การเงิน

วิธีขอเงินคืน จ่ายเงินสมทบเกิน ม.40 ประกันสังคม เช็คเลยที่นี่

สงกรานต์นี้หยุดยาวอย่าลืมเช็ก วิธีขอเงินคืน จ่ายเงินสมทบเกิน ม.40 ประกันสังคมสรุปมาแล้ว จ่ายเงินเกินขอรับคืนต้องทำอย่างไรบ้าาง มีกี่วิธี ปีใหม่ไทย 2565 ว่าง ๆ มาลองเช็คเลยที่นี่

ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (ม.40) ที่ได้ชำระเงินสมทบเต็มจำนวน ที่ร้านสะดวกซื้อ แล้วจะได้รับเงินสมทบคืนหรือไม่? จากที่ก่อนหน้านี้ ครม. เห็นชอบให้ลดเงินสมทบประกันสังคม

ล่าสุด รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม น.ส.ลัดดา แซ่ลี้ ได้ชี้แจงคลายข้อสงสัยดังกล่าวว่า ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ชำระเงินสมทบเต็มจำนวนในอัตราเดิม สามารถยื่นคำร้องขอรับเงินคืนส่วนที่ชำระไว้เกินจำนวนได้ ตามมติ ครม. ที่ได้เห็นชอบหลักการลดอัตราเงินสมทบประกนตนของผู้ประกันตนมาตรา 40

เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกันตน ซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานกราณ์ โควิด 19 ให้เหลือเพียงร้อยละ 60 ของเงินสมทบ ต่ออีกเป็นระยะเวลา 6 เดือน สำหรับงวดเดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2565 โดยที่ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (ม.40) จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ในอัตราใหม่ 3 ทางเลือก ได้แก่

วิธีขอเงินคืน จ่ายเงินสมทบเกิน ม.40 ทั้งหมด 3 ทางเลือก

โดยที่ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (ม.40) จะมีวิธีขอรับเงินสมทบคืนต่าง ๆ ทั้ง 3 ทางเลือก ดังนี้

  • ทางเลือกที่ 1 วิธีขอเงินคืน จ่ายเงินสมทบเกิน ม.40 ผู้ประกันตนซึ่งจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย จากเดิมจ่ายในอัตรา 70 บาทต่อเดือน จ่ายอัตราใหม่ เป็น 42 บาทต่อเดือน
  • ทางเลือกที่ 2 สำหรับทางเลือกนี้ให้ผู้ประกันตนซึ่งจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และกรณีชราภาพ จากเดิมจ่ายในอัตรา 100 บาท/เดือน จ่ายอัตราใหม่เป็น 60 บาท/เดือน
  • ทางเลือกที่ 3 วิธีขอเงินคืน จ่ายเงินสมทบเกิน ให้ผู้ประกันตนซึ่งจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร จากเดิมจ่ายในอัตรา 300 บาทต่อเดือน จ่ายอัตราใหม่เป็น 180 บาทต่อเดือน

ขั้นตอนการยื่น วิธีขอเงินคืนจ่ายเงินสมทบเกิน ม.40

ซึ่งวิธีการยื่นขอเงินคืนจ่ายเงินสมทบเกิน มาตรา 40 จะต้องเตรียมเอกสาร และขั้นตอนต่าง ๆ ตามนี้เลยครับ

  1. ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม (สปส.1-40/7) ในเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th
  2. แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
  3. ให้ทำการยื่น ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่/ จังหวัด / สาขา

 

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button