ข่าวภูมิภาค

ขั้นตอนเข้าร่วม “พิธีเปิดพระบรมรูป ร.9” วันที่ 13 ตุลาคม 2565 พร้อมแนะนำเส้นทาง

เช็กขั้นตอนการเข้าร่วม “พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9” ในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมแนะนำเส้นทาง ที่จอดรถ และจุดบริการประชาชนที่ต้องการมาเข้าร่วมพิธีเปิดพระบรมรูป ร.9

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ขอเชิญชวนชาวไทยมาร่วม พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น. บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

พร้อมเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ทั้งนี้ทางด้านกองบัญชาการตำรวจนครบาล – บช.น. ได้แนะนำขั้นตอนพร้อมเส้นทางการเข้าร่วม พิธีเปิดพระบรมรูป ร.9 ในวันที่ 13 ต.ค. 65 มีบริการรับส่งด้วยรถโดยสารและเรือให้แก่ประชาชนหลายเส้นทาง สามารถเข้ามาเช็กรายละเอียดได้ที่นี่

ขั้นตอนการเข้าร่วมพิธีเปิดพระบรมรูป ร.9

สำหรับประชาชนที่ต้องการร่วม พิธีเปิดอนุสาวรีย์ ร.9 พร้อมเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ต้องทำการเข้ารับการตรวจ ATK ทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ กรมทางหลวง หรือโรงเรียนราชวินิต มัธยม ตั้งแต่เวลา 07.00 น. วันที่ 13 ต.ค. 65 จากนั้นก็จะมีรถ Shuttle Bus มารับพาเข้าสู่จุดคัดกรองทั้งหมด 4 จุดรอบบริเวณ ประกอบด้วย

 1. จุดคัดกรองจุดกลับรถถนนศรีอยุธยา
 2. จุดคัดกรองฝั่งตรงข้ามวัดเบญจมบพิตรฯ
 3. จุดคัดกรองโรงเรียนราชวินิต มัธยม
 4. จุดคัดกรองกรมทางหลวง

จากนั้นเมื่อถึงที่คัดกรองตามจุดต่าง ๆ แล้วให้ประชาชนปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน บัตรแสดงตน หนังสือเดินทาง ขณะเดินผ่านเครื่องตรวจกรุณายกขึ้นเสมอหูขวาเพื่อบันทึกภาพ
 2. เปิดกระเป๋าสัมภาระให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
 3. ตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย
 4. หากมีโรคประจำตัว ให้พกยาประจำตัวมาด้วย
 5. หากมีปัญหาสามารถสอบถามจิตอาสา
 6. ห้ามนำสิ่งของมีคมเข้าพื้นที่
 7. ผู้ปกครองที่มากับเด็ก กรุณาพบเจ้าหน้าที่เพื่อทำบัตรคล้องคอ และให้เขียนชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครองติดไว้กับตัวเด็ก

ทั้งนี้ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาล – บช.น. ได้ขอความร่วมมือประชาชนทุกคนที่มาเข้าร่วมพิธีเปิดอนุสาวรีย์ ร.9 สวมใส่หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้าสีขาว

เช็กเส้นทาง “อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ”

ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 สามารถใช้บริการรถหรือเรือโดยสารที่ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาล – บช.น. เตรียมการอำนวยความสะดวกประชาชนประกอบด้วย

รถโดยสาร ขสมก. บริการฟรี 4 เส้นทาง

รวมรถโดยสารธรรมดาบริการฟรีจาก ขสมก. นำประชาชนไปยังจุดคัดกรองตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้าไปในอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยรถโดยสารเฉพาะกิจที่จอดรับส่งทุกป้าย รวม 4 เส้นทาง จากนั้นเมื่อผ่านการคัดกรองตรวจ ATK ที่จุดกรมทางหลวงก็จะมีรถโดยสารนำสู่อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ส่วนจุดตรวจ ATK ที่รร.ราชวินิต มัธยม สามารถเดินเข้าสู่อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ได้เลยครับ

 1. เส้นทางสโมสรกองทัพบก – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – กรมทางหลวง
 2. เส้นทางสนามศุภชลาศัย – กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ – กรมทางหลวง
 3. เส้นทางวงเวียนใหญ่ – รร.ราชวินิต มัธยม
 4. เส้นทางสนามหลวง – รร.ราชวินิต มัธยม

รถโดยสารท่าต้นทางให้บริการเที่ยวแรก ท่าต้นทางตั้งแต่ 8.00 น., ท่าต้นทางเที่ยวสุดท้ายเวลา 16.00 น. ท่าปลายทาง เที่ยวสุดท้าย 18.00 น. หรือจนกว่าผู้ร่วมงานจะหมดจากพื้นที่ รถจะปล่อยท่าต้นทางทุก 20 นาที

เรือโดยสารข้ำมฝากแม่น้ำเจ้าพระยา 3 ท่าเรือ

บริการเรือข้ามฝากแม่น้ำเจ้าพระยา 3 ท่าเรือฟรี ประกอบด้วยบริการเรือข้ามฝาก 1 เส้นทาง และบริการเรือโดยสารไฟฟ้า MINE Smart Ferry 2 เส้นทาง มีรายละเอียดดังนี้

1. ท่าเรือท่าช้าง – ท่าเรือวัดระฆัง – ท่าเรือวัดอรุณ 1 เส้นทาง

เรือออกทุก 15 นาที ให้บริการในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 6.00 – 20.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ

2. เรือโดยสารไฟฟ้า MINE Smart Ferry 2 เส้นทาง

กรมเจ้าท่าบริการ ร่วมกับ บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด จัดบริการเรือโดยสารไฟฟ้า MINE Smart Ferry ให้บริการในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 6.00 – 20.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ประกอบด้วยเส้นทาง

 1. ท่าเรือนนทบุรี – ท่าเรือท่าช้าง” ให้บริการ 2 เที่ยว เรือออก 8.00 น. และ 9.00 น.
 2. ท่าเรือท่าช้าง – ท่าเรือนนทบุรี” ให้บริการ 2 เที่ยว เรือออก 18.00 น. และ 18.30 น.

จุดจอดรถยนต์ก่อนร่วมพิธีเปิดพระบรมรูป ร.9

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 ประชาชนที่ต้องการเข้าร่วมพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สามารถจอดรถยนต์ส่วนตัวได้ 3 จุดดังต่อไปนี้

1. สโมสรกองทัพบก

สโมสรกองทัพบกสามารถจอดได้ 200 คัน โดยมีรถ shuttle Bus บริการรับและนำส่ง ณ จุดพักคอย

2. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สามารถจอดได้ 320 คัน โดยมีรถ shuttle Bus บริการรับและนำส่ง ณ จุดพักคอย

3. สนามศุภชลาศัย

สนามศุภชลาศัยสามารถจอดได้ 200 คัน โดยมีรถ shuttle Bus บริการรับและนำส่ง ณ จุดพักคอย

นอกจากนี้ภายในบริเวณพื้นที่จัดพิธีเปิดอนุสาวรีย์ ร.9 วันที่ 13 ต.ค. นี้ ยังมีบริการอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณ.โรงเรียนราชวินิต มัธยม กรมทางหลวง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่เวลา 11.00 น.

บริการทางการแพทย์และจุดพยาบาลประจำอยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมรถสุขาจำนวน 3 จุด ภายในพื้นที่ก่อสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ

อ้างอิง : 1

สนใจลงโฆษณา บทความ Backlink กับ Thaiger ติดต่อคุณโอ๋ orakarn@thethaiger.com

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button