การเงินข่าวเศรษฐกิจ

ผู้สูงอายุ กู้เงินสูงสุด 100,000 บาท ทุนประกอบอาชีพ ไร้ดอกเบี้ย

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เปิดให้ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กู้เงินยืม ใช้เป็นทุนประกอบอาชีพ แบบปลอดดอกเบี้ย เช็กเงื่อนไข รายระเอียดขั้นตอน ได้ที่นี่

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดให้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป สามารถกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้นำเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยมาเป็นเงินทุน หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ รวมถึงเป็นการหมุนเวียนสภาพคล่องทางการใช้จ่ายให้กับผู้สูงอายุ โดยมีจุดประสงค์เพื่อ ทดแทนการเป็นหนี้นอกระบบ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

หลักเกณฑ์

 1. รายบุคคล วงเงินไม่เกินคนละ 30,000 บาท
 2. รายกลุ่ม จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

เงื่อนไข

 1. ต้องมีผู้ค้ำประกัน
 2. ต้องชำระคืนเป็นรายงวด ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี โดยไม่มีดอกเบี้ย

คุณสมบัติของผู้ขอกู้ยืม

 1. อายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 2. แข็งแรงสามารถประกอบอาชีพได้
 3. มีสถานที่ในการประกอบอาชีพ
 4. ไม่อยู่ระหว่างเป็นลูกหนี้กองทุน

คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน

 1. อายุไม่เกิน 59 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 2. มีเงินเดือนประจำ
 3. ภูมิลำเนาอยู่ที่เดียวกับผู้ขอกู้
 4. ไม่อยู่ระหว่างค้ำประกันให้กับผู้กู้ยืมรายอื่น

กู้เงิน ผู้สูงอายุ 2566

ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป จะทำการเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่ ดังนี้

คุณสมบัติผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ

 1. มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 2. ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านเงินทุนประกอบอาชีพ
 3. มีความสามารถในการประกอบอาชีพ
 4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
 5. มีปัจจัยในการประกอบอาชีพ
 6. มีสถานที่ในการประกอบอาชีพในจังหวัดเดียวกันกับที่ได้ยื่นคำร้องขอกู้ยืมไว้
 7. ไม่เป็นผู้กู้ หรือผู้ค้ำของกองทุนผู้สูงอายุ
 8. คู่สมรส หรือบุคคลซึ่งอยู่กินกันฉันท์สามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสต้องไม่เป็นผู้ค้างชำระเงินกองทุนผู้สูงอายุ

คุณสมบัติของผู้ค้ำ

 1. เป็นผู้บรรจุนิติภาวะตามกฎหมาย และมีอายุ ไม่เกิน 57 ปีบริบูรณ์
 2. มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่จังหวัดเดียวกับผู้ขอกู้ยืม
 3. เป็นผู้มีรายได้หรือเงินเดือนประจำไม่น้อยกว่า 9,000 บาท
 4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
 5. ไม่เป็นผู้ค้ำประกันหนี้ผู้สูงอายุบุคคลอื่น
 6. ไม่เป็นคู่สมรส หรือบุคคลซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสกับผู้กู้

กู้เงิน ผู้สูงอายุ 2566

ทั้งนี้ สามารถกู้ยืมเงินผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์กองทุนผู้สูงอายุผู้สูงอายุ olderfund.dop.go.th ผู้สูงอายุที่สนใจ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-6100 กองทุนผู้สูงอายุ (กรมกิจการผู้สูงอายุ) กรุงเทพมหานคร หรือต่างจังหวัด ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทุกจังหวัด

ข้อมูลจาก olderfund

baesittichot

นักเขียนสายฮาอารมณ์ดี ไลฟ์สไตล์ เรื่องน่ารู้ทั่วไป ตามติดเทรนด์ฮิตที่ห้ามพลาด อัปเดตข่าวเศรษฐกิจ การเงิน ประสบการณ์งานเขียนมากกว่า 1 ปี ชอบเม้าท์มอย ส่งต่อเรื่องราวน่าสนใจผ่านตัวอักษร ผลงานทุกชิ้นจึงเป็นเหมือน 'เพื่อน' ที่อยากเล่าสิ่ง ๆ ต่างให้คุณได้รู้เป็นคนแรกเสมอ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button