การเงิน

มีคำตอบ ติดโควิดประกันสังคมจ่ายไหม ม.33 ดูวิธียื่นขอเงินเยียวยา

ติดโควิดประกันสังคมจ่ายไหม ม.33 ม.39 ม.40 พร้อมเช็กขั้นตอน วิธียื่นขอเงินเยียวยาประกันสังคม หลังหายป่วยติดโควิด โดย สำนักงานประกันสังคมได้ออกมาตรการ เงินเยียวยาประกันสังคม แก่ผู้ป่วยโควิด 19 ที่กลับมาหายดีแล้ว แต่ในระหว่างการรักษาทำให้มีผลกระทบต่อการขาดรายได้ โดยสามารถขอรับ เงินขาดรายได้ หลังหายโควิด ต้องยื่นเรื่องภายใน 2 ปี โดยประกันสังคมจะต้องจ่ายไหม และมีวิธียื่นขอเงินเยียวยาอย่างไรบ้าง เข้ามาอ่านในนี้กันได้เลย

ติดโควิดประกันสังคมจ่ายไหม ม.33 ม.39 ม.40

| เงินทดแทนการขาดรายได้ คืออะไร ?

เงินทดแทนการขาดรายได้สำหรับการหยุดงาน เพื่อการรักษาพยาบาลตามคำสั่งแพทย์ในรอบปีปฏิทิน ถ้าผู้ประกันตนลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างจากนายจ้างครบ 30 วัน ตามกฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแล้วต้องหยุดงานตามคำสั่งแพทย์ต่อไปอีก ทางสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินเรียกว่า “เงินทดแทนการขาดรายได้” ซึ่งผู้ประกันตนได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง

| ติดโควิดประกันสังคมจ่ายไหม ม.33 วิธีขอรับเงินขาดรายได้ เงินเยียวยาประกันสังคม

 • ผู้ประกันตนม.33 ม.39 ม.40 จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ในรอบปีหนึ่งจะจ่ายให้ปีละไม่เกิน 180 วัน เว้นแต่เป็นอาการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ใช้จ่ายครั้งละไม่เกิน 365 วัน

 

 • ในกรณีที่ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าจ้างจากนายจ้างในระหว่างหยุดงาน เพื่อการรักษาพยาบาลตามกฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือมีสิทธิตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานสัญญาจ้างแรงงาน หรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างแล้ว

 

 • กรณีผู้ประกันตนไม่มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้จนกว่าสิทธิที่ได้รับเงินค่าจ้างนั้นได้สิ้นสุด จึงจะมีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ดังกล่าวเท่ากับระยะเวลาที่คงเหลือ

| ผู้ประกันตน หลังติดโควิดรับเงินเยียวยาประกันสังคมอย่างไร ?

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (ม.33)

 • กรณีลาป่วย จะได้รับค่าจ้าง 30 วันแรกจากนายจ้าง หากมีการรักษาตัวเกิน 30 วัน สามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้ จากประกันสังคมนับตั้งแต่วันที่ 31 ของการลาป่วยโดยได้รับเงินทดแทนร้อยละ 50 ของค่าจ้างจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยได้รับครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน เว้นแต่โรคเรื้อรังไม่เกิน 365 วัน

ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (ม.39)

 • รับเงินทดแทนขาดรายได้ร้อยละ 50 โดยคิดจากฐานอัตราการนำส่งเงินสมทบ (4,800 บาท) ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน เว้นแต่โรคเรื้อรังไม่เกิน 365 วัน

***ม.33 และ ม.39 จะพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน และใบรับรองแพทย์ และผู้ประกันตนต้องมีการนำส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ***

ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (ม.39)

รับเงินทดแทนขาดรายได้ตามทางเลือก 1-2-3

เงินเยียวยาประกันสังคม

เงินเยียวยาประกันสังคม
ภาพจาก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

| เอกสารประกอบการยื่นคำขอรับเงินเยียวยาประกันสังคม กรณีติดโควิด

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอเงินเยียวยา จากประกันสังคม เมื่อติดโควิด มีดังนี้

 1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01)
 2. ใบรับรองแพทย์ว่าติดโควิดจริง
 3. หนังสือรับรองจากนายจ้าง
 4. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
 5. สถิติวันลาป่วยติดโควิดของผู้ยื่นคำขอ
 6. หลักฐานอื่น ๆ ที่เจ้าหน้าที่ขอเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา
 7. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของธนาคารหน้าแรกที่มีชื่อ–เลขที่บัญชี (กรณีขอรับเงินทางธนาคาร)

อ้างอิงจาก : กระทรวงแรงงาน

เรื่อง : สิทธิโชติ ลังกากาศ
บรรณาธิการ : ทศพล ถิรเจริญสกุล


? ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The Thaiger

? Google Play Store
? App Store

Thosapol

นักเขียนบทความที่ชื่นชอบการรีวิวคาเฟ่และจดบันทึกการเดินทางถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เคยไปทั้งในไทยและต่างประเทศ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง อีกทั้งยังมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ^_^

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button