ข่าว

10-11 พ.ย. 65 เช็กกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564

วันที่ 10 และ 11 พฤศจิกายน 2565 เป็นวันพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีกำหนดการดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565

รอบเช้า

 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี)
 2. คณะเภสัชศาสตร์
 3. คณะทันตแพทยศาสตร์
 4. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 5. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
 6. วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
 7. วิทยาลัยประชากรศาสตร์
 8. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ระดับบัณฑิตศึกษา)

รอบบ่าย

 1. ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ
 3. นักวิจัยดีเด่นกองทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช
 4. คณะครุศาสตร์
 5. สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
 6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 7. คณะนิติศาสตร์
 8. คณะแพทยศาสตร์
 9. คณะวิทยาศาสตร์ (ระดับบัณฑิตศึกษา)

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565

 

รอบเช้า

1. คณะวิทยาศาสตร์(ระดับปริญญาตรี)
2. คณะอักษรศาสตร์
3. คณะรัฐศาสตร์
4. คณะนิเทศศาสตร์
5. คณะสหเวชศาสตร์
6. คณะพยาบาลศาสตร์
7. บัณฑิตวิทยาลัย

รอบบ่าย

1. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ระดับปริญญาตรี)
2. คณะศิลปกรรมศาสตร์
3. คณะเศรษฐศาสตร์
4. คณะสัตวแพทยศาสตร์
5. คณะจิตวิทยา
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ระดับบัณฑิตศึกษา)
7. สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร
8. วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
9. ผู้แทนขึ้นรับพระราชทานอนุปริญญาบัตร, ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลในหลักสูตรปริญญาบัณฑิต และผู้ได้รับพระราชทานเงินรางวัลและทุนการศึกษาใน “เงินทุนภูมิพล”

 

ในการนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยฝ่ายมาตรฐานการแพทย์และสาธารณสุขได้แจ้งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 สำหรับบัณฑิต บุคลากร และผู้ร่วมแสดงความยินดี โดยมีมาตรการต่างๆ ดังนี้

วิธีปฏิบัติในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 

บัณฑิตและบุคลากร

1. ควรได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างน้อย 3 เข็ม
2. บุคคลดังต่อไปนี้ ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 • มีอาการของระบบทางเดินหายใจหรือมีไข้ (ยกเว้นได้รับการตรวจ ATK หรือ PCR ผลเป็นลบภายใน 48 ชม.)
 • สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยโควิด-19 ภายใน 5 วัน ก่อนวันพิธีจริง
 • ผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ไม่เกิน 7 วัน (ไม่อนุญาตผู้ที่ติดเชื้อตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย. 2565 กรณีรับวันที่ 10 พ.ย. 2565 และผู้ที่ติดเชื้อตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย. 2565 กรณีรับวันที่ 11 พ.ย. 2565)

3. สวมหน้ากากอนามัยของมหาวิทยาลัยตลอดเวลาที่อยู่ในหอประชุมใหญ่
4. บุคลากรผู้ถวายงานใกล้ชิดและผู้ปฏิบัติงานถวายใบปริญญาบัตร ต้องได้รับการตรวจ PCR ผลเป็นลบภายใน 48 ชม. ก่อนเข้าหอประชุมใหญ่

สำหรับผู้ร่วมแสดงความยินดี

1. ควรได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างน้อย 3 เข็ม
2. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะที่อยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ โทร. 0-2218-0570 ในวันและเวลาราชการ.

Thaiger

The Thaiger is Thailand's largest online portal for news, videos and information.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *