ข่าวการเมือง

รายชื่อคณะรัฐมนตรี รัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา 2

รายชื่อคณะรัฐมนตรี รัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา 2562

วานนี้ (11 ก.ค.) ราชกิจนานุเบกษาประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2562 แล้ว นั้น

บัดนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบไปแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ตามรายนามต่อไปนี้

นายกรัฐมนตรี

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

รองนายกรัฐมนตรี

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

นายวิษณุ เครืองาม

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

และนายอนุทิน ชาญวีรกูล

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม – พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

รัฐมนตรีช่วยฯ – พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย – พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา

รัฐมนตรีช่วยฯ – นายนิพนธ์ บุญญามณี และนายทรงศักดิ์ ทองศรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง – นายอุตตม สาวนายน

รัฐมนตรีช่วยฯ – นายสันติ พร้อมพัฒน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม – นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ

รัฐมนตรีช่วยฯ – นายถาวร เสนเนียม และนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน – นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม – นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ – นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน

รัฐมนตรีช่วยฯ – นางมนัญญา ไทยเศรษฐ์ นายประภัตร โพธสุธน และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ – นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ

รัฐมนตรีช่วยฯ คุณหญิงกัลยา โสภณพาณิช และ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม – นายสุวิทย์ เมษินทรีย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม – นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม – นายสมศักดิ์ เทพสุทิน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ – นายดอน ปรมัตถ์วินัย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม – นายวราวุธ ศิลปอาชา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม – นายอิทธิพล คุณปลื้ม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ – นายจุติ ไกรฤกษ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน – ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา – นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ – นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

รัฐมนตรีช่วยฯ – นายวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล

รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข – นายอนุทิน ชาญวีรกูล

รัฐมนตรีช่วยฯ – นายสาธิต ปิตุเตชะ

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี – นายเทวัญ ลิปตพัลลภ

ขอบคุณภาพจาก : พรรคพลังประชารัฐ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *