Connect with us

ข่าวการเงิน

เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 พรุ่งนี้ โอนรวดเดียว 10,000 บาท

Pachara Nakju

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 พรุ่งนี้ โอนรวดเดียว 10,000 บาท | Thaiger

เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 พื้นที่ 3 จังหวัดเพิ่มเติม โอนรวดเดียว 10,000 บาท ตรวจสอบสิทธิด่วน เช็กไทม์ไลน์ทั้งหมด ที่นี่

เกาะติดมาตราการจ่ายเงินเยียวยาของสำนักงานประกันสังคม ให้กับกลุ่มแรงงานผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งล็อกดาวน์ของรัฐบาล พื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม โดยล่าสุดในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา 40 พื้นที่ 3 จังหวัดสีแดงเข้มเพิ่มเติม ที่ได้รับสิทธิเงินเยียวยา 2 เดือน ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และอยุธยา เตรียมตรวจสอบสิทธิด่วน

หลังวันพรุ่งนี้ (28 ก.ย.64) สำนักงานประกันสังคม เตรียมโอนเงินเยียวยา 5000 บาท โดยรวมยอด 2 เดือน เป็นคนละ 10,000 บาท ซึ่งจะโอนให้ครั้งเดียวไปเลย

ไทม์ไลน์โอนเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2

ไทม์ไลน์โอนเงินเยียวยาประกันสังคม

27-28 ก.ย.64 – โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 รอบ 2 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม

28 ก.ย.64

 • โอนเงินเยียวยา ม.40 ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา อยุธยา จำนวน 3.45 แสนคน ที่ขึ้นทะเบียนใหม่และจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4 – 24 สิงหาคม 2564 จะได้รับเยียวยารอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท รวมเป็น 10,000 บาท
 • โอนเงินเยียวยามาตรา 40 รอบ 1+2 ในพื้นที่ 10 จังหวัดสีแดงเข้มกลุ่มตกหล่น

30 ก.ย.64 – โอนเงินเก็บตก มาตรา 40 ผู้ที่โอนไม่สำเร็จ

31 ต.ค.64 – สิ้นสุดวันทบทวนสิทธิ

เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 40

ภาพ : เฟซบุ๊กเพจ แจ้งข่าวประกันสังคม

เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 รับเงินเยียวยา 5000 บาท

ขั้นตอนการเช็คสิทธิ ประกันสังคม ม.40 รอบ 2 เพื่อรับเงินเยียวยา อีก 5000 บาท สามารถตรวจสอบสิทธิ ได้ที่เว็บไซต์ ประกันสังคม ท่านจะทราบว่า เงินจะถูกโอนเข้าพร้อมเพย์ที่ผูกกับประชาชนในงวดวันที่เท่าไหร่ เนื่องจากรอบ 2 โอนเงินหลายวัน

1. เข้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม sso.go.th/eform_news/

2. คลิกแถบ ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 40)

3. ตรวจสอบสิทธิด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

4. สำหรับผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 รายใหม่ ในช่วงวันที่ 4 ส.ค. – 24 ส.ค. คลิก ตรวจสอบสิทธิรอบ 1

5. ผู้ประกันตนที่ได้รับเงินเพิ่มอีกเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี ให้คลิก ตรวจสอบสิทธิรอบ 2

6. ระบบจะแจ้งว่าท่านจะได้รับเงินวันใด

สำหรับกลุ่มผู้ประกันตนที่ตกหล่น คุณสมบัติครบถ้วน แต่ได้ไม่รับเงินเยียวยา = ให้ยื่นทบทวนสิทธิ

 • ทบทวนสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 และมาตราอื่นๆ ม.33 และ ม.39

การทบทวนสิทธิเยียวยาประกันสังคม สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 39 และมาตรา 40 ที่ไม่ได้รับสิทธิเยียวยาจากประกันสังคม สามารถยื่นทบทวนสิทธิของตนเองได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 64 โดยให้ตรวจเช็ครายละเอียดล่าสุดของตนเองรอบสุดท้าย ก่อนทำการยื่นทบทวนสิทธิ

คุณสมบัติของผู้ที่จะยื่นทบทวนสิทธิ

ประเด็นการ ทบทวนสิทธิ มีหลายคนอาจสงสัยว่าตนเองเข้าข่ายมาตราไหน ? และสามารถยื่นทบทวนสิทธิได้หรือไม่ ?

คำตอบคือ ผู้ที่มีสิทธิยื่นทบทวนสิทธิได้นั้น จะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ที่ระบบแจ้งสถานะว่า “ไม่ได้รับสิทธิ” แบ่งเป็น

ม.33 : ต้องอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด และก็ต้องทำงานในอาชีพที่เข้าเกณฑ์ 9 ประเภทกิจการด้วย หากเข้าเกณฑ์เหล่านี้ แต่เช็คสิทธิพบว่า “ไม่ได้รับสิทธิ” ให้ยื่นทบทวนสิทธิได้

ม.39 – ม.40 : เพียงแค่อยู่ใน 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ก็เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับเยียวยา หากเข้าเกณฑ์ แต่เช็คสิทธิพบว่า “ไม่ได้รับสิทธิ” ให้ยื่นทบทวนสิทธิได้เช่นกัน

ขั้นตอนการยื่นทบทวนสิทธิ

 • เฉพาะผู้ขึ้นสถานะ “ไม่ได้รับสิทธิ”
 • เช็กสิทธิ ได้ที่ www.sso.go.th
 • กรอกรายละเอียดแบบคำขอทบทวนสิทธิฯ ลงลายมือชื่อ ระบุเลขบัตรประชาชนให้ชัดเจน

(สามารถดาวน์โหลดแบบฯ และหนังสือมอบอำนาจได้จากเว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th )

 • แนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี)
 • ในกรณีเป็นบุคคลล้มละลายให้แนบสำเนาหลักฐานการล้มละลาย
 • กรณีเป็นผู้ทุพพลภาพให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการหรือใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าเป็นผู้ทุพพลภาพ
 • กรณีเป็นผู้ถูกอายัดบัญชีจากกรมบังคับคดีให้แนบหลักฐานการถูกยึดอายัดบัญชี เป็นต้น
 • แนบหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมติดต่อกลับได้

ดาวโหลดแบบฟอร์มขอยื่นทบทวนสิทธิประกันสังคม

– ดาวโหลดแบบฟอร์มขอทบทวนสิทธินายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้ที่นี่ คลิก

– หนังสือมอบอำนาจยื่นทบทวนสิทธิการรับเงินเยียวยา ได้ที่นี่ คลิก

– แบบฟอร์มขอทบทวนสิทธิผู้ประกันตนมาตรา 39-40 ได้ที่นี่ คลิก

นำแบบที่กรอกครบถ้วนแล้ว ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงสำนักงานประกันสังคมที่สะดวก 29 จังหวัดสีแดงเข้ม (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

อ้างอิงข้อมูล : สำนักงานประกันสังคม

เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 พรุ่งนี้ โอนรวดเดียว 10,000 บาท | ข่าวโดย Thaiger

สบน. สนธิกำลังภาครัฐยกระดับการคืนภาษี จาก พันธบัตรวอลเล็ต สบม. | Thaiger
ข่าวการเงิน11 ชั่วโมง ago

สบน. สนธิกำลังภาครัฐยกระดับการคืนภาษี จาก พันธบัตรวอลเล็ต สบม.

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 10 64 ผลหวยไทยรัฐบาล 16 ต.ค. 64 | Thaiger
ตรวจหวย13 ชั่วโมง ago

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 10 64 ผลหวยไทยรัฐบาล 16 ต.ค. 64

16 ต.ค. ถ่ายทอดสด Sariyer พบ Dynavit วอลเลย์บอลลีกตุรกี ทีม เพียว บุ๋มบิ๋ม | Thaiger
วอลเลย์บอล14 ชั่วโมง ago

16 ต.ค. ถ่ายทอดสด Sariyer พบ Dynavit วอลเลย์บอลลีกตุรกี ทีม เพียว บุ๋มบิ๋ม

ถ่ายทอดสดหวย 16 10 64 สลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ตุลาคม 2564 | Thaiger
ตรวจหวย14 ชั่วโมง ago

ถ่ายทอดสดหวย 16 10 64 สลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ตุลาคม 2564

ตรวจหวย 16 10 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ตุลาคม 2564 ตรวจลอตเตอรี่ | Thaiger
ตรวจหวย15 ชั่วโมง ago

ตรวจหวย 16 10 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ตุลาคม 2564 ตรวจลอตเตอรี่

ดูบอลสด สุพรรณบุรี เอฟซี พบ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด (ลิงก์ดูบอล) | Thaiger
ไทยลีก15 ชั่วโมง ago

ดูบอลสด สุพรรณบุรี เอฟซี พบ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด (ลิงก์ดูบอล)

รู้ตัวแล้ว มือตัดเชือกช่างทาสี ระหว่างโรยตัวทำงานนอกคอนโด | Thaiger
ข่าว15 ชั่วโมง ago

รู้ตัวแล้ว มือตัดเชือกช่างทาสี ระหว่างโรยตัวทำงานนอกคอนโด

ผลสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี ตรวจสลากออมสิน 16 ต.ค. 64 | Thaiger
ตรวจหวย16 ชั่วโมง ago

ผลสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี ตรวจสลากออมสิน 16 ต.ค. 64

ดูบอลสด สมุทรปราการ ซิตี้ พบ การท่าเรือ เอฟซี (ลิงก์ดูบอล) | Thaiger
ไทยลีก16 ชั่วโมง ago

ดูบอลสด สมุทรปราการ ซิตี้ พบ การท่าเรือ เอฟซี (ลิงก์ดูบอล)

ราคาทองวันนี้ 16/10/64 ราคาทองเปิดตัวลดลง 100 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,750 | Thaiger
ราคาทองวันนี้18 ชั่วโมง ago

ราคาทองวันนี้ 16/10/64 ราคาทองเปิดตัวลดลง 100 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,750

ดูบอลสด ลาซิโอ พบ อินเตอร์ มิลาน (ลิงก์ดูบอล) | Thaiger
ข่าวกีฬา18 ชั่วโมง ago

ดูบอลสด ลาซิโอ พบ อินเตอร์ มิลาน (ลิงก์ดูบอล)

ดูบอลสด เบรนท์ฟอร์ด พบ เชลซี (ลิงก์ดูบอล) | Thaiger
พรีเมียร์ลีก19 ชั่วโมง ago

ดูบอลสด เบรนท์ฟอร์ด พบ เชลซี (ลิงก์ดูบอล)

โควิดไทยวันนี้ 16 ต.ค. ติดเชื้อเพิ่ม 10,648 ราย ดับ 82 ศพ | Thaiger
โควิด-19 ประเทศไทย19 ชั่วโมง ago

โควิดไทยวันนี้ 16 ต.ค. ติดเชื้อเพิ่ม 10,648 ราย ดับ 82 ศพ

ดูบอลสด เลสเตอร์ ซิตี้ พบ แมนฯ ยูไนเต็ด (ลิงก์ดูบอล) | Thaiger
พรีเมียร์ลีก19 ชั่วโมง ago

ดูบอลสด เลสเตอร์ ซิตี้ พบ แมนฯ ยูไนเต็ด (ลิงก์ดูบอล)

คนละครึ่งเฟส 3 สิทธิยังเหลือกว่า 2 แสนสิทธิ ลงทะเบียนอย่างไร ดูเลย | Thaiger
ข่าวการเงิน19 ชั่วโมง ago

คนละครึ่งเฟส 3 สิทธิยังเหลือกว่า 2 แสนสิทธิ ลงทะเบียนอย่างไร ดูเลย

หวยฮานอย 16 10 64 ตรวจหวยฮานอย 16 10 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย3 วัน ago

หวยฮานอย 16 10 64 ตรวจหวยฮานอย 16 10 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 12 10 64 ตรวจหวยฮานอย 12 10 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย6 วัน ago

หวยฮานอย 12 10 64 ตรวจหวยฮานอย 12 10 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยลาว 14 ต.ค. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร ตรวจหวยลาว 14 10 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว3 วัน ago

หวยลาว 14 ต.ค. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร ตรวจหวยลาว 14 10 64

หวยลาว 11 ต.ค. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 11 10 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว6 วัน ago

หวยลาว 11 ต.ค. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 11 10 64

ถ่ายทอดสดหวยลาว 14 ต.ค. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 14 10 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว3 วัน ago

ถ่ายทอดสดหวยลาว 14 ต.ค. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 14 10 64

ถ่ายทอดสดหวยลาว 11 ต.ค. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 11 10 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว5 วัน ago

ถ่ายทอดสดหวยลาว 11 ต.ค. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 11 10 64

ตรวจหวย 16 10 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ตุลาคม 2564 ตรวจลอตเตอรี่ | Thaiger
ตรวจหวย15 ชั่วโมง ago

ตรวจหวย 16 10 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ตุลาคม 2564 ตรวจลอตเตอรี่

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 10 64 ผลหวยไทยรัฐบาล 16 ต.ค. 64 | Thaiger
ตรวจหวย13 ชั่วโมง ago

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 10 64 ผลหวยไทยรัฐบาล 16 ต.ค. 64

ถ่ายทอดสดหวย 16 10 64 สลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ตุลาคม 2564 | Thaiger
ตรวจหวย14 ชั่วโมง ago

ถ่ายทอดสดหวย 16 10 64 สลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ตุลาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 16/10/64 ราคาทองเปิดตัวลดลง 100 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,750 | Thaiger
ราคาทองวันนี้18 ชั่วโมง ago

ราคาทองวันนี้ 16/10/64 ราคาทองเปิดตัวลดลง 100 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,750

ราคาทองวันนี้ 15/10/64 ราคาทองเปิดตัวคงที่ ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,750 | Thaiger
ราคาทองวันนี้2 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 15/10/64 ราคาทองเปิดตัวคงที่ ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,750

ราคาทองวันนี้ 14/10/64 ราคาทองเปิดตัวเพิ่มขึ้น 250 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,650 | Thaiger
ราคาทองวันนี้3 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 14/10/64 ราคาทองเปิดตัวเพิ่มขึ้น 250 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,650

ราคาทองวันนี้ 13/10/64 ราคาทองเปิดตัวลดลง 150 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,250 | Thaiger
ราคาทองวันนี้4 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 13/10/64 ราคาทองเปิดตัวลดลง 150 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,250

ราคาทองวันนี้ 12/10/64 ราคาทองเปิดตัวลดลง 250 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,400 | Thaiger
ราคาทองวันนี้5 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 12/10/64 ราคาทองเปิดตัวลดลง 250 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,400

ราคาทองวันนี้ 11/10/64 ราคาทองเปิดตัวลดลง 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,650 | Thaiger
ราคาทองวันนี้6 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 11/10/64 ราคาทองเปิดตัวลดลง 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,650

Trending