ท่องเที่ยว

ปักหมุด ‘สถานที่เวียนเทียน’ วันวิสาขบูชา 2566 ทั่วประเทศ

รวมพิกัด “สถานที่เวียนเทียนวันวิสาขบูชา” 2566 ทั่วประเทศ ทุกภูมิภาคที่ทีมงาน Thaiger คัดสรรมาให้ชาวบุญทุกท่าน ได้วางแผนทำบุญเนื่องในวันพระใหญ่และวันหยุดยาว วันวิสาขบูชา 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566 พร้อมกำหนดการร่วมพิธีกรรมทางพุทธศาสนา สายมู สายบุญ ห้ามพลาด เข้ามาเช็กที่เวียนเทียนได้แล้วที่นี่

สถานที่เวียนเทียนวันวิสาขบูชา 2566 ทั่วประเทศ พร้อมทำบุญเสริมกุศลวันพระใหญ่ปีนี้

สำหรับสถานที่เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา 3 มิถุนายน 2566 ทั่วประเทศ ที่ทีมงาน Thaiger รวบรวมมาให้ ประกอบด้วยสถานที่ดังต่อไปนี้

 • วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
 • หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ
 • วัดราษฎร์อุปถัมภ์ (พังงา)
 • วัดมหาธาตุวรวิหาร ราชบุรี
 • วัดพระธาตุดอยสุเทพ
 • เวียนเทียนทางน้ำ
 • วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

1. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

สถานที่เวียนเทียนวันวิสาขบูชา ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ เนื่องในวันวิสาขบูชา สำคัญทางพระพุทธศาสนา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7)

กำหนดการกิจกรรมวันวิสาขบูชา วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เขคป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

 • 07.00 น. – รับบิณฑบาต ภิกษุสงฆ์สามเณร จำนวน 100 รูป ณ บริเวณรอบพระบรมบรรพต (ภูเขาทอง)
 • 09.00 น. – พิธีแสดงพระธรรมเทศนา โดย พระเทพรัตนมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ
 • 10.00 น. – พิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อยู่ญาโณทยมหาเถระ) และอุทิศถวายแด่ อดีตเจ้าอาวาส และบูรพาจารย์ ในวัดสระเกศ ณ ตำหนักสมเด็จฯ
 • 11.00 น. – ภัตตาหารเพลพระภิกษุสามเณร จำนวน 200 รูป
 • 15.00 น. – ลงพระอุโบสถ ฟังพระปาฏิโมกข์
 • 18.30 น. – คณะสงฆ์วัดสระเกศ ทำวัตรค่ำ ณ พระอุโบสถ
 • 19.00 น. – พิธีแสดงพระธรรมเทศนา
 • 20.00 น. – พิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมบุญออกโรงทานอาหาร-เครื่องดื่ม เพื่อถวายแก่พระภิกษุสามเณร และบริการผู้ที่มาร่วมงาน ในวันที่ 3 มิถุนายน ศกนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่เวียนเทียนวันวิสาขบูชา 2566 วันสระเกศราชฯ

2. หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนโมกข์กรุงเทพ

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนโมกข์กรุงเทพ เปิดกิจกรรมวันวิสาขบูชา 2566 ประกาศผ่านทางเฟสบุ๊ก ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันเพ็ญเดือนวิสาขะ “ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้”“ทำบุญเดือนเกิด ฟังธรรม เวียนเทียน ดูหนังใต้ลานโพธิ์ และภาวนาในรูปแบบต่าง ๆ

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566

 • เวลา 08.00 – 23.00 น. ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) (หากท่านใด ร่วมกิจกรรมภาคบ่าย โปรดเตรียมอาหารกลางวันมารับประทานกันด้วยนะคะ)

– ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ https://register.bia.or.th

– ลงทะเบียนร่วมเป็นเจ้าภาพเดือนเกิด ได้ที่ https://bit.ly/3pK0BeT

– ลงทะเบียนเป็นจิตอาสางานธรรม https://bit.ly/3QOPACr

สามารถสอบถามข้อมูลสถานที่เวียนเทียนวันวิสาขบูชา หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนโมกข์กรุงเทพได้ผ่าน Line : @suanmokkh หรือ โทร 094-8944554 (งานกิจกรรม)

สถานที่เวียนเทียนวันวิสาขบูชา 2566 หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ

3. วัดราษฎร์อุปถัมภ์ (วัดบางเหรียง) จังหวัดพังงา

ร่วมงานบุญมหามงคล วันวิสาขบูชา 2566 วัดราษฎร์อุปถัมภ์ (วัดบางเหรียง) จังหวัดพังงา สวจ.พังงา จัดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา จังหวัดพังงา พุทธศักราช 2566 กิจกรรม ถือศีลปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2566

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30 น.

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาร่วมกับวัดราษฎร์อุปถัมภ์ จัดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา จังหวัดพังงา พุทธศักราช 2566 กิจกรรม ถือศีลปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ที่วัดราษฎร์อุปถัมภ์ (วัดบางเหรียง) จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2566 ณ วัดราษฏร์อุปถัมภ์ ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยมีนางสาวอุไรวรรณ แดงงาม วัฒนธรรมจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี มีพระปลัดจักริน สีลปญฺโญ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอทับปุด ประธานฝ่ายสงฆ์

วัดราษฎร์อุปถัมภ์ สถานที่จัดงานวันวิสาขบูชา 2566

4. วัดมหาธาตุวรวิหาร ราชบุรี

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมงานเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2566 วันที่ 2 – 5 มิถุนายน 2566 ณ มณฑลพิธีหน้าพระมหาธาตุ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเกอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วัดมหาธาตุวรวิหาร ราชบุรี สถานที่เวียนเทียน วันวิสาขบูชา 2566

5. พุทธมณฑล สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา 2566

มหาเถรสมาคม ร่วมกับรัฐบาล โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2566 ระหว่างวันที่ 2 – 4 มิถุนายน 2566 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ พิธีเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติ

ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ,พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 160 รูป ,การแสดงพระธรรมเทศนา โดยพระนักเทศน์ที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศไทย และประเทศเมียนมา ,พิธีทอดผ้าป่าพุทธมณฑล ,พิธีเวียนเทียน ,การบรรยายธรรม และการปฏิบัติธรรมสำหรับฆราวาส เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สามารถเช็กรายละเอียดกำหนดการ https://bit.ly/429m2mR

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02441666 (สำนักงานพุทธมณฑล) หรือ โทร 02441795 (กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา)

แผนที่การเดินทางมายัง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ พุทธมณฑล ถนน พุทธมณฑลสาย 4 ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม https://goo.gl/maps/26XBMGhmUPtVjZa46

ติดตามข่าวสารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ที่

ยูทูบ : youtube.com/c/สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เฟซบุ๊ก : https://www.facebook.com/www.onab.go.th

เว็บไซต์ : www.onab.go.th

พุทธมณฑล สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา 2566 สถานที่เวียนเทียน 2566

6. วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร เชียงใหม่

เชิญชวนร่วมงานวันพระใหญ่ที่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร เชียงใหม่ งานประเพณีเตียวขึ้นดอย ไหว้สาปาระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ 2566 เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2566

ประกอบด้วย พิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานจากพระบรมมหาราชวังมายังจังหวัดเชียงใหม่ พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน้ำสรงพระราชทานและผ้าไตรพระราชทาน ขบวนแห่อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานและผ้าไตรพระราชทานขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ พิธีถวายน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทานพระบรมธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชา

กำหนดการ

 • 2 มิถุนายน 2566 เวลา 17.00 น. ขบวนแห่อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานและผ้าไตรพระราชทานขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ ซึ่งเปิดให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนได้ร่วมเดินขึ้นดอยพร้อมกันอีกด้วย
 • 3 มิถุนายน 2566 เวลา 10.10 น. พิธีถวายน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน

วัดพระธาตุดอยสุเทพ เวียนเทียน 2566

7. เวียนเทียนทางน้ำ กว๊านพะเยา พะเยา

จังหวัดพะเยา ขอเชิญร่วม “งานเวียนเทียนทางน้ำ” กลางกว๊านพะเยา เนื่องในวันวิสาขบูชา ตั้งแต่วันที่ 3-5 มิ.ย. 2566 จังหวัดพะเยา จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนทางน้ำเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในงานเวียนเทียนทางน้ำ กลางกว้านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 48 เนื่องในวันวิสาบูซา ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 3-5 มิ.ย.2566 ณ ท่าเรือวัดติโลกอาราม

ชมทิวทัศน์กว๊านพะเยา และการแสดงศิละปวัฒนธรรม ชิม จิบกาแฟแลกว๊านพะเยา ตั้งแต่เวลา 05.30 น. อาหารพื้นถิ่นของกินพื้นบ้านเมืองพะเยาช็อป ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม การจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม สินค้า OTOP ตลาดลำใจเวียง ตลาดระเบียงสุข ตลาดSME ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนี่ยวได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 น.

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 17.30 น. ชมพิธีเปิดงาน การแสดงศิลปะวัฒนธรรม จากนั้นลงเรือ ประกอบพิธีเวียนเทียนทางน้ำรอบวัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยา ด้วยขบวนเรือเทียนประทีปอันสวยงามและตื่นตาตื่นใจไปกับการประดับไฟแสงสีอันสวยงามรอบบริเวณวัดติโลกอารามและทั่วบริเวณงานมาร่วมส่งเสริมพระพุทธศาสนา กับงานเวียนเทียนหนึ่งเดียวในโลก 3-5 มิถุนายน 2566 ที่วัดติโลก อารามกลางกว๊านพะเยา

เนื่องจากปริมาณน้ำในกว้านพะเยาลดลง การเวียนเทียนในครั้งนี้จะปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นเวียนเทียนบนวัดติโลกอารามจำนวน 3 รอบ

เวียนเทียนทางน้ำ กว๊านพะเยา พะเยา ที่เวียนเทียนวันวิสาขบูชา 2566

8. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พิษณุโลก

วันวิสาขบูชา วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตร
หน้าวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารเนื่องในวันวิสาขบูชา (Vesak Day) วันสำคัญสากลของโลก

 • 05.30 น. พร้อมกัน ณ หน้าพระวิหารพระพุทธชินราช
 • 05.40 น. ฟังธรรมะยามเช้า
 • 06.00 น. ตักบาตรพระสงฆ์

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พิษณุโลก วันวิสาขบูชา 2566

9. เวียนเทียนออนไลน์ 2566

สำหรับกลุ่มคนที่ไม่สะดวกไปการร่วมกิจกรรมเวียนเทียน สามารถร่วมเวียนเทียนออนไลน์ เนื่องในวันวิสาขบูชา 2566 ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังเทศน์ ได้ที่ www.ปฏิบัติธรรมออนไลน์.com และ www.เวียนเทียนออนไลน์.com

www.ปฏิบัติธรรมออนไลน์.com เวียนเทียน สถานที่ 2566

อ้างอิง : 1

Thosapol

นักเขียนบทความที่ชื่นชอบการรีวิวคาเฟ่และจดบันทึกการเดินทางถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เคยไปทั้งในไทยและต่างประเทศ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง อีกทั้งยังมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ^_^

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button