ข่าวภูมิภาคไลฟ์สไตล์

วันอัฏฐมีบูชา 2565 ประวัติ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พร้อมหลักธรรม ที่ควรรู้

อีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 2565 “วันอัฏฐมีบูชา” มีความสำคัญต่อชาวพุทธ พร้อมหลักธรรม คำสอนเรื่องชีวิตของมนุษย์เกี่ยวกับ การเกิด แก่ เจ็บ ตาย และสังขารอันไม่เที่ยง สิ่งเหล่านี้คือเรื่องธรรมดาของมนุษย์ และไม่มีใครหนีพ้น

เช็กปฏิทินวันหยุด วันสำคัญ ช่วงปลายเดือน พฤษภาคม 2565 วันพระใหญ่ วันอัฏฐมีบูชา (ภาษาอังกฤษ Atthami Puja Day) ปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 นับเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่ชาวพุทธทั่วโลกให้ความสำคัญ โดยในวันอัฏฐมีบูชา จะตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือนวิสาขะ (เดือน 6 ของไทย) คือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ 8 วัน) มาพร้อมกับหลักธรรม เรื่องสังขาร การเกิด การแก่ การเจ็บ และการตาย ว่าไม่มีมนุษย์คนไหนหลีกหนีได้ และเป็นเรื่องปกติธรรมดาของชีวิต

วันอัฏฐมีบูชา 2565 หยุดไหม

วันอัฏฐมีบูชา คือวันอะไร ควรศึกษาหลักธรรมใดบ้าง

วันอัฏฐมีบูชา คือ วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ 8 วัน) จะตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือนวิสาขะ (เดือน 6 ของไทย) มีความเกี่ยวข้องกับหลักธรรม คำสอน เรื่องสังขาร การเกิด การแก่ การเจ็บ และการตาย วัฏจักรชีวิตแห่งชีวิต ว่าไม่มีมนุษย์คนไหนหลีกหนีได้

ซึ่งหลังจากที่เผาไหม้พระพุทธสรีระดับมอดลงแล้ว บรรดากษัตริย์มัลละทั้งหลายจึงได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุทั้งหมด ใส่ลงในหีบทองแล้วนำไปรักษาไว้ภายในนครกุสินารา พร้อมกับแบ่ง พระบรมสารีริกธาตุออกเป็น 8 ส่วน สร้างเป็นเจดีย์ ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตามเมืองต่าง ๆ 10 แห่ง ตดังนี้

วันอัฏฐมีบูชา 2565 หยุดไหม ราชการ เอกชน ธนาคาร เช็กวันหยุดเดือน พฤษภาคม ปีนี้

 1. กษัตริย์ลิจฉวี ทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองเวสาลี
 2. กษัตริย์ศากยะ ทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองกบิลพัสดุ์
 3. กษัตริย์ถูลิยะ ทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองอัลลกัปปะ
 4. กษัตริย์โกลิยะ ทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองรามคาม
 5. มหาพราหมณ์ สร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองเวฏฐทีปกะ
 6. กษัตริย์มัลละแห่งเมืองปาวา ทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองปาวา
 7. พระเจ้าอชาตศัตรู ทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองราชคฤห์
 8. มัลลกษัตริย์แห่งกุสินารา ทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองกุสินารา
 9. กษัตริย์เมืองโมริยะ ทรงสร้างสถูปบรรจุพระอังคาร (อังคารสถูป) ที่เมืองปิปผลิวัน
 10. โทณพราหมณ์ สร้างสถูปบรรจุทะนานตวงพระบรมสารีริกธาตุ ที่เมืองกุสินารา (ทะนานตวงพระบรมสารีริกธาตุแจก, คำว่า ตุมพะ แปลว่า ทะนาน, บางทีเรียกสถูปนี้ว่า ตุมพสถูป)

หลักธรรม วันอัฏฐมีบูชา มีอะไรบ้าง

หลักธรรม คำสอน ที่เกี่ยวเนื่องใน วันอัฏฐมีบูชา จะเป็นในเรื่องของ ชีวิตมนุษย์คืออะไร การแสดงธรรม เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตแห่งชีวิต การเกิด แก่ เจ็บ ตาย คือเรื่องปกติ ที่ไม่อาจหลีกหนีได้

ซึ่งจะสอดคล้องกับหลักธรรมเรื่อง ขันธ์ 5 หลักไตรลักษณ์ และหลักธรรมเรื่องความไม่ประมาท ซึ่งหลักธรรม ขันธ์ 5 เนื่องในวัน อัฏฐมีบูชา จะประกอบด้วย

 1. รูป เป็นสภาพไม่รู้ มีทั้งหมด 28 รูป แบ่งเป็น อุปาทยรูป 24 รูป และมหาภูตรูป 4 รูป
 2. เวทนา เป็นความรู้สึก มีทั้งหมด 5 เวทนา
 3. สัญญา เป็นความจำได้ ความรู้จำสิ่งที่ปรากฏได้ทางตา และความรู้สึกได้ทางใจ
 4. สังขาร เป็นการปรุงแต่งจิตให้เป็นจิตหลากหลาย มีทั้งหมด 50 สังขาร
 5. วิญญาณ เป็นสภาพรับรู้ มีทั้งหมด 6 วิญญาณ

22 พฤษภาคม ปีนี้เช็กปฏิทินวันอัฏฐมีบูชา 2565 หยุดไหม ข้าราชการ เอกชน และธนาคาร ใครหยุดชดเชยบ้าง มีคำตอบ

ตรวจตารางปฏิทินประจำเดือนพฤษภาคม 2565 วันสำคัญ วันหยุด วันอัฏฐมีบูชา ปีนี้ 2565 หยุดชดเชยไหม ทั้งข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน ลูกจ้างบริษัท และธนาคาร สรุปชัด ๆ วันอัฏฐมีบูชา ไม่เป็นวันหยุดประจำปี 2565 ไม่ถือว่าเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดราชการ และวันหยุดธนาคาร ตามประกาศของ ธนาคารแห่งประเทศไทย และส่วนมากบริษัทเอกชน พนักงาน หรือลูกจ้าง มักไม่ได้หยุดชดเชยในวันนี้

วันอัฏฐมีบูชา 2565 หยุดไหม

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button