สุขภาพและการแพทย์

สงกรานต์ 2565 เล่นน้ำได้ไหม ทำกิจกรรมอะไรได้บ้าง เช็คเงื่อนไขที่นี่

สงกรานต์ 2565 เล่นน้ำได้ไหม สรุปให้ พร้อมเช็คคำตอบ รายละเอียดการจัดกิจกรรม สถานที่เล่นน้ำสงกรานต์ เล่นที่ไหนได้บ้าง ? แนะนำการเตรียมตัวก่อนไปเริ่มงานถึงระหว่างทำกิจกรรม หากไปพื้นที่สาธารณะต้องปฏิบัติตัวแบบไหน และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงหลังกลับจากงานสงกรานต์มีเงื่อนไขอะไรบ้าง เช็คคำตอบได้ที่นี่


สงกรานต์ 2565 เล่นน้ำได้ไหม
มีเงื่อนไขอย่างไร ต้องทำอะไรบ้าง ?


สงกรานต์ 2565 เล่นน้ำ ได้ไหม ทำกิจกรรมอะไรได้บ้าง ? เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) ได้ออกแถลงการเกี่ยวกับการจัดงานเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยได้ทำการชี้แจงรายละเอียดซึ่งมีมาตรการดังนี้

เตรียมตัวก่อนร่วมงาน | สงกรานต์ 2565 เล่นน้ำได้ไหม

โดยมาตรการแรกของการเตรียมตัวก่อนร่วมงาน สงกรานต์ 2565 จะเป็นการเช็คประวัติการรับวัคซีน ประเมินความเสี่ยงของตนเอง พร้อมกับหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดอยู่เป็นระยะ ๆ และขณะเดินทางกลับภูมิลำเนาต้องปฏิบัติตัวตามรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

 • ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา เข้าร่วมงานสงกรานต์ และกลุ่ม 608 ต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์
 • ประเมินความเสี่ยงของตนเอง หากพบว่ามีอาการ หรือมีความเสี่ยง ขอให้หลีกเสี่ยงการเข้าร่วมงาน หรือให้พิจารณาตรวจ ATK ก่อนเดินทาง/ร่วมงานภายใน 72 ชั่วโมง
 • ขณะเดินทางโดยขนส่งสาธรณะ ให้สวมหน้ากากตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ งดรับประทานอาหารและงดดื่มแอลกอฮอล์ ผู้จัดงาน และกิจการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานสงกรานต์ให้ลงทะเบียนบนระบบ TSC2+ และประเมินตนเองตามประเภทมาตรการ COVID Free Setting ได้แก่ การจัดกิจกรรมพิเศษ (แสดงคอนเสิร์ต/ดนตรี งานอีเวนท์ งานเทศกาล มหกรรม) การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มในชุมชน ศาสนสถาน ร้านอาหาร ขนส่งสาธารณะ ฯลฯ
 • การขออนุญาตจัดงานให้เป็นไปตามเขตพื้นที่สถานการณ์ หรือตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานครกำหนด สำหรับการจัดกิจกรรมในชุมชนให้แจ้งต่อ ศปก.ต./ศปก.อ. ผู้นำชุมชน และกำหนดให้มีมาตรการในการควบคุมกำกับอย่างเข้มงวด

ระหว่างเทศกาล สถานที่และการควบคุมกำกับ | สงกรานต์ เล่นน้ำได้ไหม

สงกรานต์ 2565 เล่นน้ำได้ไหมระว่างเทศกาล มีสถานที่และการควบคุมกำกับที่ต้องปฏิบัติร่วมกันอย่างไรบ้าง ตรวจสอบรายละเอียด พร้อมปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เช็คกิจกรรมไหนเล่นได้ ไม่ได้ตามนี้

 1. อนุญาตให้เล่นน้ำ และจัดกิจกรรมตามประเพณี เช่น รดน้ำดำหัว สรงน้ำพระ การละเล่น การแสดงทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ขบวนแห่ การแสดงดนตรี โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting และมีการกำกับอย่างเคร่งครัด
 2. ห้ามประแป้ง ปาร์ตี้โฟม จำหน่ายและบริโภคแอลกอฮอล์ในพื้นที่จัดงาน
 3. กำหนดช่องทางเข้า-ออกจากงาน จัดจุดคัดกรอง และควบคุมความหนาแน่นในพื้นที่จัดงาน (1 ต่อ 4 ตารางเมตร)
 4. สวมหน้ากากตลอดเวลา พกเจลแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่าง ตลอดเวลาที่ร่วมงาน

พื้นที่สาธารณะไม่มีการควบคุม จัดงานอะไรได้บ้าง | สงกรานต์ 2565 เล่นน้ำ ได้ไหม

คำถามที่ว่า สงกรานต์ 2565 เล่นน้ำได้ไหม หากอยู่ในพื้นที่สาธารณะที่ไม่มีการควบคุม แบบไหนเล่นได้ อย่างไหนห้าม ตรวจสอบข้อมูลได้ที่นี่ รดน้ำดำหัวทำได้ไหม ต้องปฏิบัติอย่างไร

 • ห้ามเล่นน้ำ ประแป้ง และปาร์ตี้โฟม
 • สามารถจัดงานกิจกรรมรวมกลุ่มในครอบครัว เช่น รดน้ำดำหัว การรับประทานอาหารร่วมกัน ฯลฯ
 • งดจัดกิจกรรมในพื้นที่แออัดคับแคบ
 • สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา งดการสัมผัสใกล้ชิด หรือใช้สิ่งของร่วมกันกับผู้อื่น
 • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นเป็นเวลานาน
 • ผู้สูงอายุควรได้รับวัคซีนให้ครบก่อนไปร่วมงานกิจกรรมสังสรรค์
 • ผู้ติดเชื้อและผู้มีความเสี่ยงสูงห้ามเข้าร่วมกิจกรรม

หลังกลับจากงาน | สงกรานต์2565 เล่นน้ำได้ไหม

สงการนต์จบ แต่โควิดยังไม่จบ สงการนต์ 2565 ปีนี้ ต้องคอยระวังกระทั่งหลังกลับจากงาน เตรียมแยกตัว สังเกตอาการตนเอง 7 วัน หากเสี่ยงมากให้ WFH งดการพบปะผู้คนโดยไม่จำเป็น และขั้นตอนอื่น ๆ ดังนี้

 • หลังจากกลับจากสงกรานต์ สังเกตอาการตนเอง 7 วัน โดยเฉพาะในผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรง และผู้ที่จะไปพบปะกับผู้คนจำนวนมาก หากพบว่ามีอาการสงสัยติดเชื้อให้ทำการตรวจ ATK
 • ขอให้หลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนจำนวนมากโดยไม่จำเป็น ในช่วงการสังเกตอาการ
 • พิจารณามาตรการ WFH ให้เป็นไปตามความเหมาะสม และการพิจารณาของหน่วยงาน

นอกจากนี้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมยังกล่าวย้ำอีกด้วยว่า งานสงกรานต์ในปีนี้อนุญาตให้จัดเฉพาะประเพณีการละเล่น การแสดงดนตรี การแสดงทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น อาทิ การสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ทำบุญตักบาตร ได้เท่านั้น ไม่ได้อนุญาตจัดการเล่นน้ำ และย้ำให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด


สรุปสงกรานต์ 2565 เล่นน้ำได้ไหม


 1. สงการนต์ 2565 เล่นน้ำ จัดงานได้ไหม สามารถจัดกิจกรรมในครอบครัว รดน้ำดำหัว สรงน้ำพระ การละเล่นตามประเพณี การแสดงดนตรี และขบ่วนแห่ได้
 2. งดกิจกรรมการเล่นน้ำ ปาร์ตี้โฟม ประแป้ง
 3. ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัดจนเกินไป พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตลอดเวลากระทั่งหลังจบงานวันสงกรานต์ 2565

 

สงกรานต์ 65 จัดงานอะไรได้บ้าง
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

 

"<yoastmark

 


Thosapol

นักเขียนบทความที่ชื่นชอบการรีวิวคาเฟ่และจดบันทึกการเดินทางถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เคยไปทั้งในไทยและต่างประเทศ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง อีกทั้งยังมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ^_^

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button