การเงินเศรษฐกิจ

เช็คสิทธิ์ให้ดี ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบอุทธรณ์ รับเงินย้อนหลัง 1,800 บาท

ห้ามลืม ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบเก็บตก ภายใน 26 ก.ย. 66 รับเงินย้อนหลัง 1,800 บาท เริ่มใช้ได้ 1 ต.ค. 66

26 กันยายน 2566 ถือว่าเป็นวันสุดท้ายในการลงทะเบียนยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน วันสุดท้ายในรอบอุทธรณ์ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 26 กันยายน 2566

ผู้ยืนยันตัวตนในรอบดังกล่าวจะได้รับวงเงินมาใช้ได้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 และจะได้รับวงเงินย้อนหลังรวม 6 เดือน (เมษายน – กันยายน 2566)

เช็คสิทธิ์ให้ดี ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใน 26 ก.ย. รับเงินย้อนหลัง 1,800 บาท
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : Fiscal Policy Office

สรุปคือ ผู้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบอุทธรณ์ ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 26 กันยายน 2566 จะได้รับวงเงินย้อนหลัง 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2566 เดือนละ 300 บาท รวมเป็น 1,800 บาท รวมกับเงินที่รัฐบาลจะเติมวงเงินให้อีกในเดือนตุลาคมอีก 1,250 บาท รวมวงเงินที่จะได้รับทั้งหมดคือ 3,050 บาท

วิธียืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ จะต้องนำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารที่ร่วมโครงการ เมื่อยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติบัตรคนจนด้วยตนเอง ผ่านช่องทางดังนี้

  • เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 23.00 น. ของทุกวัน
  • ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.), ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต และศาลาว่าการเมืองพัทยา
  • โทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน
เช็คสิทธิ์ให้ดี ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการฯ รอบเก็บตก รับเงินย้อนหลัง 1,800 บาท
ที่มา : กระทรวงการคลัง

เอกสารที่ใช้สำหรับยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1. กรณีเดินทางมาด้วยตนเอง

  • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน
  • ใบสำคัญการหย่า หรือ ใบมรณบัตร หรือ หนังสือรับรองการตาย หรือ ทะเบียนบ้านที่มีการจำหน่ายการตาย (เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข)

2. กรณีมอบอำนาจ ผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง หรือ ผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายืนยันตัวตนแทนได้ โดยใช้เอกสารดังนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับสิทธิ
  • หนังสือมอบอำนาจการยืนยันตัวตน
  • บัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
  • บัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) หรือใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)
  • ใบสำคัญการหย่าหรือใบมรณบัตร หรือหนังสือรับรองการตาย หรือทะเบียนบ้านที่มีการจำหน่ายตาย (เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไขที่ได้ยื่นเอกสารหนังสือประกอบการพิจารณา กรณีผู้ลงทะเบียนไม่สามารถติดตามคู่สมรสมาเพื่อดำเนินการหย่าตามกฎหมายได้)
เช็คสิทธิ์ให้ดี ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการฯ รอบอุทธรณ์ รับเงินย้อนหลัง 1,800 บาท
ที่มา : กระทรวงการคลัง

Thanyathap

นักเขียนบทความประจำ Thaiger จบการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มีความเชียวชาญด้านวงการเพลงไทย ภาพยนตร์ อนิเมะ ชื่นชมติดตามข่าวสารสังคม กีฬา เทคโนโลยี แตกประเด็น สรุปเรื่องราวมาร้อยเรียงผ่านข้อความสู่สายตาผู้อ่าน ช่องทางติดต่อ best.t@thethaiger.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button