ผู้ชายผู้หญิงไลฟ์สไตล์

30 กันยายน 2565 วันแปลภาษานานาชาติ รำลึกนักบุญเจอโรม ผู้แปลคัมภีร์ไบเบิ้ลของคริสตจักร

รู้หรือไม่? 30 กันยายน 2565 คือ วันแปลภาษานานาชาติ วันแห่งการเฉลิมฉลองและรำลึกถึงนักบุญเจอโรม ผู้แปลคัมภีร์วัลเกต ถือว่าเป็นคัมภีร์ไบเบิ้ลฉบับสำคัญของคริสตจักรโรมันคาทอลิก

เดอะไทยเกอร์ชวนรู้ วันที่ 30 กันยายน 2565 เป็น วันแปลภาษานานาชาติ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองให้ความสำคัญกับงานแปลภาษาในด้านต่าง ๆ ถือว่าเป็นความสามารถที่มีบทบาทสำคัญมากในความสัมพันธ์ระหว่าง รวมถึงเป็นวันที่ระลึกถึงความเก่งกาจของ นักบุญเจอโรม ที่สามารถแปลคัมภีร์ไบเบิ้ลจากภาษากรีกและภาษาฮีบรูให้เป็นภาษาละตินได้สำเร็จ จนสหพันธ์นักแปลนานาชาติกำหนดให้วันที่ 30 กันยายนของทุกปีเป็นวันแปลภาษานานาชาติ

ประวัติ วันแปลภาษานานาชาติ ชื่นชมงานแปลของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

วันแปลภาษาสากล หรือ วันแปลภาษานานาชาติ (International Translation Day) มีวัตถุประสงค์สำคัญในการเปิดโอกาสให้ทุกคนทั่วโลกร่วมแสดงความเคารพต่อผลงานในด้านภาษา ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการรวมชนชาติต่าง ๆ เข้าเป็นหนึ่งเดียวกัน เชื่อว่าการเจรจา ความเข้าใจ และความร่วมมือที่มาจากผลงานทางภาษาจะช่วยพัฒนาสันติภาพและความมั่นคงของโลกได้

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ประชุมเรื่องบทบาทของผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาสำหรับการเชื่อมโยงประเทศต่าง ๆ และส่งเสริมสันติภาพ ความเข้าใจ และการพัฒนา จึงได้ประกาศให้วันที่ 30 กันยายนของทุกเป็นวันแปลภาษานานาชาติ

30 กันยายน 2565 วันแปลภาษานานาชาติ
ภาพจาก วิกิพีเดีย

สาเหตุที่วันแปลภาษานานาชาติถูกจัดขึ้นในวันดังกล่าว เนื่องมาจากวันที่ 30 กันยายน ตรงกับวันเสียชีวิตของนักบุญเจอโรม (Saint Jerome) นักบวชจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในฐานะนักแปลที่มีความพยายามจะแปลพระคัมภีร์ไบเบิลจากภาษากรีก ภาษาต้นฉบับในพันธสัญญาฉบับใหม่

นักบุญเจอโรมได้แปลพระคัมภีร์ไบเบิลจากภาษากรีกได้สำเร็จ จนคัมภีร์ไบเบิ้ลภาษาละตินของนักบุญเจอโรม หรือ วัลเกต (Valgate) กลายเป็นคัมภีร์ฉบับสำคัญของคริสตจักรโรมันคาทอลิก จนกระทั่งเสียชีวิตในวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 420 สหพันธ์นักแปลนานาชาติที่เล็งเห็นความสามารถในการแปลนี้ จึงกำหนดให้วันเสียชีวิตของนักบุญเจอโรมเป็นวันแปลภาษานานาชาติ

แม้ว่าภายในประเทศไทยจะไม่ได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองในวันที่ 30 กันยายน 2565 หรือ วันแปลภาษานานาชาติ อย่างเป็นทางการ แต่ผู้อ่านทุกท่านสามารถร่วมกันชื่นชมผลงานด้านการแปลจากคนรอบข้างด้วยกันได้ เพื่อเสริมสร้างสันติภาพระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน.

อ้างอิง : 1

30 กันยายน 2565 วันแปลภาษานานาชาติ

moo

นักเขียนที่ชื่นชอบสิ่งต่าง ๆ ในสังคมออนไลน์ รวมทั้งหนังสือ ภาพยนตร์ ไลฟ์สไตล์ และแฟชั่น ทั้งที่อยู่ในกระแสหรือนอกกระแส เพื่อนำมาเขียนเรียบเรียงให้ทุกคนได้อ่าน และทำความรู้จักสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นผ่านงานเขียนของเรา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button