Connect with us

ข่าว

คมนาคม ประกาศเพิ่ม ทางหลวง วิ่งความเร็ว 120 กม./ชม. อีก 6 เส้นทาง

N. Siripariyasak

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

คมนาคม ประกาศเพิ่ม ทางหลวง วิ่งความเร็ว 120 กม./ชม. อีก 6 เส้นทาง | Thaiger

กระทรวงคมนาคม ได้มีการประกาศถึงการเพิ่ม ทางหลวง ที่สามารถทำการขับขี่ได้ในความเร็ว 120 กม./ชม. อีก 6 เส้นทาง เริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 1 ก.ย. 2564

กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม เดินหน้าสร้างความปลอดภัยและความรวดเร็วสะดวกสบายในการเดินทาง ด้วยความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

โดยเปิดเส้นทางนำร่อง ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 32 (ถนนสายเอเชีย) ช่วงหมวดทางหลวงบางปะอิน – ทางต่างระดับอ่างทองไปแล้ว เมื่อต้นเดือน เมษายน 2564 และพร้อมเปิดเพิ่มอีก 6 เส้นทาง ในวันที่ 1 กันยายน 2564

เพื่อให้ผู้ขับขี่ได้ใช้อัตราความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ที่สำคัญคือมีความปลอดภัยสูง ตอบโจทย์การคมนาคมขนส่งทุกรูปแบบ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมได้ออก “กฎกระทรวง กำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ. 2564” และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564

ซึ่งภายหลังจากที่กระทรวงคมนาคม ได้เปิดให้ผู้ขับขี่รถใช้ความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง บนทางหลวงหมายเลข 32 หรือถนนสายเอเชีย ช่วงหมวดทางหลวงบางปะอิน ถึงทางต่างระดับอ่างทอง เป็นเส้นทางแรก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ตามนโยบายการปรับเพิ่มอัตราความเร็วของรถยนต์ จากความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นความเร็วไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

และสั่งการให้ ทล. กำหนดเส้นทางเพิ่มเติม โดยให้ครอบคลุมเส้นทางในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก เพื่อประกาศใช้ในระยะที่ 2 โดยได้ข้อสรุป 6 เส้นทาง มีผลเริ่มใช้ได้ในวันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ ทล. ปรับปรุงเพิ่มมาตรฐานทางกายภาพให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ได้แก่ เสริมการก่อสร้างอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างทาง (Concrete Barrier) เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงเนื่องจากการเสียหลักข้ามเกาะกลาง ปรับปรุงจุดกลับรถระดับราบ เพื่อลดการตัดกันของกระแสจราจร ติดตั้งป้ายจราจรและป้ายเปลี่ยนข้อความได้เพื่อสื่อสารการใช้ความเร็วที่เหมาะสมในช่วงถนนและช่องจราจร รวมทั้งติดตั้งแถบเตือน Rumble Strips บอกจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดการเข้าเขตควบคุมความเร็วด้วย

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า สำหรับเส้นทางนำร่อง ระยะที่ 2 ทั้ง 6 เส้นทาง ที่จะเริ่มใช้ความเร็วไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ ในวันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ประกอบด้วย

 1. ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ตอนบ่อทอง – มอจะบก ระหว่าง กม. ที่ 74+500 ถึง กม. ที่ 88+000 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ทั้งขาเข้าและขาออก 6 ช่องจราจร ระยะทาง 13.500 กิโลเมตร
 2. ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ตอนหางน้ำหนองแขม – บ้านหว้า – วังไผ่ ระหว่าง กม. ที่ 306+640 ถึง กม. ที่ 330+600 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ทั้งขาเข้าและขาออก 8 ช่องจราจร ระยะทาง 23.960 กิโลเมตร
 3. ทางหลวง หมายเลข 32 (ถนนสายเอเชีย) ตอนอ่างทอง – ไชโย – สิงห์ใต้ – สิงห์เหนือ – โพนางดำออก ระหว่าง กม. ที่ 50+000 ถึง กม. ที่ 111+473 แขวงทางหลวงอ่างทอง และแขวงทางหลวงสิงห์บุรี ทั้งขาเข้าและขาออก 6 และ 8 ช่องจราจร ระยะทาง 61.473 กิโลเมตร
 4. เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ตอนสนามกีฬาธูปเตมีย์ – ต่างระดับคลองหลวง – ประตูน้ำพระอินทร์ ระหว่าง กม. ที่ 35+000 ถึง กม. ที่ 45+000 แขวงทางหลวงปทุมธานี ทั้งขาเข้าและขาออก 6 ช่องจราจร ระยะทาง 10.000 กิโลเมตร
 5. เส้นทางหลวงหมายเลข 34 (ถนนบางนา – ตราด) ตอนบางนา – ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กม. ที่ 1+500 ถึง กม. ที่ 15+000 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ ทั้งขาเข้าและขาออก 8 ช่องจราจร ระยะทาง 13.500 กิโลเมตร
 6. เส้นทางหลวง หมายเลข 304 (ถนนสุวินทวงศ์) ตอนคลองหลวงแพ่ง – ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม. ที่ 53+300 – กม. ที่ 58+320 และ กม. ที่ 62+220 – กม. ที่ 63+000 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทั้งขาเข้าและขาออก ระยะทาง 5.800 กิโลเมตร

โดยทั้ง 6 เส้นทางกำหนดให้ใช้อัตราเร็วสูงสุดไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และไม่ต่ำกว่า 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในช่องทางขวาสุด ยกเว้นกรณีเหตุฉุกเฉิน เช่น การจราจรติดขัด หรือรถเสีย

ทั้งนี้ ทล. ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยได้ปรับปรุงทางกายภาพของถนนทั้ง 6 เส้นทางให้มีความพร้อมรองรับการใช้ความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อความปลอดภัย เช่น ปิดจุดกลับรถพื้นราบ ให้ใช้จุดกลับรถใต้สะพานหรือทางยกระดับ ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ติดตั้งกล้องวงจรปิด และอุปกรณ์ตรวจจับความเร็ว ป้ายเตือน ป้ายจราจรต่าง ๆ

รวมทั้งประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งจังหวัด ตำรวจในพื้นที่ และตำรวจทางหลวง เพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้ทางทราบข้อมูลมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ขับขี่ได้ใช้อัตราความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ที่สำคัญคือมีความปลอดภัยสูง

ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถติดตามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website กรมทางหลวง (www.doh.go.th) แฟนเพจกรมทางหลวง และ Call Center 1586

 

แหล่งที่มาของข่าว : รัฐบาลไทย

สามารถติดตามข่าวทั่วไปเพิ่มเติมได้ที่นี่ : ข่าวทั่วไป

 

 

คมนาคม ประกาศเพิ่ม ทางหลวง วิ่งความเร็ว 120 กม./ชม. อีก 6 เส้นทาง | ข่าวโดย Thaiger

ต้องการซื้อบ้าน ให้ผู้เชี่ยวชาญของเราดูแลคุณ

ขอบคุณที่ให้ความสนใจ

เราจะติดต่อกลับอย่างเร็วที่สุด

ฉันต้องการหา:
 • Thailand (ไทย)+66
 • United States+1
 • United Kingdom+44
 • Australia+61
 • Afghanistan (‫افغانستان‬‎)+93
 • Albania (Shqipëri)+355
 • Algeria (‫الجزائر‬‎)+213
 • American Samoa+1684
 • Andorra+376
 • Angola+244
 • Anguilla+1264
 • Antigua and Barbuda+1268
 • Argentina+54
 • Armenia (Հայաստան)+374
 • Aruba+297
 • Australia+61
 • Austria (Österreich)+43
 • Azerbaijan (Azərbaycan)+994
 • Bahamas+1242
 • Bahrain (‫البحرين‬‎)+973
 • Bangladesh (বাংলাদেশ)+880
 • Barbados+1246
 • Belarus (Беларусь)+375
 • Belgium (België)+32
 • Belize+501
 • Benin (Bénin)+229
 • Bermuda+1441
 • Bhutan (འབྲུག)+975
 • Bolivia+591
 • Bosnia and Herzegovina (Босна и Херцеговина)+387
 • Botswana+267
 • Brazil (Brasil)+55
 • British Indian Ocean Territory+246
 • British Virgin Islands+1284
 • Brunei+673
 • Bulgaria (България)+359
 • Burkina Faso+226
 • Burundi (Uburundi)+257
 • Cambodia (កម្ពុជា)+855
 • Cameroon (Cameroun)+237
 • Canada+1
 • Cape Verde (Kabu Verdi)+238
 • Caribbean Netherlands+599
 • Cayman Islands+1345
 • Central African Republic (République centrafricaine)+236
 • Chad (Tchad)+235
 • Chile+56
 • China (中国)+86
 • Christmas Island+61
 • Cocos (Keeling) Islands+61
 • Colombia+57
 • Comoros (‫جزر القمر‬‎)+269
 • Congo (DRC) (Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo)+243
 • Congo (Republic) (Congo-Brazzaville)+242
 • Cook Islands+682
 • Costa Rica+506
 • Côte d’Ivoire+225
 • Croatia (Hrvatska)+385
 • Cuba+53
 • Curaçao+599
 • Cyprus (Κύπρος)+357
 • Czech Republic (Česká republika)+420
 • Denmark (Danmark)+45
 • Djibouti+253
 • Dominica+1767
 • Dominican Republic (República Dominicana)+1
 • Ecuador+593
 • Egypt (‫مصر‬‎)+20
 • El Salvador+503
 • Equatorial Guinea (Guinea Ecuatorial)+240
 • Eritrea+291
 • Estonia (Eesti)+372
 • Ethiopia+251
 • Falkland Islands (Islas Malvinas)+500
 • Faroe Islands (Føroyar)+298
 • Fiji+679
 • Finland (Suomi)+358
 • France+33
 • French Guiana (Guyane française)+594
 • French Polynesia (Polynésie française)+689
 • Gabon+241
 • Gambia+220
 • Georgia (საქართველო)+995
 • Germany (Deutschland)+49
 • Ghana (Gaana)+233
 • Gibraltar+350
 • Greece (Ελλάδα)+30
 • Greenland (Kalaallit Nunaat)+299
 • Grenada+1473
 • Guadeloupe+590
 • Guam+1671
 • Guatemala+502
 • Guernsey+44
 • Guinea (Guinée)+224
 • Guinea-Bissau (Guiné Bissau)+245
 • Guyana+592
 • Haiti+509
 • Honduras+504
 • Hong Kong (香港)+852
 • Hungary (Magyarország)+36
 • Iceland (Ísland)+354
 • India (भारत)+91
 • Indonesia+62
 • Iran (‫ایران‬‎)+98
 • Iraq (‫العراق‬‎)+964
 • Ireland+353
 • Isle of Man+44
 • Israel (‫ישראל‬‎)+972
 • Italy (Italia)+39
 • Jamaica+1
 • Japan (日本)+81
 • Jersey+44
 • Jordan (‫الأردن‬‎)+962
 • Kazakhstan (Казахстан)+7
 • Kenya+254
 • Kiribati+686
 • Kosovo+383
 • Kuwait (‫الكويت‬‎)+965
 • Kyrgyzstan (Кыргызстан)+996
 • Laos (ລາວ)+856
 • Latvia (Latvija)+371
 • Lebanon (‫لبنان‬‎)+961
 • Lesotho+266
 • Liberia+231
 • Libya (‫ليبيا‬‎)+218
 • Liechtenstein+423
 • Lithuania (Lietuva)+370
 • Luxembourg+352
 • Macau (澳門)+853
 • Macedonia (FYROM) (Македонија)+389
 • Madagascar (Madagasikara)+261
 • Malawi+265
 • Malaysia+60
 • Maldives+960
 • Mali+223
 • Malta+356
 • Marshall Islands+692
 • Martinique+596
 • Mauritania (‫موريتانيا‬‎)+222
 • Mauritius (Moris)+230
 • Mayotte+262
 • Mexico (México)+52
 • Micronesia+691
 • Moldova (Republica Moldova)+373
 • Monaco+377
 • Mongolia (Монгол)+976
 • Montenegro (Crna Gora)+382
 • Montserrat+1664
 • Morocco (‫المغرب‬‎)+212
 • Mozambique (Moçambique)+258
 • Myanmar (Burma) (မြန်မာ)+95
 • Namibia (Namibië)+264
 • Nauru+674
 • Nepal (नेपाल)+977
 • Netherlands (Nederland)+31
 • New Caledonia (Nouvelle-Calédonie)+687
 • New Zealand+64
 • Nicaragua+505
 • Niger (Nijar)+227
 • Nigeria+234
 • Niue+683
 • Norfolk Island+672
 • North Korea (조선 민주주의 인민 공화국)+850
 • Northern Mariana Islands+1670
 • Norway (Norge)+47
 • Oman (‫عُمان‬‎)+968
 • Pakistan (‫پاکستان‬‎)+92
 • Palau+680
 • Palestine (‫فلسطين‬‎)+970
 • Panama (Panamá)+507
 • Papua New Guinea+675
 • Paraguay+595
 • Peru (Perú)+51
 • Philippines+63
 • Poland (Polska)+48
 • Portugal+351
 • Puerto Rico+1
 • Qatar (‫قطر‬‎)+974
 • Réunion (La Réunion)+262
 • Romania (România)+40
 • Russia (Россия)+7
 • Rwanda+250
 • Saint Barthélemy+590
 • Saint Helena+290
 • Saint Kitts and Nevis+1869
 • Saint Lucia+1758
 • Saint Martin (Saint-Martin (partie française))+590
 • Saint Pierre and Miquelon (Saint-Pierre-et-Miquelon)+508
 • Saint Vincent and the Grenadines+1784
 • Samoa+685
 • San Marino+378
 • São Tomé and Príncipe (São Tomé e Príncipe)+239
 • Saudi Arabia (‫المملكة العربية السعودية‬‎)+966
 • Senegal (Sénégal)+221
 • Serbia (Србија)+381
 • Seychelles+248
 • Sierra Leone+232
 • Singapore+65
 • Sint Maarten+1721
 • Slovakia (Slovensko)+421
 • Slovenia (Slovenija)+386
 • Solomon Islands+677
 • Somalia (Soomaaliya)+252
 • South Africa+27
 • South Korea (대한민국)+82
 • South Sudan (‫جنوب السودان‬‎)+211
 • Spain (España)+34
 • Sri Lanka (ශ්‍රී ලංකාව)+94
 • Sudan (‫السودان‬‎)+249
 • Suriname+597
 • Svalbard and Jan Mayen+47
 • Swaziland+268
 • Sweden (Sverige)+46
 • Switzerland (Schweiz)+41
 • Syria (‫سوريا‬‎)+963
 • Taiwan (台灣)+886
 • Tajikistan+992
 • Tanzania+255
 • Thailand (ไทย)+66
 • Timor-Leste+670
 • Togo+228
 • Tokelau+690
 • Tonga+676
 • Trinidad and Tobago+1868
 • Tunisia (‫تونس‬‎)+216
 • Turkey (Türkiye)+90
 • Turkmenistan+993
 • Turks and Caicos Islands+1649
 • Tuvalu+688
 • U.S. Virgin Islands+1340
 • Uganda+256
 • Ukraine (Україна)+380
 • United Arab Emirates (‫الإمارات العربية المتحدة‬‎)+971
 • United Kingdom+44
 • United States+1
 • Uruguay+598
 • Uzbekistan (Oʻzbekiston)+998
 • Vanuatu+678
 • Vatican City (Città del Vaticano)+39
 • Venezuela+58
 • Vietnam (Việt Nam)+84
 • Wallis and Futuna (Wallis-et-Futuna)+681
 • Western Sahara (‫الصحراء الغربية‬‎)+212
 • Yemen (‫اليمن‬‎)+967
 • Zambia+260
 • Zimbabwe+263
 • Åland Islands+358
สภาพอากาศวันนี้ 30 มิ.ย. 65 ยังพกร่มต่อ มรสุมถล่มไทยทำฝนตกหนักบางพื้นที่ | Thaiger
ข่าว20 นาที ago

สภาพอากาศวันนี้ 30 มิ.ย. 65 ยังพกร่มต่อ มรสุมถล่มไทยทำฝนตกหนักบางพื้นที่

30 มิ.ย. ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิง เนชั่นส์ ลีก 2022 สัปดาห์สุดท้าย ไทย พบ โดมินิกัน | Thaiger
ข่าวกีฬา51 นาที ago

30 มิ.ย. ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิง เนชั่นส์ ลีก 2022 สัปดาห์สุดท้าย ไทย พบ โดมินิกัน

ดูดวงรายวัน วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 ทำนาย 4 วันเกิด ดวงตก อาจอับโชค | Thaiger
ดูดวง6 ชั่วโมง ago

ดูดวงรายวัน วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 ทำนาย 4 วันเกิด ดวงตก อาจอับโชค

คลิปย้อนหลัง วอลเลย์บอลไทยชนะเกาหลีใต้ สถิติหลังแข่ง โอกาสเข้ารอบ 8 ทีมสดใส | Thaiger
วอลเลย์บอล7 ชั่วโมง ago

คลิปย้อนหลัง วอลเลย์บอลไทยชนะเกาหลีใต้ สถิติหลังแข่ง โอกาสเข้ารอบ 8 ทีมสดใส

วอลเลย์บอลหญิงไทย ชนะ เกาหลีใต้ ประเดิมสนาม เนชั่นส์ ลีก 2022 สัปดาห์สุดท้าย | Thaiger
ข่าวกีฬา7 ชั่วโมง ago

วอลเลย์บอลหญิงไทย ชนะ เกาหลีใต้ ประเดิมสนาม เนชั่นส์ ลีก 2022 สัปดาห์สุดท้าย

วันธงชัย 30 มิ.ย. 65 ส่องฤกษ์ดีตามปฏิทินจีน สีมงคลเสริมดวง พร้อมเลขเด็ด | Thaiger
ไลฟ์สไตล์8 ชั่วโมง ago

วันธงชัย 30 มิ.ย. 65 ส่องฤกษ์ดีตามปฏิทินจีน สีมงคลเสริมดวง พร้อมเลขเด็ด

วอลเลย์บอลหญิงไทย U20 ปราบ อินเดีย 3-2 เซต คว้าแชมป์ ปริ๊นเซส คัพ ครั้งที่ 21 | Thaiger
ข่าวกีฬา8 ชั่วโมง ago

วอลเลย์บอลหญิงไทย U20 ปราบ อินเดีย 3-2 เซต คว้าแชมป์ ปริ๊นเซส คัพ ครั้งที่ 21

ฝันว่านั่งจรวด เลขเด็ด รวมเลขมงคล ทำนายฝัน ตีหวย โชคลาภ พร้อมบอกความหมาย | Thaiger
ทำนายฝัน11 ชั่วโมง ago

ฝันว่านั่งจรวด เลขเด็ด รวมเลขมงคล ทำนายฝัน ตีหวย โชคลาภ พร้อมบอกความหมาย

หวยลาว 29 6 65 ตรวจหวยลาววันนี้ 29 มิถุนายน 2565 | Thaiger
ตรวจหวย12 ชั่วโมง ago

หวยลาว 29 6 65 ตรวจหวยลาววันนี้ 29 มิถุนายน 2565

ดูดวงครึ่งปีหลัง 2565 ราศีตุล ดวงดีแบบฉุดไม่อยู่ ทำอะไรก็รุ่งเรือง | Thaiger
ดูดวง12 ชั่วโมง ago

ดูดวงครึ่งปีหลัง 2565 ราศีตุล ดวงดีแบบฉุดไม่อยู่ ทำอะไรก็รุ่งเรือง

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯเตือนฉบับ 3 พายุดีเปรสชันไม่กระทบไทย แต่มรสุมยังเข้าต่อเนื่อง | Thaiger
ข่าว12 ชั่วโมง ago

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯเตือนฉบับ 3 พายุดีเปรสชันไม่กระทบไทย แต่มรสุมยังเข้าต่อเนื่อง

แฟนคลับสุดห่วง ‘บิวกิ้น’ โดนทุบรถ สุดท้ายเรื่องพลิก เฉลยแบบนี้ | Thaiger
บันเทิง12 ชั่วโมง ago

แฟนคลับสุดห่วง ‘บิวกิ้น’ โดนทุบรถ สุดท้ายเรื่องพลิก เฉลยแบบนี้

คอนเฟิร์ม ฮานิ EXID เดทกับจิตแพทย์หนุ่ม แจอุง ต้นสังกัดแถลงการณ์แล้ว | Thaiger
บันเทิงเกาหลี12 ชั่วโมง ago

คอนเฟิร์ม ฮานิ EXID เดทกับจิตแพทย์หนุ่ม แจอุง ต้นสังกัดแถลงการณ์แล้ว

OPPO ฉลอง 100 ปี Centre Court ในฐานะพันธมิตรของ Wimbledon เป็นปีที่สี่ | Thaiger
มือถือ/แท็บเล็ต12 ชั่วโมง ago

OPPO ฉลอง 100 ปี Centre Court ในฐานะพันธมิตรของ Wimbledon เป็นปีที่สี่

แมนยู เปิดศึก อาร์เซน่อล ยื่นข้อเสนอ 40 ล้านยูโร ขอซื้อ “มาร์ติเนซ” | Thaiger
ข่าวกีฬา13 ชั่วโมง ago

แมนยู เปิดศึก อาร์เซน่อล ยื่นข้อเสนอ 40 ล้านยูโร ขอซื้อ “มาร์ติเนซ”

ราคาทองวันนี้ 24 มิ.ย. 65 ทองราคาคงที่ รูปพรรณขายออก 31,250 บาท | Thaiger
การเงิน6 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 24 มิ.ย. 65 ทองราคาคงที่ รูปพรรณขายออก 31,250 บาท

ราคาทองวันนี้ 27 มิ.ย. 65 ทองเพิ่ม 50 บาท รูปพรรณขายออก 31,250 บาท | Thaiger
การเงิน3 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 27 มิ.ย. 65 ทองเพิ่ม 50 บาท รูปพรรณขายออก 31,250 บาท

ราคาทองวันนี้ 29 มิ.ย. 65 ทองลง 150 บาท รูปพรรณขายออก 30,750 บาท | Thaiger
การเงิน20 ชั่วโมง ago

ราคาทองวันนี้ 29 มิ.ย. 65 ทองลง 150 บาท รูปพรรณขายออก 30,750 บาท

ราคาทองวันนี้ 23 มิ.ย. 65 ทองเพิ่ม 50 บาท รูปพรรณขายออก 31,250 บาท | Thaiger
การเงิน7 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 23 มิ.ย. 65 ทองเพิ่ม 50 บาท รูปพรรณขายออก 31,250 บาท

ราคาทองวันนี้ 28 มิ.ย. 65 ทองลง 250 บาท รูปพรรณขายออก 31,000 บาท | Thaiger
การเงิน2 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 28 มิ.ย. 65 ทองลง 250 บาท รูปพรรณขายออก 31,000 บาท

เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรกฎาคม 65 โอนเข้าบัตรคนจนวันไหน พร้อมเช็กเงื่อนไขรับสิทธิที่นี่ | Thaiger
ข่าวการเงิน17 ชั่วโมง ago

เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรกฎาคม 65 โอนเข้าบัตรคนจนวันไหน พร้อมเช็กเงื่อนไขรับสิทธิที่นี่

หวยลาววันนี้ 27 มิถุนายน 65 ตรวจหวยลาว 27 6 65 | Thaiger
ตรวจหวยลาว2 วัน ago

หวยลาววันนี้ 27 มิถุนายน 65 ตรวจหวยลาว 27 6 65

หวยลาววันนี้ 24 มิถุนายน 65 หวยลาว 24 6 65 | Thaiger
ตรวจหวยลาว5 วัน ago

หวยลาววันนี้ 24 มิถุนายน 65 หวยลาว 24 6 65

ตร.พบศพสาวถูกทิ้งกลางป่าญี่ปุ่น ชาวเน็ตอ้างเป็นศพ ดารา AV | Thaiger
ข่าว4 วัน ago

ตร.พบศพสาวถูกทิ้งกลางป่าญี่ปุ่น ชาวเน็ตอ้างเป็นศพ ดารา AV

เลขเด็ด ไอ้ไข่ให้โชค 1 7 65 มารับด่วนจี๋ เลขท้าย 2 ตัว ก่อนหวยออกศุกร์หน้า | Thaiger
เลขเด็ด5 วัน ago

เลขเด็ด ไอ้ไข่ให้โชค 1 7 65 มารับด่วนจี๋ เลขท้าย 2 ตัว ก่อนหวยออกศุกร์หน้า

เศร้า! พบผู้เสียชีวิต ไฟไหม้สำเพ็ง 1 ศพ | Thaiger
ข่าว4 วัน ago

เศร้า! พบผู้เสียชีวิต ไฟไหม้สำเพ็ง 1 ศพ

โควิดไทยวันนี้ 29 มิ.ย. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 2,569 ราย ดับ 14 ศพ | Thaiger
ข่าว22 ชั่วโมง ago

โควิดไทยวันนี้ 29 มิ.ย. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 2,569 ราย ดับ 14 ศพ

โควิดไทยวันนี้ 28 มิ.ย. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 1,761 ราย ดับ 13 ศพ | Thaiger
ข่าว2 วัน ago

โควิดไทยวันนี้ 28 มิ.ย. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 1,761 ราย ดับ 13 ศพ

โควิดไทยวันนี้ 26 มิ.ย. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 2,378 ราย ดับ 17 ศพ | Thaiger
ข่าว4 วัน ago

โควิดไทยวันนี้ 26 มิ.ย. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 2,378 ราย ดับ 17 ศพ

โควิดไทยวันนี้ 24 มิ.ย. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 2,313 ราย ดับ 16 ศพ | Thaiger
ข่าว6 วัน ago

โควิดไทยวันนี้ 24 มิ.ย. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 2,313 ราย ดับ 16 ศพ

Trending

By continuing to use our site you consent to the use of cookies as described in our privacy policy.