ไลฟ์สไตล์

จุฬาฯ เปิดคอร์สเรียนฟรี “การออกแบบเพื่อทุกคน” เอาใจคนรักสถาปัตย์ ถึง 31 ต.ค.

ชวนเรียน คอร์สเรียนฟรี สถาปัตย์ จุฬา เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเข้าเรียนวิชาการออกแบบแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยไม่กำหนดอายุในการสมัคร จนถึงวันที่ 31 ต.ค. 65 เช็กรายละเอียดที่นี่

เอาใจคนอยากเรียนสถาปัตย์ด้วย คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ส่งตรงจากคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในชื่อ “การออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) รุ่นที่ 4” เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเข้าเรียนคอร์สออนไลน์จาก จุฬาฯ ได้ฟรี ไม่จำกัดอายุ พร้อมรับใบเกียรติบัตรฟรี ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565 ส่วนจะมีรายละเอียดอะไรบ้าง ไปดูพร้อมกันได้เลย

รายละเอียดคอร์สเรียนสถาปัตย์ฟรี จุฬาฯ

สำหรับคอร์สเรียนออนไลน์ฟรีที่จัดขึ้นโดยเหล่าคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถูกจัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 4 (ปัจจุบัน) แล้ว ซึ่งเปิดคอร์สในชื่อรายวิชา การออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) หรือ CHULAMOOC5005

การออกแบบเพื่อทุกคน เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสภาพแวดล้อมที่บุคคลทั่วสามารถนำมาปรับใช้งานได้อย่างไร้ขีดจำกัดทางด้านร่างกายหรืออายุผู้ใช้ ซึ่งครอบคลุมทั้งการออกแบบเพื่อคนพิการ ผู้สูงอายุ คนท้อง เด็ก ผู้ป่วย และบุคคลอื่นอีกด้วย

ส่วนวัตถุประสงค์ของการเปิดรายวิชา การออกแบบเพื่อทุกคน รุ่นที่ 4 ก็เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจหลักของการออกแบบเพื่อทุกคน และนำไปศึกษา ประยุกต์ใช์ในชีวิตประจำวันได้

คอร์สเรียนฟรี สถาปัตย์ จุฬา

เนื้อหาในรายวิชา การออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design)

ทางด้านเนื้อหาของรายวิชา การออกแบบเพื่อทุกคน ที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เรียนสถาปัตย์ฯ ฟรี จาก จุฬาฯ จะมีทั้งหมด 6 บทด้วยกัน ได้แก่

  • บทที่ 1 – แนะนำบทเรียน
  • บทที่ 2 – หลัก 7 ประการของการออกแบบเพื่อทุกคน
  • บทที่ 3 – เกณฑ์การออกแบบเพื่อทุกคน
  • บทที่ 4 – การนำหลักการ UD มาประยุกต์ใช้กับสถาปัตย์
  • บทที่ 5 – กรณีศึกษาการปรับปรุงบ้านแต่ละภูมิภาค
  • บทที่ 6 – บทสรุปและแนวโน้มในอนาคต

เงื่อนไขของเกณฑ์รับใบเกียรติบัตรฟรี

ภายในคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี การออกแบบเพื่อทุกคน ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้นจะมีการทดสอบย่อย (Quiz) 50 คะแนน และแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) 50 คะแนน รวมทั้งหมด 100 คะแนน ซึ่งผู้เข้าเรียนคอร์สออนไลน์จะต้องทำคะแนนทั้งหมดร้อยละ 60 ขึ้นไป ภายในระยะเวลาที่กำหนด คือ 31 ตุลาคม 2565 จึงจะได้รับใบเกียรติบัตร (Certificate of Completion) เพื่อยืนยันว่าเรียนจบคอร์สเรียบร้อยแล้ว

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมคอร์สเรียนฟรี เรื่อง การออกแบบสถาปัตย์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chula Mooc) หรือคลิกที่นี่ ได้เลย ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2565.

moo

นักเขียนที่ชื่นชอบสิ่งต่าง ๆ ในสังคมออนไลน์ รวมทั้งหนังสือ ภาพยนตร์ ไลฟ์สไตล์ และแฟชั่น ทั้งที่อยู่ในกระแสหรือนอกกระแส เพื่อนำมาเขียนเรียบเรียงให้ทุกคนได้อ่าน และทำความรู้จักสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นผ่านงานเขียนของเรา