Connect with us

ข่าว

กรมทางหลวง แนะนำเส้นทางเลือกช่วงเทศกาล ‘ปีใหม่ 2565’

N. Siripariyasak

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

กรมทางหลวง แนะนำเส้นทางเลือกช่วงเทศกาล ‘ปีใหม่ 2565’ | Thaiger

กรมทางหลวง แนะนำเส้นทางเลือกจากกรุงเทพฯ สู่ภูมิภาคต่าง ๆ ช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2565 เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง

(27 ธ.ค. 2564) นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางและหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2565 ตามข้อสั่งการของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง (ทล.) จึงได้แนะนำเส้นทางเลือกบนทางหลวงสายหลักและสายรอง ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าได้ ดังนี้

1. กรุงเทพฯ – ภาคเหนือ

– เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯ ไปรังสิต (ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน) – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา – จังหวัดอ่างทอง – จังหวัดสิงห์บุรี (ทางหลวงหมายเลข 32 ถนนสายเอเชีย) – อำเภอมโนรมย์ (ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครสวรรค์

– เส้นทางที่ 2 จากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดนนทบุรี (ทางหลวงหมายเลข 340 บางบัวทอง – สุพรรณบุรี) – จังหวัดสุพรรณบุรี (ทางหลวงหมายเลข 340 สุพรรณบุรี – ชัยนาท) – จังหวัดชัยนาท (ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน) จากนั้นมุ่งหน้า สู่จังหวัดนครสวรรค์

– เส้นทางที่ 3 จากกรุงเทพฯ ไป รังสิต – อำเภอวังน้อย – จังหวัดสระบุรี – จังหวัดลพบุรี (ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน) – อำเภอตากฟ้า (ทางหลวงหมายเลข 11) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดพิษณุโลก

– เส้นทางที่ 4 จากกรุงเทพฯ ไปรังสิต – ต่างระดับคลองหลวง (ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน) – เชียงรากน้อย (ทางหลวงหมายเลข 3214) – ทางหลวงหมายเลข 347 – ทางหลวงหมายเลข 32 จากนั้นมุ่งหน้าเข้าสู่ภาคเหนือ

– เส้นทางที่5 จากกรุงเทพฯ ไปวงแหวนตะวันออก (ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9) – ต่างระดับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) – อ.วังน้อย (ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน) – ถนนโรจนะ (ทางหลวงหมายเลข 309) จากนั้นมุ่งหน้าสู่ทางหลวงหมายเลข 32 เข้าสู่ภาคเหนือ

2. กรุงเทพฯ – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

– เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯ ไป จ.สระบุรี (ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน) – ตำบลม่วงค่อม (ทางหลวงหมายเลข 21) – อำเภอท่าหลวง (ทางหลวงหมายเลข 2256) – อำเภอด่านขุนทด (ทางหลวงหมายเลข 2148) – ทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมา

– เส้นทางที่ 2 จากกรุงเทพฯ ไปอำเภอวังน้อย (ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน) – จังหวัดสระบุรี – อำเภอปากช่อง – อำเภอสีคิ้ว (ทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมา

– เส้นทางที่ 3 จากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดนครนายก (ทางหลวงหมายเลข 305) – อำเภอบ้านนา (ทางหลวงหมายเลข 3051) – อำเภอแก่งคอย (ทางหลวงหมายเลข 3222) – อำเภอปากช่อง (ทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมา หรือจากอำเภอบ้านนาไร่ ใช้ทางหลวงหมายเลข 33 มุ่งหน้าสู่อำเภอกบินทร์บุรี อำเภออรัญประเทศ

– เส้นทางที่ 4 จากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดฉะเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 314 หรือทางหลวงหมายเลข 304) – อำเภอพนมสารคาม – อำเภอกบินทร์บุรี – อำเภอวังน้ำเขียว – อำเภอปักธงชัย (ทางหลวงหมายเลข 304) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมา

– เส้นทางที่ 5 จากกรุงเทพฯ ไปอำเภอวังน้อย (ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน) – จังหวัดสระบุรี – อำเภอปากช่อง – อำเภอสีคิ้ว (ทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ) – ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 (ทางเบี่ยงที่ กม. 65+200) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมา

3. กรุงเทพฯ – ภาคตะวันออก

– เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดชลบุรี (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สาย กรุงเทพฯ – ชลบุรี – พัทยา)

– เส้นทางที่ 2 จากกรุงเทพฯ ไปอำเภอบางปะกง (ทางหลวงหมายเลข 34 ถนนบางนา – ตราด) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดชลบุรี โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 3 ถนนสุขุมวิท

– เส้นทางที่ 3 จากกรุงเทพฯ ไปอำเภอพนัสนิคม – จ.ชลบุรี (ทางหลวงหมายเลข 304)

– เส้นทางที่ 4 จากกรุงเทพฯ ไปทางหลวงหมายเลข 34 ถนนเทพรัตน – ทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา – ชลบุรี) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดชลบุรี โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 3 ถนนสุขุมวิท

4. กรุงเทพฯ – ภาคใต้

– เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯ ไป จังหวัดสมุทรสาคร – จังหวัดสมุทรสงคราม (ทางหลวงหมายเลข 35) – แยกวังมะนาว – จังหวัดเพชรบุรี (ทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

– เส้นทางที่ 2 จากกรุงเทพฯ ไป อำเภอสามพราน – อำเภอนครชัยศรี – จังหวัดนครปฐม – จังหวัดราชบุรี – แยกวังมะนาว – จังหวัดเพชรบุรี (ทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

– เส้นทางที่ 3 จากกรุงเทพฯ ไปถนนบรมราชชนนี (ทางหลวงหมายเลข 338 ปิ่นเกล้า – นครชัยศรี) – อำเภอนครชัยศรี – จังหวัดนครปฐม – จังหวัดราชบุรี – แยกวังมะนาว – จังหวัดเพชรบุรี (ทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายระหว่างเดินทาง สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7 และตำรวจทางหลวง 1193

กรมทางหลวง ปีใหม่ 2565

กรมทางหลวง ปีใหม่ 2565

กรมทางหลวง ปีใหม่ 2565

 

แหล่งที่มาของข่าว : รัฐบาลไทย

สามารถติดตามข่าวทั่วไทยเพิ่มเติมได้ที่นี่ : ข่าวทั่วไทย

 

ต้องการซื้อบ้าน ให้ผู้เชี่ยวชาญของเราดูแลคุณ

ขอบคุณที่ให้ความสนใจ

เราจะติดต่อกลับอย่างเร็วที่สุด

ฉันต้องการหา:
 • Thailand (ไทย)+66
 • United States+1
 • United Kingdom+44
 • Australia+61
 • Afghanistan (‫افغانستان‬‎)+93
 • Albania (Shqipëri)+355
 • Algeria (‫الجزائر‬‎)+213
 • American Samoa+1684
 • Andorra+376
 • Angola+244
 • Anguilla+1264
 • Antigua and Barbuda+1268
 • Argentina+54
 • Armenia (Հայաստան)+374
 • Aruba+297
 • Australia+61
 • Austria (Österreich)+43
 • Azerbaijan (Azərbaycan)+994
 • Bahamas+1242
 • Bahrain (‫البحرين‬‎)+973
 • Bangladesh (বাংলাদেশ)+880
 • Barbados+1246
 • Belarus (Беларусь)+375
 • Belgium (België)+32
 • Belize+501
 • Benin (Bénin)+229
 • Bermuda+1441
 • Bhutan (འབྲུག)+975
 • Bolivia+591
 • Bosnia and Herzegovina (Босна и Херцеговина)+387
 • Botswana+267
 • Brazil (Brasil)+55
 • British Indian Ocean Territory+246
 • British Virgin Islands+1284
 • Brunei+673
 • Bulgaria (България)+359
 • Burkina Faso+226
 • Burundi (Uburundi)+257
 • Cambodia (កម្ពុជា)+855
 • Cameroon (Cameroun)+237
 • Canada+1
 • Cape Verde (Kabu Verdi)+238
 • Caribbean Netherlands+599
 • Cayman Islands+1345
 • Central African Republic (République centrafricaine)+236
 • Chad (Tchad)+235
 • Chile+56
 • China (中国)+86
 • Christmas Island+61
 • Cocos (Keeling) Islands+61
 • Colombia+57
 • Comoros (‫جزر القمر‬‎)+269
 • Congo (DRC) (Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo)+243
 • Congo (Republic) (Congo-Brazzaville)+242
 • Cook Islands+682
 • Costa Rica+506
 • Côte d’Ivoire+225
 • Croatia (Hrvatska)+385
 • Cuba+53
 • Curaçao+599
 • Cyprus (Κύπρος)+357
 • Czech Republic (Česká republika)+420
 • Denmark (Danmark)+45
 • Djibouti+253
 • Dominica+1767
 • Dominican Republic (República Dominicana)+1
 • Ecuador+593
 • Egypt (‫مصر‬‎)+20
 • El Salvador+503
 • Equatorial Guinea (Guinea Ecuatorial)+240
 • Eritrea+291
 • Estonia (Eesti)+372
 • Ethiopia+251
 • Falkland Islands (Islas Malvinas)+500
 • Faroe Islands (Føroyar)+298
 • Fiji+679
 • Finland (Suomi)+358
 • France+33
 • French Guiana (Guyane française)+594
 • French Polynesia (Polynésie française)+689
 • Gabon+241
 • Gambia+220
 • Georgia (საქართველო)+995
 • Germany (Deutschland)+49
 • Ghana (Gaana)+233
 • Gibraltar+350
 • Greece (Ελλάδα)+30
 • Greenland (Kalaallit Nunaat)+299
 • Grenada+1473
 • Guadeloupe+590
 • Guam+1671
 • Guatemala+502
 • Guernsey+44
 • Guinea (Guinée)+224
 • Guinea-Bissau (Guiné Bissau)+245
 • Guyana+592
 • Haiti+509
 • Honduras+504
 • Hong Kong (香港)+852
 • Hungary (Magyarország)+36
 • Iceland (Ísland)+354
 • India (भारत)+91
 • Indonesia+62
 • Iran (‫ایران‬‎)+98
 • Iraq (‫العراق‬‎)+964
 • Ireland+353
 • Isle of Man+44
 • Israel (‫ישראל‬‎)+972
 • Italy (Italia)+39
 • Jamaica+1
 • Japan (日本)+81
 • Jersey+44
 • Jordan (‫الأردن‬‎)+962
 • Kazakhstan (Казахстан)+7
 • Kenya+254
 • Kiribati+686
 • Kosovo+383
 • Kuwait (‫الكويت‬‎)+965
 • Kyrgyzstan (Кыргызстан)+996
 • Laos (ລາວ)+856
 • Latvia (Latvija)+371
 • Lebanon (‫لبنان‬‎)+961
 • Lesotho+266
 • Liberia+231
 • Libya (‫ليبيا‬‎)+218
 • Liechtenstein+423
 • Lithuania (Lietuva)+370
 • Luxembourg+352
 • Macau (澳門)+853
 • Macedonia (FYROM) (Македонија)+389
 • Madagascar (Madagasikara)+261
 • Malawi+265
 • Malaysia+60
 • Maldives+960
 • Mali+223
 • Malta+356
 • Marshall Islands+692
 • Martinique+596
 • Mauritania (‫موريتانيا‬‎)+222
 • Mauritius (Moris)+230
 • Mayotte+262
 • Mexico (México)+52
 • Micronesia+691
 • Moldova (Republica Moldova)+373
 • Monaco+377
 • Mongolia (Монгол)+976
 • Montenegro (Crna Gora)+382
 • Montserrat+1664
 • Morocco (‫المغرب‬‎)+212
 • Mozambique (Moçambique)+258
 • Myanmar (Burma) (မြန်မာ)+95
 • Namibia (Namibië)+264
 • Nauru+674
 • Nepal (नेपाल)+977
 • Netherlands (Nederland)+31
 • New Caledonia (Nouvelle-Calédonie)+687
 • New Zealand+64
 • Nicaragua+505
 • Niger (Nijar)+227
 • Nigeria+234
 • Niue+683
 • Norfolk Island+672
 • North Korea (조선 민주주의 인민 공화국)+850
 • Northern Mariana Islands+1670
 • Norway (Norge)+47
 • Oman (‫عُمان‬‎)+968
 • Pakistan (‫پاکستان‬‎)+92
 • Palau+680
 • Palestine (‫فلسطين‬‎)+970
 • Panama (Panamá)+507
 • Papua New Guinea+675
 • Paraguay+595
 • Peru (Perú)+51
 • Philippines+63
 • Poland (Polska)+48
 • Portugal+351
 • Puerto Rico+1
 • Qatar (‫قطر‬‎)+974
 • Réunion (La Réunion)+262
 • Romania (România)+40
 • Russia (Россия)+7
 • Rwanda+250
 • Saint Barthélemy+590
 • Saint Helena+290
 • Saint Kitts and Nevis+1869
 • Saint Lucia+1758
 • Saint Martin (Saint-Martin (partie française))+590
 • Saint Pierre and Miquelon (Saint-Pierre-et-Miquelon)+508
 • Saint Vincent and the Grenadines+1784
 • Samoa+685
 • San Marino+378
 • São Tomé and Príncipe (São Tomé e Príncipe)+239
 • Saudi Arabia (‫المملكة العربية السعودية‬‎)+966
 • Senegal (Sénégal)+221
 • Serbia (Србија)+381
 • Seychelles+248
 • Sierra Leone+232
 • Singapore+65
 • Sint Maarten+1721
 • Slovakia (Slovensko)+421
 • Slovenia (Slovenija)+386
 • Solomon Islands+677
 • Somalia (Soomaaliya)+252
 • South Africa+27
 • South Korea (대한민국)+82
 • South Sudan (‫جنوب السودان‬‎)+211
 • Spain (España)+34
 • Sri Lanka (ශ්‍රී ලංකාව)+94
 • Sudan (‫السودان‬‎)+249
 • Suriname+597
 • Svalbard and Jan Mayen+47
 • Swaziland+268
 • Sweden (Sverige)+46
 • Switzerland (Schweiz)+41
 • Syria (‫سوريا‬‎)+963
 • Taiwan (台灣)+886
 • Tajikistan+992
 • Tanzania+255
 • Thailand (ไทย)+66
 • Timor-Leste+670
 • Togo+228
 • Tokelau+690
 • Tonga+676
 • Trinidad and Tobago+1868
 • Tunisia (‫تونس‬‎)+216
 • Turkey (Türkiye)+90
 • Turkmenistan+993
 • Turks and Caicos Islands+1649
 • Tuvalu+688
 • U.S. Virgin Islands+1340
 • Uganda+256
 • Ukraine (Україна)+380
 • United Arab Emirates (‫الإمارات العربية المتحدة‬‎)+971
 • United Kingdom+44
 • United States+1
 • Uruguay+598
 • Uzbekistan (Oʻzbekiston)+998
 • Vanuatu+678
 • Vatican City (Città del Vaticano)+39
 • Venezuela+58
 • Vietnam (Việt Nam)+84
 • Wallis and Futuna (Wallis-et-Futuna)+681
 • Western Sahara (‫الصحراء الغربية‬‎)+212
 • Yemen (‫اليمن‬‎)+967
 • Zambia+260
 • Zimbabwe+263
 • Åland Islands+358
สภาพอากาศวันนี้ 30 มิ.ย. 65 ยังพกร่มต่อ มรสุมถล่มไทยทำฝนตกหนักบางพื้นที่ | Thaiger
ข่าว37 นาที ago

สภาพอากาศวันนี้ 30 มิ.ย. 65 ยังพกร่มต่อ มรสุมถล่มไทยทำฝนตกหนักบางพื้นที่

30 มิ.ย. ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิง เนชั่นส์ ลีก 2022 สัปดาห์สุดท้าย ไทย พบ โดมินิกัน | Thaiger
ข่าวกีฬา1 ชั่วโมง ago

30 มิ.ย. ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิง เนชั่นส์ ลีก 2022 สัปดาห์สุดท้าย ไทย พบ โดมินิกัน

ดูดวงรายวัน วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 ทำนาย 4 วันเกิด ดวงตก อาจอับโชค | Thaiger
ดูดวง6 ชั่วโมง ago

ดูดวงรายวัน วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 ทำนาย 4 วันเกิด ดวงตก อาจอับโชค

คลิปย้อนหลัง วอลเลย์บอลไทยชนะเกาหลีใต้ สถิติหลังแข่ง โอกาสเข้ารอบ 8 ทีมสดใส | Thaiger
วอลเลย์บอล7 ชั่วโมง ago

คลิปย้อนหลัง วอลเลย์บอลไทยชนะเกาหลีใต้ สถิติหลังแข่ง โอกาสเข้ารอบ 8 ทีมสดใส

วอลเลย์บอลหญิงไทย ชนะ เกาหลีใต้ ประเดิมสนาม เนชั่นส์ ลีก 2022 สัปดาห์สุดท้าย | Thaiger
ข่าวกีฬา8 ชั่วโมง ago

วอลเลย์บอลหญิงไทย ชนะ เกาหลีใต้ ประเดิมสนาม เนชั่นส์ ลีก 2022 สัปดาห์สุดท้าย

วันธงชัย 30 มิ.ย. 65 ส่องฤกษ์ดีตามปฏิทินจีน สีมงคลเสริมดวง พร้อมเลขเด็ด | Thaiger
ไลฟ์สไตล์8 ชั่วโมง ago

วันธงชัย 30 มิ.ย. 65 ส่องฤกษ์ดีตามปฏิทินจีน สีมงคลเสริมดวง พร้อมเลขเด็ด

วอลเลย์บอลหญิงไทย U20 ปราบ อินเดีย 3-2 เซต คว้าแชมป์ ปริ๊นเซส คัพ ครั้งที่ 21 | Thaiger
ข่าวกีฬา9 ชั่วโมง ago

วอลเลย์บอลหญิงไทย U20 ปราบ อินเดีย 3-2 เซต คว้าแชมป์ ปริ๊นเซส คัพ ครั้งที่ 21

ฝันว่านั่งจรวด เลขเด็ด รวมเลขมงคล ทำนายฝัน ตีหวย โชคลาภ พร้อมบอกความหมาย | Thaiger
ทำนายฝัน11 ชั่วโมง ago

ฝันว่านั่งจรวด เลขเด็ด รวมเลขมงคล ทำนายฝัน ตีหวย โชคลาภ พร้อมบอกความหมาย

หวยลาว 29 6 65 ตรวจหวยลาววันนี้ 29 มิถุนายน 2565 | Thaiger
ตรวจหวย12 ชั่วโมง ago

หวยลาว 29 6 65 ตรวจหวยลาววันนี้ 29 มิถุนายน 2565

ดูดวงครึ่งปีหลัง 2565 ราศีตุล ดวงดีแบบฉุดไม่อยู่ ทำอะไรก็รุ่งเรือง | Thaiger
ดูดวง12 ชั่วโมง ago

ดูดวงครึ่งปีหลัง 2565 ราศีตุล ดวงดีแบบฉุดไม่อยู่ ทำอะไรก็รุ่งเรือง

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯเตือนฉบับ 3 พายุดีเปรสชันไม่กระทบไทย แต่มรสุมยังเข้าต่อเนื่อง | Thaiger
ข่าว12 ชั่วโมง ago

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯเตือนฉบับ 3 พายุดีเปรสชันไม่กระทบไทย แต่มรสุมยังเข้าต่อเนื่อง

แฟนคลับสุดห่วง ‘บิวกิ้น’ โดนทุบรถ สุดท้ายเรื่องพลิก เฉลยแบบนี้ | Thaiger
บันเทิง12 ชั่วโมง ago

แฟนคลับสุดห่วง ‘บิวกิ้น’ โดนทุบรถ สุดท้ายเรื่องพลิก เฉลยแบบนี้

คอนเฟิร์ม ฮานิ EXID เดทกับจิตแพทย์หนุ่ม แจอุง ต้นสังกัดแถลงการณ์แล้ว | Thaiger
บันเทิงเกาหลี13 ชั่วโมง ago

คอนเฟิร์ม ฮานิ EXID เดทกับจิตแพทย์หนุ่ม แจอุง ต้นสังกัดแถลงการณ์แล้ว

OPPO ฉลอง 100 ปี Centre Court ในฐานะพันธมิตรของ Wimbledon เป็นปีที่สี่ | Thaiger
มือถือ/แท็บเล็ต13 ชั่วโมง ago

OPPO ฉลอง 100 ปี Centre Court ในฐานะพันธมิตรของ Wimbledon เป็นปีที่สี่

แมนยู เปิดศึก อาร์เซน่อล ยื่นข้อเสนอ 40 ล้านยูโร ขอซื้อ “มาร์ติเนซ” | Thaiger
ข่าวกีฬา13 ชั่วโมง ago

แมนยู เปิดศึก อาร์เซน่อล ยื่นข้อเสนอ 40 ล้านยูโร ขอซื้อ “มาร์ติเนซ”

ราคาทองวันนี้ 24 มิ.ย. 65 ทองราคาคงที่ รูปพรรณขายออก 31,250 บาท | Thaiger
การเงิน6 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 24 มิ.ย. 65 ทองราคาคงที่ รูปพรรณขายออก 31,250 บาท

ราคาทองวันนี้ 27 มิ.ย. 65 ทองเพิ่ม 50 บาท รูปพรรณขายออก 31,250 บาท | Thaiger
การเงิน3 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 27 มิ.ย. 65 ทองเพิ่ม 50 บาท รูปพรรณขายออก 31,250 บาท

ราคาทองวันนี้ 29 มิ.ย. 65 ทองลง 150 บาท รูปพรรณขายออก 30,750 บาท | Thaiger
การเงิน21 ชั่วโมง ago

ราคาทองวันนี้ 29 มิ.ย. 65 ทองลง 150 บาท รูปพรรณขายออก 30,750 บาท

ราคาทองวันนี้ 23 มิ.ย. 65 ทองเพิ่ม 50 บาท รูปพรรณขายออก 31,250 บาท | Thaiger
การเงิน7 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 23 มิ.ย. 65 ทองเพิ่ม 50 บาท รูปพรรณขายออก 31,250 บาท

ราคาทองวันนี้ 28 มิ.ย. 65 ทองลง 250 บาท รูปพรรณขายออก 31,000 บาท | Thaiger
การเงิน2 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 28 มิ.ย. 65 ทองลง 250 บาท รูปพรรณขายออก 31,000 บาท

เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรกฎาคม 65 โอนเข้าบัตรคนจนวันไหน พร้อมเช็กเงื่อนไขรับสิทธิที่นี่ | Thaiger
ข่าวการเงิน17 ชั่วโมง ago

เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรกฎาคม 65 โอนเข้าบัตรคนจนวันไหน พร้อมเช็กเงื่อนไขรับสิทธิที่นี่

หวยลาววันนี้ 27 มิถุนายน 65 ตรวจหวยลาว 27 6 65 | Thaiger
ตรวจหวยลาว2 วัน ago

หวยลาววันนี้ 27 มิถุนายน 65 ตรวจหวยลาว 27 6 65

หวยลาววันนี้ 24 มิถุนายน 65 หวยลาว 24 6 65 | Thaiger
ตรวจหวยลาว5 วัน ago

หวยลาววันนี้ 24 มิถุนายน 65 หวยลาว 24 6 65

ตร.พบศพสาวถูกทิ้งกลางป่าญี่ปุ่น ชาวเน็ตอ้างเป็นศพ ดารา AV | Thaiger
ข่าว4 วัน ago

ตร.พบศพสาวถูกทิ้งกลางป่าญี่ปุ่น ชาวเน็ตอ้างเป็นศพ ดารา AV

เลขเด็ด ไอ้ไข่ให้โชค 1 7 65 มารับด่วนจี๋ เลขท้าย 2 ตัว ก่อนหวยออกศุกร์หน้า | Thaiger
เลขเด็ด5 วัน ago

เลขเด็ด ไอ้ไข่ให้โชค 1 7 65 มารับด่วนจี๋ เลขท้าย 2 ตัว ก่อนหวยออกศุกร์หน้า

เศร้า! พบผู้เสียชีวิต ไฟไหม้สำเพ็ง 1 ศพ | Thaiger
ข่าว4 วัน ago

เศร้า! พบผู้เสียชีวิต ไฟไหม้สำเพ็ง 1 ศพ

โควิดไทยวันนี้ 29 มิ.ย. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 2,569 ราย ดับ 14 ศพ | Thaiger
ข่าว22 ชั่วโมง ago

โควิดไทยวันนี้ 29 มิ.ย. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 2,569 ราย ดับ 14 ศพ

โควิดไทยวันนี้ 28 มิ.ย. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 1,761 ราย ดับ 13 ศพ | Thaiger
ข่าว2 วัน ago

โควิดไทยวันนี้ 28 มิ.ย. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 1,761 ราย ดับ 13 ศพ

โควิดไทยวันนี้ 26 มิ.ย. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 2,378 ราย ดับ 17 ศพ | Thaiger
ข่าว4 วัน ago

โควิดไทยวันนี้ 26 มิ.ย. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 2,378 ราย ดับ 17 ศพ

โควิดไทยวันนี้ 24 มิ.ย. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 2,313 ราย ดับ 16 ศพ | Thaiger
ข่าว6 วัน ago

โควิดไทยวันนี้ 24 มิ.ย. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 2,313 ราย ดับ 16 ศพ

Trending

By continuing to use our site you consent to the use of cookies as described in our privacy policy.