ไลฟ์สไตล์

หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องในวันวิสาขบูชา 2566 เพิ่มบุญกุศล เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต

พาส่อง ‘หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องในวันวิสาขบูชา 2566’ มีอะไรบ้าง เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต ละเว้นจากการทำบาป เพิ่มพลังบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

เนื่องในวันวิสาขาบูชา 2566 พุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรยึดมั่นในหลักธรรม ละเว้นจากการทำบาป เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตในวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ในวันนี้ The Thaiger ได้รวบรวมหลักธรรมที่เกี่ยวข้องและพึงปฏิบัติในวันวิสาขบูชา ให้ทุกคนได้ทราบกัน จะมีอะไรบ้าง ถ้าพร้อมแล้วมาอ่านไปพร้อมกันได้เลยค่ะ

หลักธรรมที่เกี่ยวกับวันวิสาขบูชา 2566 น้อมปฏิบัติ เพิ่มพลังบุญ

วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งในพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธพึงปฏิบัติเช่นเดียวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอื่น ๆ สำหรับแนวทางที่พึงปฏิบัติในวันวิสาขบูชา พุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรยึดมั่นในหลักธรรม ซึ่งหลักธรรมที่ควรนำมาปฏิบัติในวันวิสาขบูชา มีดังนี้

1. ความกตัญญู

ความกตัญญู หมายถึง การรู้คุณคน เป็นคุณธรรมที่คู่กับความกตเวที หมายถึงการตอบแทนคุณที่มีผู้ทำไว้ ความกตัญญูและความกตเวทีนี้ เป็นเครื่องหมายของคนดี ทำให้ครอบครัวและสังคมมีความสุข ซึ่งความกตัญญูนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นสถานะพ่อแม่ลูก ครูอาจารย์กับลูกศิษย์ หรือแม้แต่นายจ้างกับลูกจ้าง เป็นต้น

ในทางพระพุทธศาสนานั้น เปรียบพระพุทธเจ้าเสมือนกับบุพการี ผู้ชี้ให้เห็นถึงทางหลุดพ้นแห่งความทุกข์ ดังนั้น พุทธศาสนิกชนจึงควรตอบแทนความกตัญญูกตเวทีด้วยการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และดำรงพระพุทธศาสนาให้อยู่สืบไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน

หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องในวันวิสาขบูชา มีอะไรบ้าง

2. อริยสัจ 4

หลักธรรมอันคุ้นเคยของพุทธศาสนิกชนคงไม่พ้น อริยสัจ 4 ซึ่งหมายถึง ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ในวันวิสาขบูชา ได้แก่

  • ทุกข์ คือปัญหาของชีวิต ซึ่งทุกข์ขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การเกิด แก่ เจ็บ และตาย ล้วนเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญ ส่วนทุกข์จร คือทุกข์ที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็น การพลัดพรากจากคนที่รัก ความยากจน การไม่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คาดหวังไว้ เป็นต้น
  • สมุทัย คือ ต้นเหตุของปัญหา หรือสาเหตุของการเกิดทุกข์ และสาเหตุส่วนใหญ่ของปัญหาล้วนเกิดจากตัณหา หรือความอยากได้ต่า ๆ ที่ไม่มีที่สิ้นสุด
  • นิโรธ คือ ความดับทุกข์ เป็นสภาพที่ความทุกข์หมดไป เพราะสามารถดับกิเลส ตัณหา อุปทานออกไปได้
  • มรรค คือ หนทางที่นำไปสู่การดับทุกข์ เป็นการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา ได้แก่ ความเห็นชอบ ดำริชอบ วาจาชอบ กระทำชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ ตั้งจิตมั่นชอบ

หลักธรรมที่ควรปฏิบัติ วันวิสาขบูชา

3. ความไม่ประมาท

ความไม่ประมาท คือการมีสติตลอดเวลา ไม่ว่าจะทำอไร พูดอะไร คิดอะไร ล้วนต้องใช้สติ เพราะสติคือการระลึกได้ การระลึกได้อยู่เสมอจะทำให้เราใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท ซึ่งความประมาทนั้นจะทำให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมา ดังนั้น ในวันวิสาขบูชา พุทธศาสนิกชนจะพากันน้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยความมีสติ

หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องในวันวิสาขบูชา

สำหรับ หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องในวันวิสาขบูชา 2566 ที่ทีมงานไทยเกอร์ได้นำมาฝากนั้น เป็นหลักธรรมที่สามารถพบเห็นได้บ่อยในชีวิตประจำวัน ซึ่งทุกท่านสามารถนำไปปฏิบัติธรรมกันได้ด้วยตนเอง นอกจากจะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลในชีวิตแล้ว ยังทำให้การดำเนินชีวิตเต็มไปด้วยความสบายใจมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

Wilasinee

นักเขียนออนไลน์ผู้เชี่ยวชาญข่าวบันเทิงและบทความไลฟ์สไตล์ แฟชั่น จบการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รู้ลึกรู้จริงทั้งเรื่องวิชาการและเทรนด์กระแสโซเชียลที่สำคัญ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button