Lalita C.

Lalita C.

นักเขียนคอนเทนต์ SEO แห่งทีมไทยเกอร์ไทย จากรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ชอบการเขียนที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ติดตามข่าวสารจากโลกออนไลน์ นำมาสรุป เล่าเรื่องให้เข้าใจง่าย ผ่านมุมมองน่าสนใจที่คนมักจะมองข้ามไป มีประสบการณ์ในงานเขียนข่าวและบทความไลฟ์สไตล์ร่วม 1 ปีครึ่ง มีคติประจำใจว่า งานเขียนที่ใส่ความจริงและใส่ใจลงไป จึงจะทำให้ใจของผู้อ่านสั่นไหวได้