ผู้ชาย

ประวัติ ‘จําลักษณ์ กันเพ็ชร์’ รองผู้ว่าราชการลำปาง

ชวนทำความรู้จักประวัติชีวิตและผลงานของ “จําลักษณ์ กันเพ็ชร์” ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งรองผู้ว่าราชกาจังหวัดรลำปาง และผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามีของ “อาจารย์ วรรณวิไล กันเพ็ชร์” นักพลังจิตบำบัดเพื่อการเยียวยารักษาโรค เจ้าของเฟสบุ๊คเพจ พลังจิต พิชิตโรค – วรรณวิไล กันเพ็ชร์

ประวัติ “จําลักษณ์ กันเพ็ชร์” รองผู้ว่าราชการ จ.ลำปาง

ประวัติทางการปกครองของ “จําลักษณ์ กันเพ็ชร์” ถูกแต่งตั้งให้เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563

จําลักษณ์ กันเพ็ชร์ เกิดเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2510 จบการศึกษาระดับมัธยม โรงเรียนนครสวรรค์ และจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต ( เกียรตินิยมอันดับ 2 ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและ ระดับปริญญาโท พัฒนาบริหารศาสตรมหาบัณฑิต ( รัฐประศาสนศาสตร์ ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( นิด้า ) จบการศึกศาปี พ.ศ. 2536

ความคืบหน้าล่าสุดของ “จําลักษณ์ กันเพ็ชร์” รองผู้ว่าราชการ จ.ลำปาง เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 ได้ปรากฎตัวออกงานสังคมอีกครั้งในกิจกรรมการ ประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 5/2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาคเหนือ อ.เกาะคา แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย, เป็นประธานพิธีมอบกระบือไถ่ชีวิตพระราชทาน

ภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย ที่บ้านเลขที่ 42/49 ม.1 ต.ต้นธงชัย และได้ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน

ประวัติ จําลักษณ์ กันเพ็ชร์ ประวัติผลงาน ข้าราชการลองผู้ว่าลำปาง
ภาพจาก เฟสบุ๊ก Chumlak Kanpetch

ประวัติผลงานราชการ “จําลักษณ์ กันเพ็ชร์”

 • ปลัดอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ท้องถิ่นอำเภอ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 • หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดศรีสะเกษ
 • หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์
 • ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ท้องถิ่นจังหวัดก ำแพงเพรช
 • ท้องถิ่นจังหวัดลำปำง
 • ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธำนี
 • ท้องถิ่นจังหวัดอุบลรำชธำนี
 • ผู้ตรวจรำชกำรกรม กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
 • ปัจจุบัน – รองผู้ว่าราชการจังหวัดลลำปาง
ประวัติ จําลักษณ์ กันเพ็ชร์ ผลงาน
ภาพจาก เฟสบุ๊ก Chumlak Kanpetch

ประวัติชีวิตส่วนตัวของ “จําลักษณ์ กันเพ็ชร์” และภรรยา

สำหรับประวัติความเป็นมาเรื่องราวชีวิตส่วนตัวของ “จําลักษณ์ กันเพ็ชร์” ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งรองผู้ว่าราชกาจังหวัดรลำปาง และผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปัจจุบัน จําลักษณ์ กันเพ็ชร์ ได้แต่งงานกับ คุณวรรณวิไล กันเพ็ชร์ หรือที่ทุกคนรู้จัก อาจารย์ วิ ที่เคยทำงานเป็นพนักงานธนาคาร สู่อาชีพธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ก่อนจะเดินทางเข้าศึกษาเส้นทางธรรมะ และพุทธศาสนา

สำหรับเรื่องราวชีวิตของคุณ “วรรณวิไล กันเพ็ชร์” ภรรยาของ “จําลักษณ์ กันเพ็ชร์” รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มีเรื่องเล่าว่า ขณะที่คุณวรรณวิไล นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาอยู่ภายในห้องพระก็ได้พบสิ่งอัศจรรย์ตามความเชื่อด้านพุทธศาสนาส่วนบุคคล

ภายหลังพบเหตุเหนือธรรมชาติดังกล่าว คุณวรรณวิไล กันเพ็ชร์ ก็ได้เริ่มศึกษาด้านธรรมะและพลังเร้นลับอย่างจริงจัง กระทั่งได้มาพบกับผู้เชี่ยวชาญด้าน Meditation Healing อย่างคุณ แคโรลิน และอเล็กซานเดอร์ ทอสการ์

ประวัติ จําลักษณ์ กันเพ็ชร์ และภรรยา
ภาพจาก เฟสบุ๊ก Chumlak Kanpetch

ต่อมาได้ศึกษาเรื่อง “พลังงานบำบัด” ที่สถาบันวิทยาศาสตร์พลังจิต กับ ดร.ณ.ภัทรดิศ มณีโรจน์อัคร เรื่องศาสตร์แห่งพลังจิตเพื่อการบำบัดโรค

ปัจจับัน วรรณวิไล กันเพ็ชร์” ภรรยาของ “จําลักษณ์ กันเพ็ชร์” รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เปิดศูนย์พลังงานบำบัดและแพทย์ทางเลือก พร้อมเผยแผ่ศาสตร์ด้านพลังบำบัด แก่ผู้ที่สนใจ2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์จังหวัดอุบลราชธานี(สำนักงานใหญ่) ในนาม คลินิกแพทย์แผนไทยอโรคยาวรรณวิไล ตั้งอยู่เลขที่ 80/490ม.23 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ศูนย์กรุงเทพฯ (สาขา) ในนาม ศูนย์แพทย์ทางเลือกและ ศูนย์ดูแลสุขภาพองค์รวม วรรณวิไล ตั้งอยู่เลขที่ 3 ซอย สุขุมวิท 54 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

อ้างอิง : 1 2 3

ประวัติ จําลักษณ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
ภาพจาก เฟสบุ๊ก Chumlak Kanpetch

Thosapol

นักเขียนบทความที่ชื่นชอบการรีวิวคาเฟ่และจดบันทึกการเดินทางถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เคยไปทั้งในไทยและต่างประเทศ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง อีกทั้งยังมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ^_^

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button