การเงินข่าวข่าวการเงิน

SCB เปิดโครงการ ‘คืนรถจบหนี้’ สำหรับลูกค้าสินเชื่อรถยนต์

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ทำการเปิดโครงการพิเศษ คืนรถจบหนี้ สำหรับลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ : สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และสินเชื่อรถคือเงิน

ธนาคารไทยพาณิชย์ ดำเนินการเปิดมาตรการพิเศษ – คืนรถจบหนี้ สำหรับลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ภายใน สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และสินเชื่อรถคือเงิน ผ่านทางแอปพลิเคชัน SCB EASY และผ่าน Call Center : 02-777-7581 โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มกราคม 2565

โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเป็นการปลดภาระหนี้ และล้างภาระผูกพันของลูกค้าในสินเชื่อทั้ง 2 รูปแบบ

ในส่วนของรายละเอียดมาตรการดังกล่าวนั้น มีด้วยกันดังนี้

เงื่อนไขการสมัคร

1. เป็นลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ หรือสินเชื่อรถคือเงินที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19

2. มีการผ่อนชำระค่างวดมาไม่น้อยกว่า 18 งวด

3. รถยนต์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ดี

4. มีการต่อภาษีรถยนต์ประจำปีเป็นปกติ

5. ไม่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินคดีทางกฎหมาย

ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาเข้าร่วมมาตรการ และนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ในการนำทรัพย์สินมาคืน ในกรณีรถยนต์ที่ส่งมอบไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ หรือไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือมีการถอดอุปกรณ์ส่วนควบออกจากทรัพย์สิน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกผลการอนุมัติ ทั้งนี้เงื่อนไขการพิจารณาเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เอกสารที่ต้องใช้

ลูกค้าบุคคลธรรมดา

– สำเนาบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อ

– สำเนาบัตรประชาชนผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)

– สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์

– สำเนาพรบ.รถยนต์ (ที่ไม่หมดอายุ)

– หนังสือมอบอำนาจ กรณีที่ผู้เช่าซื้อไม่ได้มาด้วยตัวเอง

ลูกค้านิติบุคคล

– สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม

– สำเนาบัตรประชาชนผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)

– สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์

– สำเนาพรบ.รถยนต์ (ที่ไม่หมดอายุ)

– หนังสือมอบอำนาจ กรณีที่ผู้เช่าซื้อไม่ได้มาด้วยตัวเอง

– สำเนาหนังสือรับรองฯ พร้อมลงนาม และประทับตราบริษัท โดยผู้มีอำนาจลงนาม

– หนังสือส่งมอบทรัพย์คืน โดยผู้มีอำนาจจะเป็นคนลงนาม

หมายหตุ : เอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมจะมีเจ้าหน้าที่แจ้งก่อนวันรับรถ

 

แหล่งที่มาของข่าว : ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

สามารถติดตามข่าวการเงินเพิ่มเติมได้ที่นี่ : ข่าวการเงิน

 

N. Siripariyasak

นักเขียนคอนเทนต์ จับประเด็นด้านเศรษฐกิจ-การเงิน, เทคโนโลยี, ไอที และเกมส์ อัปเดตข่าวทั้งจากในประเทศไทย และต่างประเทศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *