การเงินข่าวการเงินเศรษฐกิจ

ธ.ก.ส. เลื่อนยืนยันตัวตน ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ – เช็ก 3 ช่องทาง ประกาศผลผ่าน ไม่ผ่าน 30 ม.ค. 66

วันที่ 30 มกราคม 2566 ประกาศผลผ่าน-ไม่ผ่าน ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน จาก 3 ช่องทาง ตัดบัตรเดิมและรับบัตรใหม่เมื่อไหร่ ธ.ก.ส. แจ้งเลื่อนยืนยันตัวตน ไม่มีกำหนด

อัปเดตความคืบหน้า ประกาศผลการลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ผ่านหรือไม่ผ่าน ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 ตรวจสอบได้แล้วผ่าน 3 ช่องทาง ประกอบด้วย เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, หน่วยงานที่รับลงทะเบียนทั้งหมด 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ธนาคารกรุงไทย, สำนักคลังจังหวัด, ที่ว่าการอำเภอ, สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเมืองพัทยา

พร้อมทั้งตรวจสอบได้จากช่องทางการโทรติดต่อสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คอลเซ็นเตอร์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 02-109-2345 เฉพาะในเวลาทำการ 08.30-17.30 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิม สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 และเริ่มบัตรใหม่ในวันที่ 1 มีนาคม 2566

เช็กช่องทางลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน-ไม่ผ่าน

ทั้งนี้ การตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถแบ่งออกได้ 3 ช่องทาง คือ เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, หน่วยงานที่รับลงทะเบียนทั้งหมด 7 หน่วยงาน และการโทรติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังนี้

1. วิธีตรวจสอบสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ผ่านเว็บไซต์

 • เข้าสู่เว็บไซต์ของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยคลิกที่นี่ เว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th/
 • กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก รวมถึงวันเดือนปีเกิด
 • หากขึ้นข้อความ “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์” หมายถึง ท่านผ่านเข้าไปสู่การตรวจสอบขั้นต่อไปของโครงการเรียบร้อย
 • ส่วนใครที่ขึ้นข้อความ “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” จะต้องทำการแก้ไขข้อมูลก่อนวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

เช็กผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 30 มค 66

2. ตรวจสอบสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ที่หน่วยงานรับลงทะเบียน

ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หรือบัตรคนจนรอบใหม่ แต่ไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ได้ ท่านสามารถเดินทางไปที่หน่วยงานรับลงทะเบียน 7 หน่วยงาน ดังนี้

 • สำนักงานคลังจังหวัด
 • ที่ว่าการอำเภอ
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
 • สำนักงานเมืองพัทยา
 • สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • สาขาธนาคารออมสิน
 • สาขาธนาคารกรุงไทย

อย่างไรก็ตามมีความคืบหน้าล่าสุดจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แจ้งยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ไม่สามารถใช้งานได้ ส่งผลให้ต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด และจะมีการอัปดตแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ทางฝั่งของ ธ.ก.ส.สาขากำแพงเพชร ก็ประสบปัญหาระบบการยืนยันตัวตนยังไม่สามารถใช้งานได้จึงขอเลื่อนการยืนยันตัวตนออกไปอย่างไม่มีกำหนด หากระบบกลับมาใช้งานได้ปกติจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

3. ตรวจสอบได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คอลเซ็นเตอร์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0-2109-2345 เวลาทำการตั้งแต่ 08.30 – 17.30 น.

ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 30 มกราคม 2023

ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน-ไม่ผ่าน 2 กลุ่ม

สำหรับการประกาศผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน-ไม่ผ่าน จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ประกอบด้วย กลุ่มที่ลงทะเบียนผ่าน และกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่ผ่าน ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีขั้นตอนปฏิบัติแตกต่างออกไปตามนี้

1. ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน

1. กรณีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน ให้เตรียมบัตรประชาชนตัวจริงเป็นหลักฐานยืนยันรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ธนาคารดังต่อไปนี้

  1. สาขาธนาคารออมสิน
  2. สาขาธนาคารกรุงไทย
  3. สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) *แจ้งเลื่อนออกไปก่อน

2. จากนั้นจึงจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card ได้ ซึ่งจะใช้แทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบเดิม

3. ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้ เพื่อรับสิทธิสวัสดิการอื่นๆ ในอนาคต ส่วนวันเริ่มใช้สิทธิ กระทรวงการคลังจะประกาศเป็นทางการอีกครั้ง

4. ในส่วนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบัน สามารถใช้สิทธิผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้จนถึงวันสุดท้ายของเดือน ก่อนที่จะเริ่มใช้สิทธิรอบใหม่ ปี 2566 หลังจากนั้นจะใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card) เท่านั้น

2. ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่าน

หากลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่าน กระทรวงการคลังประกาศว่า สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ตามช่องทางและวันที่กระทรวงการคลัง จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่คอลเซ็นเตอร์ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0-2109-2345 ในเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.30 น.

อ้างอิง : 1

Thaiger deals

Thosapol

นักเขียนบทความที่ชื่นชอบการรีวิวคาเฟ่และจดบันทึกการเดินทางถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เคยไปทั้งในไทยและต่างประเทศ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง อีกทั้งยังมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ^_^

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *