การเงินข่าวข่าวการเงิน

เปิดขั้นตอน กู้ ‘สินเชื่ออิ่มใจ’ กับ ธ.ออมสิน พร้อมวิธีอัปเดต MyMo เวอร์ชันล่าสุด 2.1.0

ธ.ออมสิน เปิดให้อัปเดตแอปฯ MyMo เวอร์ชันล่าสุด 2.1.0 ยื่นกู้ “สินเชื่ออิ่มใจ” ผ่าน MyMo กู้ได้สูงสุด 100,000 บาท ตรวจสอบวิธีดาวน์โหลด่วน

ด้วยความตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ธนาคารออมสิน จึงได้เปิดให้ประชาชนสามารถยื่นกู้สินเชื่อ “อิ่มใจ” ของธนาคาร โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค.ที่ผ่านมา วงเงินกู้สูงสุด ไม่เกิน 100,000 บาท โดยไม่ต้องมีคนค้ำประกัน

หลังจากเปิดให้ลงทะเบียน ธนาคารออมสิน ได้เปิดให้ผู้ผ่านหลักเกณฑ์ สินเชื่ออิ่มใจธนาคารออมสิน สามารถยื่นขอกู้ที่ แอป MyMo ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีผู้ลงทะเบียนและส่งข้อมูลกิจการร้านอาหารของตนเองให้ ธนาคารตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตันแล้ว เป็นจำนวนกว่า 25,000 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.ค. 64)

สำหรับสินเชื่อ “อิ่มใจ” ธนาคารออมสิน เปิดให้ผ่านแอปฯMyMo เท่านั้น และ ต้องอัปเดต MyMo เป็นเวอร์ชันล่าสุด 2.1.0

ขั้นตอนการยื่นกู้ “สินเชื่ออิ่มใจ” ผ่าน MyMo

อัปเดต MyMo เวอร์ชันล่าสุด 2.1.0 ก่อนทำรายการ

สำหรับผู้ใช้งาน iOS

  • ธนาคารอยู่ระหว่างปรับปรุงเมนูสินเชื่ออิ่มใจบนระบบปฏิบัติการ iOS สำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว ธนาคารจะยังคงรักษาสิทธิให้ท่านและจะเปิดเมนูให้สมัครเร็ว ๆ นี้

วัตถุประสงค์

  • เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

วงเงินสินเชื่อต่อราย

  • ไม่เกินรายละ 100,000 บาท

กลุ่มเป้าหมาย

  • เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่มิใช่หาบเร่ แผงลอย เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า/ ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์/ ภัตตาคาร/ ร้านอาหาร Stand Alone เป็นต้น

ระยะเวลาการกู้ยืม
– ปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก
– ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย เมื่อรวมระยะเวลาปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยแล้วไม่เกิน 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย

  • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate)

หลักประกัน

  • ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

ช่องทางการลงทะเบียนและเอกสารที่ใช้ประกอบการกู้สินเชื่อ

– ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th
ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ

– แนบรูปถ่ายสถานประกอบการของตนเอง

– แนบรูปถ่ายใบเสร็จ/ สัญญาเช่า/ ใบทะเบียนการค้า หรือเอกสารอื่นใดเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการประกอบ กิจการและการเป็นเจ้าของ

– ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นได้ที่ เว็บไซต์ธนาคารออมสินหลังจากลงทะเบียนแล้วภายใน 5 วันทำการ

– คุณสมบัติผ่านเกณฑ์เบื้องต้น ยื่นขอกู้ได้ที่ MyMo Application

ทั้งนี้ เงื่อนไขการพิจารณาเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

อัปเดตเวอร์ชันล่าสุด 2.1.0 ก่อนทำรายการ ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก หรือติดต่อ MyMo Call Center 1143

วิธีอัปเดต MyMo ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด

สำหรับผู้ใช้งาน Android
– ตรวจสอบว่าระบบปฏิบัติการ Android ของท่านเป็นเวอร์ชันไม่ต่ำกว่า 5.0

สำหรับผู้ใช้งาน iOS

วิธีที่ 1
– ลบ application MyMo เดิม
– เข้า App Store
– พิมพ์ค้นหา MyMo by GSB
– Install MyMo ใหม่

วิธีที่ 2
– เปิด App Store
– พิมพ์ค้นหา MyMo by GSB
– กดปุ่ม Detail
– กดปุ่ม Update

 

Thaiger deals

Pachara

Content Writer ที่จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ ประสบการณ์เขียนข่าว 6 ปี เล่าเรื่องตั้งแต่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กีฬา อาชญากรรม ไปจนทำนายว่าฝนวันนี้จะตก ไม่ตก วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ และค่อนข้างเชื่อในทฤษฎีวิวัฒนาการที่กล่าวว่า “ผู้ที่อยู่รอดไม่ใช่ผู้ที่แข็งแรงที่สุดหรือฉลาดที่สุด แต่คือผู้ที่ปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุด”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

460360