Line Newsข่าวสุขภาพและการแพทย์

แนะนำจุด “ฉีดวัคซีนโควิดฟรี” เดือนธันวาคม 2565 เช็กช่องทางจองคิวได้ที่นี่

รวมสถานที่ “ฉีดวัคซีนโควิด-19” เข็ม 3-4-5 ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ตลอดเดือนธันวาคม 2565 ในเขตกทม.-ปริมณฑล โดยเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าหรือ Walk in ได้แล้ว ตั้งแต่วันพุธนี้ 30 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะหมดโควต้ารับคิว

เชื้อโควิด-19 ไม่เคยหายไปไหนและในปัจจุบันยังคงมีผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มสูงขึ้นทุกวันแถมยังมีแนวโน้มว่าเราอาจต้องอยู่กับเชื้อไวรัสนี้ไปอีกนานแสนนาน จึงจำเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นระยะ ๆ ทั้งนี้สำหรับใครที่ต้องการฉีดวัคซีนเข็ม 3 เข็ม 4 หรือเข็ม 5 เพื่อบูสเตอร์โดสกระตุ้นภูมิอีกครั้ง

ประชาชนสามารถเช็กจุดรับ ฉีดวัคซีนโควิดฟรี ตลอดเดือนธันวาคม 2565 พร้อมรายละเอียดช่องทางการลงทะเบียนจองคิว หรือ Walk in ว่ามีที่ไหนและขั้นตอนอย่างไรบ้าง เช็กได้เลยที่นี่ครับ

เช็กพิกัด “ฉีดวัคซีนโควิดฟรี” เดือนธันวาคม 2565

สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรีประจำเดือนธันวาคม 2565 รวมทั้งหมด 36 แห่ง แบ่งพื้นที่ออกเป็นเขต กรุงเทพมหานครฯ และเขตปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งหมด 40 แห่ง ดังต่อไปนี้

ฉีดวัคซีนโควิดฟรี กรุงเทพมหานครฯ

สถาบันโรคผิวหนัง อนุเสาวรีย์ชัยฯ

สถาบันโรคผิวหนัง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ฟรีทุกเข็มนวันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) และวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-15.00 น. (จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง) บริเวณชั้น 20 อาคารสถาบันโรคผิวหนัง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จองคิวล่วงหน้าหรือ Walk in ได้เลยครับ

>> ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิดฟรี

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

ทั้งนี้ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จะเปิดให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนใหม่ ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 แจกคิว เวลา 11.30 น. ฉีดเวลา 12.00-14.00 น. รับจำนวน 300 คน เท่านั้น (ไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า) สามารถ Walk in เข้ารับวัคซีนได้เลย

โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กทม.

ในส่วนของโรงพยาบาลสังกัด กทม. สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (ทุกสัญชาติ) ฟรีฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น ตามวัน เวลา ดังต่อไปนี้

 1. โรงพยาบาลกลาง วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น. (Walk in)
 2. ศูนย์การค้าแพลตฟอร์ม วงเวียนใหญ่ (โรงพยาบาลตากสิน) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-14.00 น. (Walk in)
 3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 08.00-14.00 น. (Walk in) และวันศุกร์ เวลา 08.00-14.00 น. (Walk in และจองผ่านแอปฯ QueQ)
 4. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ วันจันทร์ เวลา 13.00-16.00 น. (Walk in)
 5. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ วันจันทร์ เวลา 13.00-16.00 น. และวันอังคาร 08.00-12.00 น. (Walk in)
 6. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-14.00 น. (Walk in)
 7. โรงพยาบาลสิรินธร วันศุกร์ เวลา 13.00-15.00 น. (Walk in และจองผ่านแอปฯ QueQ)
 8. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น. (Walk in)
 9. โรงพยาบาลคลองสามวา วันพุธ-ศุกร์ เวลา 13.00-14.00 น. (Walk in)
 10. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น. (Walk in)
 11. โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร วันจันทร์-พุธ เวลา 08.00-11.00 น. (Walk in)

ศูนย์บริการสาธารณสุข ทั่ว กทม.ทั้ง 69 แห่ง

มาต่อกันที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข ทั่ว กทม.ทั้ง 69 แห่ง เปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด19 ฟรีตลอดเดือนธันวาคม 2565 ทุกสูตร ทุกเข็ม ทุกวันศุกร์ โดยจองคิวผ่านแอปฯ QueQ หรือติดต่อสอบถามศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน โทร. 0-2203-2883

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

แนะนำ “สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี” สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด19 ฟรี โดยเป็นวัคซีนยี่ห้อไฟเซอร์ ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 -15.00 น โดยเว้นวันหยุดนักขัตฤกธิ์ได้ตลอดเดือนธันวาคม 2565 สำหรับเด็กเล็กอายุตั้งแต่ 6 เดือน- 11 ปี ทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี วัคซีนทุกช่วงอายุ ทุกวันศุกร์ หยุดวันเสาร์-อาทิตย์

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ชั้น 3 อาคารสยาม ฯ สามารถจองคิวผ่านการแสกนคิวอาร์โค้ด หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 1415

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ถัดมาอีกไม่ไกลต่อกันที่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกเข็มในเดือนธันวาคม 2565 เป็นวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับเด็กเล็ก อายุ 6 เดือน- 5 ปี จำกัดวันละ 80 คน ตั้งแต่เวลา 9.00-14.00 น. พิกัด ห้องตรวจโรคกุมารเวช ชั้น 1 อาคารพัชรกิติยาภา รพ.พระมงกุฎเกล้า สามารถจองคิวด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดตามกำหนดการดังนี้ วันที่ 14 ธันวาคม 2565, วันที่ 21 ธันวาคม 2565 และวันที่28 ธันวาคม 2565

ศูนย์การแพทย์บางรัก

เชิญชวนฉีดวัคซีนโควิดฟรี ประจำเดือนธันวาคม 2565 ณ ศูนย์การแพทย์บางรัก ชั้น 9 ฝั่งห้องยา อาคารศูนย์การแพทย์บางรัก กรมควบคุมโรค เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นภูมิ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 เป็นต้นไป คลินิกบางรัก เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด 19 ทุกเข็ม ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี สัปดาห์ละ 2 วัน เวลา 09.00-14.30 น.

โรงพยาบาลกลาง

ในส่วนของโรงพยาบาลกลาง สำหรับเด็กอายุ 5-11 ขวบ สามารถมารับบริการได้ทุกวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. หากเป็นบุคคลทั่วไป และเด็กอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป สามารถมารับบริการได้ทุกวันทำการ จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ และหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. สามารถกรอกเอกสารหน้าจุดคัดกรอง ชั้น 1 บริเวณหน้าหน่วยแพทย์กู้ชีวิต (EMS) และนำเอกสารไปยื่นที่จุดลงทะเบียนวัคซีน

โรงพยาบาลราชวิถี

โรงพยาบาลราชวิถี เปิดลงทะเบียนจองคิวออนไลน์ ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ลงทะเบียนวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 คลิก หรือ ลงทะเบียนวัคซีนไฟเซอร์ เข็มกระตุ้น (เข็มที่ 2, 3, 4, 5) คลิก ทั้งนี้ประชาชนสามารถ Walk in ได้ทุกวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30-13.30 น. ณ อาคารฉีดวัคซีน (โรงอาหารเก่า ข้างโรงยิม)

โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร

บริการฉีดวัคซีนโควิดฟรีเขตบางนา ณ โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการ Walk in เท่านั้น โดยจะฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1-4 ฟรีสำหรับคนไทย ในเวลาทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น. จำนวน 70 คน และเวลา 13.00-15.00 น. จำนวน 40 คน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

โรงพยาบาลตากสิน

ทางด้านของโรงพยาบาลตากสิน เริ่มบริการฉีดวัคซีนโควิด19 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2565 ณ งานอนามัยชุมชน ชั้น 2 เฉพาะวันจันทร์และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ต้องทำการลงทะเบียนจองผ่าน แอปพลิเคชัน QueQ หรือติดต่อนัดหมายล่วงหน้าที่งานอนามัยชุมชน ชั้น 2 โทร. 0-2437-0123 ต่อ 1115, 1242 (ไม่รับ Walk In)

ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ

ร่วมฉีดวัคซีนโควิด 19 กระตุ้นภูมิคุ้มกันฟรีที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ เขตดุสิต ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ทุกวันพุธ เวลา 13.00-16.00 น. เริ่มวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) และทุกวันเสาร์ เวลา 08.00-16.00 น. เริ่มวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ใครยังไม่ได้รับวัคซีนรีบจองด่วนสำหรับ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เปิดให้ฉีดวัคซีนโควิดไฟเซอร์ เข็ม 1-5 เท่านั้น กรณีบผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-14.30 น. ณ คลินิกวัคซีนโควิด ห้องหัตถการ ชั้น 2 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. รับจำนวนผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ยี่ห้อไฟเซอร์จำนวน 300 คนเท่านั้น ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนใหม่ ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 แจกคิว เวลา 11.30 น. ฉีดเวลา 12.00-14.00 น. รับจำนวน 300 คน เท่านั้น (ไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า)

โรงพยาบาลตำรวจ

สำหรับทางด้านโรงพยาบาลตำรวจจะรับโควต้าวัคซีนโควิดเพียง 120 คนต่อวัน เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 ทุกเข็ม สำหรับประชาชนและบุคคลทั่วไปที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป จำนวน 120 คน/วัน ในวันพุธและวันศุกร์ เวลา 13.00-15.00 น. เริ่มวันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องตรวจข้าราชการตำรวจ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา (มภร.) ชั้น 4 โรงพยาบาลตำรวจ สามารถลงทะเบียนสแกนด้วย QR Code และตรวจสอบผลการลงทะเบียน 1 วัน ก่อนเข้ารับบริการ ผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาลตำรวจ

ฉีดวัคซีนฟรีโควิด โรงพยาบาลตำรวจ

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

ผู้ที่สนใจเข้ารับบริการฉีดวัคซีนที่ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สามารใช้บริการได้ตั้งแต่ วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-15.00 น. สามารถ Walk in หรือ จองคิวผ่านแอปพลิเคชั่น QueQ เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ที่คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

โรงพยาบาลคลองสามวา

ปิดท้ายกันด้วยโรงพยาบาลคลองสามวา สถานที่รับฉีดวัคซีนในกรุงเทพประจำเดือนธันวาคม 2565 เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด 19 ไฟเซอร์ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-14.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เริ่มวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด

ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี จังหวัดนนทบุรี

กระทรวงสาธารณสุข

ทางฝั่งของกระทรวงสาธารณสุขเองก็มีบริการฉีดวัคซีนโควิด19 ฟรีตลอดเดือนธันวาคมปี 2565 โดยเป็นการฉีดวัคซีนชนิดไฟเซอร์ สำหรับประชาชนอายุ 12 ปีขึ้นไป สามารถทำการจองด้วยการ Walk in มาได้ในวันอังคารที่ 6 วันอังคารที่ 13, วันอังคารที่ 20 และ 27 ธันวาคม 2565 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคาร 3 สำนักงานปลัดกระทรวง​สาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

นนท์พร้อม @Hospital

สำหรับ นนท์พร้อม @Hospital เชิญชวนประชาชน ทุกสัญชาติ ทุกพื้นที่อยู่อาศัย Walk in ฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ทุกเข็ม ตามวัน-เวลาและสถานที่ต่อไปนี้

 1. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ทุกวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.00-11.30 น. สำหรับอายุ 5 ขวบขึ้นไป ไม่จำกัดจำนวนคน
 2. โรงพยาบาลบางบัวทอง ทุกวันจันทร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30-12.00 น. วันละ 300 คน
 3. โรงพยาบาลบางกรวย ทุกวันจันทร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30-12.00 น. ไม่จำกัดจำนวนคน
 4. โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ทุกวันอังคารและพุธ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 13.30-16.00 น. วันละ 200 คน
 5. โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 ทุกวันพุธ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30-10.30 น. วันละ 100 คน
 6. โรงพยาบาลไทรน้อย ทุกวันพฤหัสบดี (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30-12.00 น. วันละ 200 คน
 7. โรงพยาบาลบางใหญ่ ทุกวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30-11.30 น. วันละ 300 คน

โรงพยาบาลบางกรวย

ต่อกันที่โรงพยาบาลบางกรวยปิด Walk in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30-11.30 น. ณ ลานหน้าตึกจำเริญ แดดภู่

พิกัดฉีดวัคซีนโควิดฟรีจังหวัดสมุทรปราการ

สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส

สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส เปิดบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ฝาม่วง ที่สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส ในวันที่ 2 และ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30-11.00 น. สำหรับคนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป รวมถึงผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โดยลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่นี่ หรือสแกน QR Code

โรงพยาบาลบางจาก

สำหรับใครที่อยากเดินทางมาฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่โรงพยาบาลบางจาก เปิด Walk in ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ไฟเซอร์ ทุกเข็ม ในวันศุกร์ที่ 2, วันศุกร์ที่ 9, วันศุกร์ที่ 16 และวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เริ่มรับบัตรคิว เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลบางจาก

สวนสาธารณะเทศบาลเมืองลัดหลวงเฉลิมพระเกียรติ (ข้างวัดชมนิมิตร)

สวนสาธารณะเทศบาลเมืองลัดหลวงเฉลิมพระเกียรติ (ข้างวัดชมนิมิตร) รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด 19 เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยเปิดบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ทุกวัย เข็มที่ 1-6 ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองลัดหลวงเฉลิมพระเกียรติ (ข้างวัดชมนิมิตร) เริ่มรับบัตรคิว เวลา 08.00 น.

โรงพยาบาลสมุทรปราการ

ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการมาฉีดวัคซีนโควิด-19 ยี่ห้อไฟเซอร์ ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ สามารถจองด้วยการ Walk in ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น. (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ บริเวณศูนย์ Admit หน้าลิฟต์ อาคารผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ

อย่างไรก็ตามทางด้านโรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ เปิด Walk in ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ไฟเซอร์ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 เปิด Walk in ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ไฟเซอร์ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ส่วนวัคซีนโควิดสำหรับกลุ่มอายุ 12 ปีขึ้นไป เริ่มฉีดเวลา 09.00-14.30 น.

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ก็เปิดบริการฉีดวัคซีนโควิดไฟเซอร์ ฉีดฟรีเฉพาะเข็มที่ 1-3 เท่านั้น ในวันเสาร์ อาทิตย์ ณ ชั้น 2 อาคาร A โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เฉพาะผู้ที่นัดหมายล่วงหน้าแล้วเท่านั้น โดยสามารถลงทะเบียนได้ ที่นี่ ตั้งแต่วันนี้ – 25 ธันวาคม 2565

สถาบันราชประชาสมาสัย

ศูนย์การแพทย์ สถาบันราชประชาสมาสัย เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ไฟเซอร์ เข็มที่ 1-5 ฟรี ในวันที่ 19 และ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00-14.00 น. โดยลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน QR Code หรือที่เว็บไซต์ http://rajpracha.ddc.moph.go.th/

จุดฉีดวัคซีนโควิดฟรีจังหวัดนครปฐม

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

มาต่อกันที่จังหวัดนครปฐมกับ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ศาลายา) ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 (วัคซีนไฟเซอร์) เข็มที่ 1 ถึง 4 สำหรับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปฟรี ณ ศูนย์วัคซีน ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศาลายา โดยลงทะเบียนนัดหมายได้ ที่นี่ หรือ Walk in 20 คิว/วัน สามารถเข้ามารับบริการฉีดวัคซีนได้ในวันจันทร์และวันอังคาร เวลา 09.00-15.00 น.

อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา

อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา โรงพยาบาลนครปฐมเปิดฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 1-5 สำหรับผู้มีอายุ 5 ขวบขึ้นไป โดย Walk in มาได้ที่อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ในวันพฤหัสบดีที่ 8, 15, 22 และ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00-13.50 น.

โรงพยาบาลบางเลน

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1-5 ในวันพุธที่ 7 และ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-11.30 น. ณ ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 2 โรงพยาบาลบางเลน สามารถ Walk in เข้ามาได้เลยครับ

โรงพยาบาลกำแพงแสน

โรงพยาบาลกำแพงแสน ฉีดวัคซีนโควิดฟรีธันวาคม 2565 เข็มที่ 1-4 ในวันจันทร์ที่ 19 และวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00-11.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารรวมใจพัฒน์ (ตึกสีส้ม) โรงพยาบาลกำแพงแสน

สถานที่ฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 3-4-5 จังหวัดปทุมธานี

โรงพยาบาลธัญบุรี

โรงพยาบาลธัญบุรี เปิดบริการ Walk in ฉีดวัคซีน Covid-19 ทุกวันจันทร์ เวลา 08.30-15.00 น.

โรงพยาบาลสามโคก

สำหรับโรงพยาบาลสามโคก จะเปิดบริการ ฉีดวัคซีนโควิดฟรีธันวาคม 2565 สำหรับผู้ใหญ่ อายุ 12 ปีขึ้นไป จำนวน 50 คน/วัน และเด็กอายุ 5-11 ขวบ จำนวน 20 คน/วัน โดย Walk in มาได้ในวันที่ 8, 15, 22 และ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00-10.30 น. ณ จุดบริการตึกใหม่ ชั้น 2

โรงพยาบาลปทุมธานี

มาต่อกันที่โรงพยาบาลปทุมธานี เปิด walk in ให้บริการวัคซีนโควิด เข็ม 1-4 ในทุกกลุ่มอายุ ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป จนถึงผู้สูงอายุ ทุกวัน เวลา 13.00-14.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เริ่มวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ต้องเตรียมสำเนาสูติบัตร หรือบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง 1 ชุด มายื่น ณ ห้องบัตร และติดต่อทำบัตรเพื่อรับบริการได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ อาคารผู้ป่วยนอก แล้วนำบัตรคิวมารับบริการที่จุดฉีดวัคซีน ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก ในเวลา 13.00-14.30 น.

โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว

โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 โดยเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @014beiok แจ้งข้อมูลและวันที่ต้องการฉีด (สามารถลงทะเบียนแทนกันได้) เพื่อให้เจ้าหน้าที่จองและส่งใบนัดให้ผ่านไลน์ ซึ่งสามารถนัดวัน-เวลาได้ ดังนี้

ฉีดวัคซีนโควิดฟรีธันวาคม 2565 จังหวัดสมุทรสาคร

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

ปิดท้ายกันด้วยโรงพยาบาลกระทุ่มแบน เริ่มบริการให้ฉีดวัคซีนฟรีตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ขอปรับการให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ ฟรี สำหรับทั้งคนไทยและต่างชาติที่อายุ 12 ปีขึ้นไป เป็นทุกวันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)​ เวลา 08.30-15.00 ​น​. ให้บริการที่อาคารกายภาพบำบัด (เดิม)​ ใกล้ทางเข้า-ออก ประตู 2 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

สามารถติดตามข่าวสุขภาพได้ที่นี่

Thaiger deals

Thosapol

นักเขียนบทความที่ชื่นชอบการรีวิวคาเฟ่และจดบันทึกการเดินทางถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เคยไปทั้งในไทยและต่างประเทศ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง อีกทั้งยังมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ^_^

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *