การเงินข่าวการเงิน

ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนบัตรคนจน วันที่ 3 ทะลัก 5.32 ล้าน เช็กรู้ผลวันไหน

ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน สิทธิ์บัตรคนจน www.cgd.go.th ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนบัตรคนจนออนไลน์ 2565 ตรวจสอบสถานะแล้วทราบผลการลงทะเบียนวันไหน เช็กที่นี่

หลังจาก กระทรวงการคลัง เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน -19 ตุลาคม 2565 ความคืบหน้าสุด วันนี้ 7 กันยายน 2565 วันที่สามหลังจากเปิดให้ลงทะเบียน

อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวกระทรวงการคลัง ตัวเลขผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรัฐ หรือ “บัตรคนจน” ถึงเวลา 15.00 น. ในวันแรก 5 ก.ย.ที่ผ่านมา มีประชาชนลงทะเบียนทั้งสิ้นแล้ว 1,862,622 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 1,613,926 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 248,696 ราย

ขณะที่ ข้อมูลล่าสุด การเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนเป็นวันที่สาม นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และโฆษกกระทรวงการคลัง เผยความคืบหน้าการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัดิการแห่งรัฐว่า เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ณ เวลา 12.00 น มีผู้ลงทะเบียนแล้ว ประมาณ 5.32 ล้านคน แบ่งเป็นลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 4.30 ล้านคน และที่หน่วยรับลงทะเบียนอีก 1.02 ล้านคน ด้วยกัน

สำหรับช่องทางลงทะเบียน ประชาชนที่มีคุณสมบัติครบตามที่ คลัง กำหนดเกณฑ์ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่นี้ สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง

  1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่เปิดให้ลงทะเบียนเวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน
  2. ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เช่นเดียวกัน
ระยะเวลาโครงการบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ภาพ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th

คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน 2565

– สัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป

– รายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี

– รายได้เฉลี่ยครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี

– มีทรัพย์สิน : เงินฝาก สลาก พันธบัตร และตราสารหนี้ภาครัฐ ไม่เกิน 100,000 บาท/คน

– ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์(ตามที่กำหนด)

– ต้องไม่มีบัตรเครดิต

– มีวงเงินกู้ ที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และ/หรือ วงเงินกู้ ยานพาหนะรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ผ่านเว็บ

การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ผ่านเว็บ https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/ หรือ https://welfare.mof.go.th สามารถทำได้ ดังนี้

– กรณีแรก ผู้ลงทะเบียนเป็นคนโสดหรือไม่มีครอบครัว ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ โดยไม่ต้องนำเอกสารไปยื่นที่หน่วยงานรับลงทะเบียน

ทั้งนี้ การกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มในเว็บไซต์จะต้องใช้ข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนในการกรอกข้อมูล และข้อมูลอื่น ๆ ที่กำหนด เมื่อลงทะเบียนตามขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์แล้วระบบจะแสดงข้อความว่า “กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว” ขอให้ผู้ลงทะเบียนเข้ามาตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์อีกครั้ง โดยกดปุ่ม “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน” ในวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

ส่วนผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนที่มีครอบครัว สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้เช่นเดียวกัน แต่เมื่อลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์แล้วจะต้องพิมพ์แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในเอกสารให้ครบถ้วนทั้งผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัว เพื่อนำไปยื่น ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน ซึ่งจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียน

รวมถึงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสและบุตรพร้อมลงลายมือชื่อในกรณีที่คู่สมรสและบุตรที่ไม่ได้เดินทางมาแสดงตัวที่หน่วยงานรับลงทะเบียนด้วย

อย่างไรก็ดี ในกรณีคู่สมรสและบุตรของผู้ลงทะเบียนเดินทางมาแสดงตัว ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนก็ไม่จำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสและบุตรของผู้ลงทะเบียน

ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนบัตรคนจน

ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 7 หน่วยงาน

กรณีนี้ผู้ลงทะเบียนจะต้องกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในเอกสารให้ครบถ้วนทั้งผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัว เพื่อนำไปยื่น ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน ซึ่งจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียน

รวมถึงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสและบุตรพร้อมลงลายมือชื่อในกรณีที่คู่สมรสและบุตรไม่ได้เดินทางมาแสดงตัวที่หน่วยงานรับลงทะเบียน อย่างไรก็ดี ในกรณีคู่สมรสและบุตรของผู้ลงทะเบียนเดินทางมาแสดงตัว ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนก็ไม่จำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสและบุตรของผู้ลงทะเบียน

ผู้ลงทะเบียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง

เคสนี้สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาลงทะเบียนแทนได้ ทั้งนี้ หนังสือมอบอำนาจสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของโครงการฯ หรือติดต่อขอรับได้ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทุกหน่วย

การเปิดรับลงทะเบียนในครั้งนี้จะจัดให้มีผู้ช่วยอำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนตามจุดรับลงทะเบียน โดยจะเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อความคุ้นเคยกับผู้ลงทะเบียนและสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ กระทรวงการคลังมีความร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ในการลงทะเบียน

หลังจากลงทะเบียนตามข้อ 1 2 และ 3 แล้ว ผู้ลงทะเบียนสามารถ “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน” ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/ หรือ https://welfare.mof.go.th ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป

โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป หากตรวจสอบแล้ว พบว่า “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์” ให้ผู้ลงทะเบียนรอผลการตรวจสอบคุณสมบัติได้ในช่วงเดือนมกราคม 2566 โดยกระทรวงการคลังจะแจ้งวันประกาศผลให้ทราบอีกครั้ง หากผู้ลงทะเบียนพบว่า “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนหรือข้อมูลสมาชิกในครอบครัวไม่ตรงตามฐานข้อมูลกรมการปกครอง

กรณีผู้ลงทะเบียนเป็นคนโสดหรือไม่มีครอบครัวสามารถลงทะเบียนใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ โดยกดปุ่ม “เริ่มลงทะเบียน” กรณีผู้ลงทะเบียนที่มีครอบครัวสามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลได้ ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มไว้

ทั้งนี้ โฆษกกระทรวงการคลัง เน้นย้ำ ผู้ลงทะเบียนสามารถเลือกช่องทางการลงทะเบียนได้ตามที่ผู้ลงทะเบียนสะดวก ได้แก่

1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

2. ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน

กรณีที่ ลงทะเบียนบัตรสัวสัดิการรัฐเป็นคนโสด ไม่มีครอบครัว สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์โดยไม่ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน

แต่กรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัวหรือผู้ลงทะเบียนที่ไม่มีครอบครัวแต่ประสงค์จะลงทะเบียน ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน สามารถไปที่หน่วยงานรับลงทะเบียนพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสและบุตรพร้อมลงลายมือชื่อในกรณีที่คู่สมรสและบุตรไม่ได้เดินทางมาแสดงตัวที่หน่วยงานรับลงทะเบียน

กล่าวโดยสรุป คือ “ผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะโสดสามารถดำเนินการลงทะเบียนแล้วเสร็จที่เว็บไซต์ โดยไม่ต้องเดินทางมาที่หน่วยงานรับลงทะเบียน สำหรับผู้ลงทะเบียนที่มีครอบครัวจำจะต้องไปยื่นแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียน”

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนทุกคนที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถ “ตรวจสอบสถานะลงทะเบียน” ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/ หรือ https://welfare.mof.go.th หรือตรวจสอบผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทุกหน่วยงานได้ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

สำหรับ ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรคนจนที่เตรียมจะตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน เพื่อเช็กสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดของตัวเองจะผ่านหรือไม่นั้น กระทรวงการคลัง ได้เผยแพร่กำหนดวันประกาศผลลงทะเบียนไว้แล้วทั้งหมด สำหรับ บัตรคนจนรอบที่ 1 จนถึงรอบ 7 ซึ่งจะประกาศผลวันที่ 28 ตุลาคม 2565

กระทรวงการคลัง
ภาพ : กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance

ที่มา : กระทรวงการคลัง

 

 

 

 

 

Thaiger deals

Pachara

Content Writer ที่จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ ประสบการณ์เขียนข่าว 6 ปี เล่าเรื่องตั้งแต่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กีฬา อาชญากรรม ไปจนทำนายว่าฝนวันนี้จะตก ไม่ตก วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ และค่อนข้างเชื่อในทฤษฎีวิวัฒนาการที่กล่าวว่า “ผู้ที่อยู่รอดไม่ใช่ผู้ที่แข็งแรงที่สุดหรือฉลาดที่สุด แต่คือผู้ที่ปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุด”