ข่าวการเงินเศรษฐกิจ

สินเชื่อเพื่อคุณ ออมสิน กู้สูงสุด 30,000 บาท ประจำ-ฟรีแลนซ์ กู้ได้หมด

ลงทะเบียนสินเชื่อออมสิน กู้สูงสุด 30,000 บาท อ่านรายละเอียดอัปเดตล่าสุด ปี 2566 ทั้งเงื่อนไขการสมัคร วิธีลงทะเบียน ใช้เอกสารอะไรบ้าง รอผลกี่วัน ติดตามได้เลยที่นี่

ติดตามรายละเอียด สินเชื่อเพื่อคุณ อัปเดตตัวช่วยเรื่องเงินของคุณจากธนาคารออมสิน รวมถึงวิธี ลงทะเบียนสินเชื่อออมสิน ซึ่งมอบวงเงินกู้ให้สูงสุดถึง 30,000 บาท พร้อมอัตราดอกเบี้ย 1.25 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน ระยะเวลา 2 ปี โดยไม่ต้องใช้หลักประกัน ทางธนาคารออมสินเปิดให้ลงทะเบียนง่าย ๆ ผ่านทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้ มาเช็กรายละเอียด คุณสมบัติ เอกสาร รวมถึงเงื่อนไขของผู้สมัครสินเชื่อจากทางธนาคารกัน

ลงทะเบียนสินเชื่อออมสิน ‘สินเชื่อเพื่อคุณ’ กู้สูงสุด 30,000 บาท

สำหรับผู้ที่สนใจลงทะเบียน สินเชื่อเพื่อคุณ 30,000 บาท สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ ธนาคารออมสิน พร้อมอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมให้แน่ชัดก่อนสมัคร

โดยจะต้องกดยืนยันยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยการคลิปที่ช่องสี่เหลี่ยมให้ปรากฏเครื่องหมากถูกขึ้นมา จากนั้นให้กด “ยืนยันตามข้อตกลง”

จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างให้คุณกรอกเลขบัตรประชาชนลงไป รวมถึงเลือกประเภทลูกค้าว่าทำอาชีพอะไร ระหว่าง อาชีพอิสระ และ อาชีพรายได้ประจำ

ลงทะเบียนสินเชื่อออมสิน 30000
ภาพจาก : gsb.or.th

ต่อมาจะปรากฏหน้าต่างให้ผู้ลงทะเบียนกรอกข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลบุคคล ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ ครอบครัว ข้อมูลการทำงาน ข้อมูลที่อยู่อาศัย และอีกส่วนคือให้เลือกสาขาธนาคารออมสินที่ประสงค์จะขอกู้ โดยควรเลือกสาขาที่คุณเดินทางไปได้สะดวก รวมถึงวันที่สะดวกเข้าไปติดต่อกับทางสาขา

ลงทะเบียนสินเชื่อออมสิน 30000
ภาพจาก : gsb.or.th

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อเพื่อคุณ

1. มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

 • ผู้มีอาชีพอิสระ เป็นลูกค้าเดิมที่ธนาคารคัดเลือก อายุไม่เกิน 68 ปีบริบูรณ์ ณ 31 ธ.ค. 2566
 • ผู้มีรายได้ประจำ เป็นลูกค้าใหม่ หรือ ลูกค้าเดิมที่ธนาคารคัดเลือก อายุไม่เกิน 57 ปี 10 เดือน ณ วันลงทะเบียน

2. มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

3. ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน

4. เป็นลูกค้าเป้าหมาย ตามที่ธนาคารกำหนด จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

 • ลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อ สินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 12 งวด และไม่มีหนี้ค้างชำระ หรือชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว

เป็นลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ ที่มีรายได้ประจำ

มีอีเมลที่ใช้ติดต่อได้จริง เพื่อใช้ประกอบการนำส่งสัญญากู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Contract) และเอกสารอื่นใด ที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขวงเงินกู้สินเชื่อเพื่อคุณ

ทั้งนี้ธนาคารออมสินได้ปล่อยสินเชื่อเพื่อคุณ วงเงินกู้สูงสุดรายละ 30,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินคืนกู้ไม่เกิน 24 งวดหรือ 2 ปี พร้อมมอบอัตราดอกเบี้ย แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 15 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา บวกร้อยละ 3.00 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 18 ต่อปี)

เอกสารประกอบการกู้

ทั้งอาชีพอิสระและผู้ที่มีรายได้ประจำไม่ต้องใช้หลักประกันการกู้ แต่จะต้องเตรียมเอกสารสำหรับใช้ประกอบการกู้ โดยจะแตกต่างกันไปตามสาขาอาชีพของผู้ลงทะเบียนสินเชื่อออมสิน โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. ผู้มีอาชีพอิสระ / ฟรีแลนซ์

 • เอกสารแสดงการประกอบอาชีพ เช่น ภาพถ่ายปัจจุบันกิจการต้องมีผู้ขอกู้ร่วมอยู่ในภาพ /ภาพ Page ขายสินค้าออนไลน์ เป็นต้น

2. ผู้มีรายได้ประจำ

 • สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
 • Statement เดือนล่าสุด

การจ่ายและการผ่อนชำระสินเชื่อออมสิน

ตรงนี้ธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อที่อนุมัติและหักบัญชีเพื่อชำระสินเชื่อผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีหลักของบริการแอปพลิเคชัน MyMo ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน กรณีชำระหนี้ล่วงหน้าสามารถชำระได้เพียง 1 งวด เท่านั้น กรณีที่ชำระเงินงวดเกินกว่าที่ธนาคารกำหนด จะนำไปตัดชำระเงินต้นคงค้างทั้งจำนวน โดยมีเงินงวดชำระ ดังนี้

 1. วงเงินกู้ 30,000 บาท เงินงวด 1,500 บาทต่อเดือน
 2. วงเงินกู้ 25,000 บาท เงินงวด 1,250 บาทต่อเดือน
 3. วงเงินกู้ 20,000 บาท เงินงวด 970 บาทต่อเดือน
 4. วงเงินกู้ 15,000 บาท เงินงวด 730 บาทต่อเดือน
 5. วงเงินกู้ 10,000 บาท เงินงวด 485 บาทต่อเดือน

ระยะพิจารณาผลสินเชื่อและการแจ้งผล

สำหรับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสินเชื่อตามที่ธนาคารกำหนด นอกจากนี้ทางธนาคารออมสินยังสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสินเชื่อบางประการ โดยจะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 30 วัน

โดยธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้ทราบ ผ่านช่องทางการแจ้งเตือน 2 ช่องทาง คือ แอปพลิเคชัน MyMo และข้อความสั้น (SMS) เท่านั้น

หลังจากทราบผลการอนุมัติแล้ว ท่านที่ได้ผ่านการอนุมัติ จะต้องจัดทำนิติกรรมสัญญาเงินกู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Contract) ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ภายในระยะเวลาที่กำหนด

อย่างไรก็ตามหากผู้ที่สนใจสมัครสินเชื่อเพื่อคุณจากธนาคารออมสิน สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th

สินเชื่อเพื่อคุณจากธนาคารออมสิน เปิดให้ลงทะเบียนยื่นขอสินเชื่อแล้ว ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ท่านใดที่สนใจลงทะเบียนสินเชื่อออมสิน อย่าลืมวางแผนยื่นสมัครสินเชื่อผ่านออนไลน์ ตามวันและเวลาที่กำหนดเพื่อสิทธิประโยชน์ของคุณเอง.

ลงทะเบียนสินเชื่อออมสิน 30000
ภาพจาก : gsb.or.th

Lalita C.

นักเขียนคอนเทนต์ SEO แห่งทีมไทยเกอร์ไทย คลุกคลีกับการเขียนตั้งแต่สมัยเรียน ชอบการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ติดตามข่าวสารจากโลกออนไลน์ นำมาสรุป เล่าเรื่องให้เข้าใจง่าย ผ่านมุมมองน่าสนใจที่คนมักจะมองข้าม ทั้งข่าวบันเทิง บทความ งานเขียนแนวไลฟ์สไตล์ รวมถึงทุกอย่างที่อยากให้นักอ่านได้รู้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *