชนะ โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card ที่ยังไม่หมดอายุและมาด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถมอบอำนาจได้

เราชนะไม่มีสมาร์ทโฟนใช้ยังไง?

ตอบ ผู้ได้รับสิทธิเราชนะกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถใช้จ่ายเงินผ่านบัตรประชาชนแบบ Smart Card รูดซื้อสินค้าได้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ กางร้านค้า เราชนะซื้อของที่ไหนได้บ้าง เช็กที่นี่

ที่มา : Krungthai care

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกับเราชนะ

ไทยเกอร์นิวส์

นำเสนออัปเดตข่าวสารบ้านเมือง ข่าวล่าสุด มั่นใจว่าคุณจะทันทุกสถานการณ์ ไม่ว่า สังคมเศรษฐกิจ การเงิน การเมือง เรื่องร้อนออนไลน์ ดราม่าดารา อัปเดตบันเทิง ซีรีส์ หนัง เพลง ท่องเที่ยว กีฬา ตรวจหวย เลขเด็ด พร้อมเสิรฟ์ทุกเรื่องยาก ๆ ย่อยให้คุณเข้าใจง่าย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button