สุขภาพและการแพทย์

UCEP Plus แจ้งเกณฑ์ใช้สิทธิ สำหรับผู้ป่วยโควิด 19 กลุ่มสีเหลือง สีแดง เริ่ม 16 มี.ค. 65

เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 กระทรวงสาธารณสุข ประกาศหลักเกณฑ์ พร้อมวิธีและเงื่อนไข การใช้สิทธิ UCEP Plus สำหรับผู้ป่วยโควิด 19 กลุ่มผู้ติดเชื้ออาการสีเหลือง และกลุ่มผู้ติดเชื้ออาการสีแดง โดยจะเริ่มต้นในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565

| UCEP Plus คืออะไร

UCEP Plus หรือ กรณีผู้ป่วยโควิด 19 คือผู้ป่วยกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด 19 อาการสีเหลือง และอาการสีแดง ซึ่งสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้ทุกแห่งจนกระทั่งหายป่วย ไม่จำกัดเพียงแค่ 72 ชั่วโมง เหมือนอย่าง UCEP แบบปกติ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย

ซึ่งผู้ป่วยหรือญาติที่ต้องการไปรักษาโรงพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ในเครือข่าย ก็จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ด้วยตนเอง ส่วนในผู้ป่วย อาการสีเขียว จะให้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลตามสิทธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และหากอาการพัฒนาไปเป็นสีเหลืองหรือสีแดง ก็สามารถส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอื่นโดยใช้สิทธิ UCEP Plus ได้เหมือนกัน

| กรณีที่เป็นผู้ติดเชื้อสิทธิบัตรทอง

สำหรับกลุ่มอาการติดเชื้อสีเหลือง หรือสีแดง สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐ หรือเอกชน

แต่กลุ่มผู้ป่วยสีเขียว ให้เข้ารับบริการตามสถานพยาบาลปฐมภูมิ ในระบบบัตรทอง ได้ทุกที่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ และหากอาการเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือแดง ก็ย้ายส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเอกชนเพื่อรับการรักษาจนหายดี

| กรณีที่เป็นผู้ประกันตน

ในส่วนของกลุ่มอาการสีเหลืองหรือสีแดง รับการรักษาได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ซึ่งประกันสังคมจะเข้าไปร่วมจ่ายทั้งหมด

กลุ่มสีเขียว สามารถเข้าโรงพยาบาลคู่สัญญาของประกันสังคมได้ทุกแห่ง ไม่จำเป็นต้องเป็นโรงพยาบาลที่ลงทะเบียน

UCEP Plus เงื่อนไข คัดเลือก

| ขั้นตอนการรับสิทธิ UCEP Plus

สำหรับการคัดกรองว่าผู้ป่วยใดจะได้รับสิทธิการรักษาของ UCEP Plus มีรายละเอียดตามนี้

 • ต้องมีผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR เป็นบวก (+)
 • ร่วมกับมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งใน 3 กลุ่มอาการร่วม

เกณฑ์การประเมินคัดแยกผู้ป่วย สำหรับ UCEP Plus

โดยผู้ป่วยที่ตรวจ ATK หรือ RT-PCR แล้วมีผลเป็นบวก (Positive) ร่วมกับอาการหนึ่งใน 3 กลุ่มอาการดังต่อไปนี้

1. มีอาการหัวใจหยุดเต้น มีสิ่งอุดกั้นทางเดินหายใจ หายใจลำบากเฉียบพลัน มีภาวะช็อก มีภาวะโคม่า มีอาการซึมลง เมื่อเทียบกับระดับความรู้สึกดัวเดิม หรือกำลังชักเมื่อแรกรับ ณ จุดคัดแยก

หรือ

2. มีไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียส นานกว่า 24 ชั่วโมง หรือหายใจเร็วกว่า 25 ครั้ง/นาที สำหรับผู้ใหญ่ หรือ Oxygen Saturation แรกรับ Room Air น้อยกว่า 94% หรือโรคประจำตัวที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือจำเป็นต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ตามความเห็นและดุลยพินิจของแพทย์ สำหรับในเด็ก หากมีอาการหายใจลำบาก เซื่องซึม ดื่มนมหรือทานอาหารได้น้อยกว่าเดิม หรือ Exrcise-induced hypoxia in COVID-19 patients : มีการลดลง Oxygen Saturation Room Air มากกว่า หรือเท่ากับ 3% ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงตามดุลยพินิจของผู้คัดแยก

หรือ

3. มีอาการเหนื่อยหอบ หายใจเร็ว หรือมีปัจจัยร่วมอย่าง อายุ 60 ปีขึ้นไป, โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคปอดเรื้อรังอื่น ๆ, ไตเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหัวใจแต่กำเนิด โรคหลอดเลือดสมอง, เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้, ภาวะอ้วน น้ำหนักเกิน 90 กิโลกรัม, หญิงตั้งครรภ์ ตับแข็ง ภูมิคุ้มกันต่ำ และเม็ดเลือดขาวน้อยกว่า 1,000 เซลล์/ไมโครลิตร อื่น ๆ หรือตามดุลยพินิจของผู้คัดแยก

? เงื่อนไขการใช้บริการ UCEP พลัส เป็นไปตามที่คณะกรรมการสถานพยาบาล กำหนด

UCEP Plus กลุ่มสีเขียว สีเหลือง สีแดง

| รายละเอียดเงื่อนไขการรักษาพญาบาลตามสิทธิ และ UCEP Plus ฟรี

? ผู้ป่วยสีเขียว

อาการ

 • ไม่มีอาการ
 • มีไข้สูง 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป
 • ลิ้นไม่รับรส
 • จมูกไม่รับกลิ่น
 • ไอมีน้ำมูก
 • เจ็บคอ
 • ตาแดง มีผื่น
 • ถ่ายเหลว

สิทธิรักษาฟรีในโรงพยาบาล

 • บัตรทอง
 • ข้าราชการ
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพสิทธิประกันสังคม
 • ทำงานต่างพื้นที่ เข้าโรงพยาบาลเครือข่ายได้

การเข้ารักษา

 • กักตัวที่บ้าน (HI)
 • กักตัวในชุมชน (CI) หรือ โรงพยาบาล
 • เข้าโครงการ เจอ แจก จบ ที่น่วยบริการใกล้บ้าน

ติดต่อสอบถาม

 • สปสช. 1330 กด 14
 • ประกันสังคม 1506
 • กรม สบส. 1426

? ผู้ป่วยสีเหลือง

อาการ

 • แน่นหน้าอก
 • หายใจลำบาก
 • หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย
 • ปอดอักเสบ
 • ถ่ายเหลวมากกว่า 3 ครั้ง/วัน
 • เด็ก มีอาการหายใจลำบาก ซึมลง ดื่มนมหรือทานอาหารน้อยลง
 • กลุ่ม 608 / ผู้สูงวัย 60 ปีขึ้นไป / เป็นโรคเรื้อรัง / หญิงตั้งครรภ์ / ภาวะอ้วนน้ำหนักเกิน 90 กก.

การเข้ารักษา

 • รักษาฟรีในโรงพยาบาล ตามสิทธิ หรือ UCEP พลัส รักษาฟรีทุกโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน

ติดต่อสอบถาม

 • สปสช. 1330 กด 14 (ขอรับเตียง)
 • สพฉ. 1669
 • ประกันสังคม 1506
 • กรม สบส. 1426 (ขอรับเตียงในระบบ 1330
 • สอบถามสิทธิ UCEP พลัส โทร 0 2872 1669

? ผู้ป่วยสีแดง

อาการ

 • หอบเหนื่อย พูดไม่เป็นประโยคขณะสนทนา
 • แน่นหน้าอก หายใจเจ็บหน้าอก
 • ปอดอักเสบรุนแรง
 • มีภาวะช็อก มีภาวะโคม่า ซึมลง
 • มีอาการไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียส นานกว่า 24 ชั่วโมง
 • ค่าออกซิเจนน้อยกว่า 94%

การเข้ารักษา

 • รักษาฟรีในโรงพยาบาล ตามสิทธิ หรือ UCEP พลัส รักษาฟรีทุกโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน

ติดต่อสอบถาม

 • สปสช. 1330 กด 14 (ขอรับเตียง)
 • สพฉ. 1669
 • ประกันสังคม 1506
 • กรม สบส. 1426 (ขอรับเตียงในระบบ 1330
 • สอบถามสิทธิ UCEP พลัส โทร 0 2872 1669

? ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม การใช้สิทธิ UCEP พลัส

? โทรสายด่วน : 1506 กด 1 หรือกรณีไปรับบริการแล้วสถานพยาบาลขัดข้องกด 6 หรือ 7
? ศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต 02 872 1669

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข 1

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button