ข่าว

ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สายในวันหยุดราชการถึง 2578

ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สายในวันหยุดราชการถึง 2578

ทางด่วนฟรี – การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานฯ โดยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ
  • ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1)
  • ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2)
  • ทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน – ปากเกร็ด)

ในวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ในวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 (วันฉัตรมงคล) วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 (วันวิสาขบูชา) และวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 (วันพืชมงคล) โดยมีด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษที่ยกเว้นเก็บค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่านฯ ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่านฯ และทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่านฯ

การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษทั้ง 3 สายทาง เป็นไปตามหลักการในสัญญาสัมปทานฯ ฉบับแก้ไขใหม่ โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ได้เห็นชอบการแก้ไขสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัชรวมถึงส่วนดี) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ซึ่งตามสัญญาดังกล่าวกำหนดให้บริษัทฯ ผู้รับสัมปทานให้ความร่วมมือในการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี (ปัจจุบันกำหนดไว้ 19 วัน) อย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี ซึ่งเงื่อนไขเงื่อนสัมปทานสิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค. 2578

วันหยุดราชการมีวันไหนบ้าง

วันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม

วันมาฆบูชา (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ของทุกปี)

วันจักรี 6 เมษายน

วันสงกรานต์ 13-15 เมษายน (ปี 2563 เลื่อน ยังไม่มีกำหนดแน่นอน)

วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม

วันวิสาขบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ของทุกปี)

วันพืชมงคล 11 พฤษภาคม

วันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน

วันอาสาฬหบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ของทุกปี)

วันเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำเดือน 8 ของทุกปี)

วันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม

วันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม

วันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม

วันรัฐธรรมนูญ วันที่ 10 ธันวาคม

วันสิ้นปี วันที่ 31 ธันวาคม


อย่างไรก็ตาม การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในวันที่ 4, 6 และ 11 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีในช่วงนี้ กทพ. มิได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์อย่างเต็มรูปแบบ เพราะอยู่ในระหว่างประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จึงมิได้มุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดการเดินทางของประชาชน หากแต่เพื่อรักษาประโยชน์แก่ประชาชนผู้จำเป็นต้องใช้ทางพิเศษ รวมถึงรถขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ที่จะต้องเดินทางในวันเวลาดังกล่าว
ทั้งนี้ ในระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ซึ่งเป็นช่วงกำหนดเวลาห้ามประชาชนเดินทางออกนอกเคหสถานตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น กทพ. จะจำกัดการให้บริการสำหรับทางพิเศษทุกสายทาง เว้นแต่รถที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดฯ
ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก: การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

Aindravudh

นักเล่าเรื่อง จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ ผู้สนใจประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง ผนวกกับการเริ่มต้นเส้นทางด้วยการเขียนงานวรรณกรรม ก่อนผันตัวมาเจาะประเด็นข่าวทางสังคม ออนไลน์ ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button