การเงินข่าวข่าวการเงิน

คนละครึ่งเฟส 5 www.คนละครึ่ง.com 26.5 ล้านสิทธิ เช็ควันลงทะเบียน-ยืนยันรับสิทธิ์วันไหน ดูที่นี่

คนละครึ่งเฟส 5 www.คนละครึ่ง.com ลงทะเบียน 2565 รายเก่า-รายใหม่ ลงทะเบียนวันไหน หลังสิทธิเหลือ 26 ล้านสิทธิ ยืนยันสิทธิ์ใช้จ่ายครั้งแรกวันไหน คนละครึ่งเฟส 5 ใช้ได้ถึงวันไหน รายละเอียดทั้งหมด ดูที่นี่

ลงทะเบียน โครงการคนละครึ่งเฟส 5 www.คนละครึ่ง.com เปิดขั้นตอน “ลงทะเบียนคนละครึ่ง” 26.5 ล้านสิทธิของเฟส 5 ทั้งผู้ใช้เก่า-ผู้ใชใหม่ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 มาก่อน โดยเงื่อนไขลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส 5”

ประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งเฟส 5” ผ่าน 2 ช่องทางคือ แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

– กรณีเป็นประชาชนที่เคยได้รับสิทธิมาตรการ/โครงการอื่นของรัฐ ที่มีการใช้จ่ายผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอพฯ “เป๋าตัง” หรือ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565

– กรณีประชาชนที่ไม่มีแอพฯ “เป๋าตัง” สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งเฟส 5” ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565

ทั้งนี้ ผู้ใช้รายเก่าที่ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4 และ รายใหม่ที่ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 เพื่อรักษาสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ทั้งของคนเก่า คนละครี่งคนใหม่ สามารถทำตามวิธีการักษาสิทธิด้านล่างนี้ เพื่อที่จะใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการผ่าน แอป เป๋าตัง ได้ตลอดระยะเวลาจนจบโครงการ

สิทธิคนละครึ่ง เฟส 5
ภาพ www.คนละครึ่ง.com

– ประชาชนผู้ที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ต้องใช้จ่ายครั้งแรก ภายในวันที่14 กันยายน 2565 เวลา 22:59 น. จึงจะสามารถใช้จ่ายได้ตลอดระยะเวลาโครงกา

– ประชาชนผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ต้องใช้จ่ายครั้งแรก ภายในวันที่ 14 ก.ย. 65 เวลา 22.59 น. หรือต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายใน 14 วันหลังจากได้รับ SMS ยืนยันเข้าร่วมโครงการ หลังวันที่ 1 ก.ย. 65 จึงจะสามารถใช้จ่ายได้ตลอดระยะเวลาโครงการ

สำหรับ คนละครึ่งเฟส 5 (รายใหม่) ที่ได้รับการยืนยันสิทธิจากการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป จะต้องใช้สิทธิครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อความผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือข้อความสั้น (SMS) แจ้งยืนยันสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ซึ่งหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 5

อย่าลืมใช้สิทธิครั้งแรก ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน

การใช้สิทธิครั้งแรก คนละครึ่งเฟส 5 ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการจะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน ที่สาขาหรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ยกเว้นผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทยฯ หรือผู้ที่มีแอพพลิเคชั่น “Krungthai NEXT” ซึ่งผ่านการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยฯ แล้ว

คนละครึ่งเฟส 5” จะเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ระยะเวลา 2 เดือน วงเงิน 800 บาท สนับสนุนวงเงินค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป บริการนวดสปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะ

ยกเว้นสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ บัตรกำนัล บัตรเงินสด และบริการรูปแบบอื่นๆที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า และสินค้าหรือบริการที่กระทรวงการคลังกำหนดจากภาครัฐในอัตรา 50% และใช้จ่ายต่อวันได้ไม่เกิน 150 บาท

คนละครึ่งเฟส 5
ภาพ www.คนละครึ่ง.com
โครงการคนละครึ่งเฟส 5
ภาพ www.คนละครึ่ง.com

 

 

Thaiger deals

Pachara

Content Writer ที่จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ ประสบการณ์เขียนข่าว 6 ปี เล่าเรื่องตั้งแต่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กีฬา อาชญากรรม ไปจนทำนายว่าฝนวันนี้จะตก ไม่ตก วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ และค่อนข้างเชื่อในทฤษฎีวิวัฒนาการที่กล่าวว่า “ผู้ที่อยู่รอดไม่ใช่ผู้ที่แข็งแรงที่สุดหรือฉลาดที่สุด แต่คือผู้ที่ปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุด”