Connect with us
image

ข่าว

โอนวันนี้ เงินอุดหนุนบุตรเดือนธันวาคม 2564 600 บาท

Thaiger

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

โอนวันนี้ เงินอุดหนุนบุตรเดือนธันวาคม 2564 600 บาท | Thaiger

กรมบัญชีกลาง แจ้ง โอน 600 บาท วันนี้ 9 ธ.ค. 64 เงินอุดหนุนบุตรเดือนธันวาคม 2564

วันนี้ (9 ธ.ค.) โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ดแรกเกิด หรือ “เงินอุดหนุนบุตรเดือนธันวาคม 2564” กรมบัญชีกลางโอนเงิน 600 บาท ให้กับ คุณแม่และผู้ปกครอง ที่เลี้ยงดูทารก-เด็กเล็กอายุไม่เกิน 6 ปี

ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชี ผู้มีสิทธิ – เบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ ดังนี้

 1. ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนรายเดิม (กลุ่มเด็กที่เกิดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 – พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป) จ่ายตรงงวด จำนวน 600 บาทต่อเดือน
 2. ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา ข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายใน 25 ตุลาคม 2564 จ่ายย้อนหลังในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ

ขั้นตอนการลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท ปี 2564

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้ระบุว่า ทางโครงการยังเปิดให้ลงทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ปกครองท่านใดยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิด และผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง ดังนี้

ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 • ลงทะเบียนที่สํานักงานเขต

ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรในพื้นที่เมืองพัทยา

 • ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท ในพื้นที่ต่างจังหวัด

 • ลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตร

ผู้ปกครอง ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย

เด็กแรกเกิด ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ถึง 6 ปี อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี ไม่อยู่ในะสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานรัฐหรือเอกชน

เอกสารประกอบการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตร

 1. แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
 2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.2)
 3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 4. สูติบัตรเด็กแรกเกิด
 5. สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (กรุงไทย ออมสิน หรือ ธกส.)
 6. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหน้า 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์)
 7. ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนในครัวเรือนที่มีรายได้ประจำ
 8. สำเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่ง หรือเอกสารอื่นใด ที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และ 2

 

ตรวจสอบสิทธิการลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do

May be an illustration of text that says 'โครงการ เิพรุนพีทยท สถานที่รับลงทะเบียน กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต เมืองพัทยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน ผู้ปกครอง มีสัญชาติไทย เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิด ไว้ในความอุปการะ เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย ส่วนภูมิภาค ณองค์การบริหารส่วนตำบล หรือเทศบาล เด็กแรกเกิด มีสัญชาติไทย เด็กที่มีอายุต่ำกว่า ปี อยู่ในครัวเrือnทemมemnolไeน้อย สมาชิกครัวเรือน มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี ม่อยในสถานสเระ์ของหน่วยงานมองรัฐ หรือเอกชน ตรวจสอบสิทธิการลงทะเบียนได้ที่นี สแกน QR code ตามลิงค์นี้ ีcsgcheck.dcy.go.th และแอพพลิเคชัน "ทางรัฐ" เอกสารประกอบการลงทะเบียน แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01) แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) บัตรประจำตัประชาชนของผูปักครอง สูติบัตรเด็กแรกเกิด สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (กรุงไทย ออมสิน หรือ ธกส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหน้าที่ ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์) ใบรับรองเงินเดือน เร็้ำ สำเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่ง หรือเอกสารอื่นใด ทีแสดงตนของผู้รับรองคนที่ และผู้รorrooคoที่ ( โทร. เบอร์ตรง 2651 6534, 0 2651 6920, 2651 6902'

ไทม์ไลน์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ธันวาคม 2564 – กันยายน 2565) ดังนี้

 • เดือนธันวาคม 2564 โอนเข้าบัญชี วันพฤหัส ที่ 9 ธันวาคม 2564
 • เดือนมกราคม 2565 โอนเข้าบัญชี วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565
 • เดือนกุมภาพันธ์ 2565 โอนเข้าบัญชี วันพฤหัส ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
 • เดือนมีนาคม 2565 โอนเข้าบัญชี วันพฤหัส ที่ 10 มีนาคม 2565
 • เดือนเมษายน 2565 โอนเข้าบัญชี วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565
 • เดือนพฤษภาคม 2565โอนเข้าบัญชี วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565
 • เดือนมิถุนายน 2565โอนเข้าบัญชี วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565
 • เดือนกรกฎาคม 2565 โอนเข้าบัญชี วันศุกร์ 8 กรกฎาคม 2565
 • เดือนสิงหาคม 2565 โอนเข้าบัญชี วันพุธ 10 สิงหาคม 2565
 • เดือนกันยายน 2565 โอนเข้าบัญชี วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565

ที่มาภาพและข้อมูลจาก : โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ต้องการซื้อบ้าน ให้ผู้เชี่ยวชาญของเราดูแลคุณ

ขอบคุณที่ให้ความสนใจ

เราจะติดต่อกลับอย่างเร็วที่สุด

ฉันต้องการหา:
 • Thailand (ไทย)+66
 • United States+1
 • United Kingdom+44
 • Australia+61
 • Afghanistan (‫افغانستان‬‎)+93
 • Albania (Shqipëri)+355
 • Algeria (‫الجزائر‬‎)+213
 • American Samoa+1684
 • Andorra+376
 • Angola+244
 • Anguilla+1264
 • Antigua and Barbuda+1268
 • Argentina+54
 • Armenia (Հայաստան)+374
 • Aruba+297
 • Australia+61
 • Austria (Österreich)+43
 • Azerbaijan (Azərbaycan)+994
 • Bahamas+1242
 • Bahrain (‫البحرين‬‎)+973
 • Bangladesh (বাংলাদেশ)+880
 • Barbados+1246
 • Belarus (Беларусь)+375
 • Belgium (België)+32
 • Belize+501
 • Benin (Bénin)+229
 • Bermuda+1441
 • Bhutan (འབྲུག)+975
 • Bolivia+591
 • Bosnia and Herzegovina (Босна и Херцеговина)+387
 • Botswana+267
 • Brazil (Brasil)+55
 • British Indian Ocean Territory+246
 • British Virgin Islands+1284
 • Brunei+673
 • Bulgaria (България)+359
 • Burkina Faso+226
 • Burundi (Uburundi)+257
 • Cambodia (កម្ពុជា)+855
 • Cameroon (Cameroun)+237
 • Canada+1
 • Cape Verde (Kabu Verdi)+238
 • Caribbean Netherlands+599
 • Cayman Islands+1345
 • Central African Republic (République centrafricaine)+236
 • Chad (Tchad)+235
 • Chile+56
 • China (中国)+86
 • Christmas Island+61
 • Cocos (Keeling) Islands+61
 • Colombia+57
 • Comoros (‫جزر القمر‬‎)+269
 • Congo (DRC) (Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo)+243
 • Congo (Republic) (Congo-Brazzaville)+242
 • Cook Islands+682
 • Costa Rica+506
 • Côte d’Ivoire+225
 • Croatia (Hrvatska)+385
 • Cuba+53
 • Curaçao+599
 • Cyprus (Κύπρος)+357
 • Czech Republic (Česká republika)+420
 • Denmark (Danmark)+45
 • Djibouti+253
 • Dominica+1767
 • Dominican Republic (República Dominicana)+1
 • Ecuador+593
 • Egypt (‫مصر‬‎)+20
 • El Salvador+503
 • Equatorial Guinea (Guinea Ecuatorial)+240
 • Eritrea+291
 • Estonia (Eesti)+372
 • Ethiopia+251
 • Falkland Islands (Islas Malvinas)+500
 • Faroe Islands (Føroyar)+298
 • Fiji+679
 • Finland (Suomi)+358
 • France+33
 • French Guiana (Guyane française)+594
 • French Polynesia (Polynésie française)+689
 • Gabon+241
 • Gambia+220
 • Georgia (საქართველო)+995
 • Germany (Deutschland)+49
 • Ghana (Gaana)+233
 • Gibraltar+350
 • Greece (Ελλάδα)+30
 • Greenland (Kalaallit Nunaat)+299
 • Grenada+1473
 • Guadeloupe+590
 • Guam+1671
 • Guatemala+502
 • Guernsey+44
 • Guinea (Guinée)+224
 • Guinea-Bissau (Guiné Bissau)+245
 • Guyana+592
 • Haiti+509
 • Honduras+504
 • Hong Kong (香港)+852
 • Hungary (Magyarország)+36
 • Iceland (Ísland)+354
 • India (भारत)+91
 • Indonesia+62
 • Iran (‫ایران‬‎)+98
 • Iraq (‫العراق‬‎)+964
 • Ireland+353
 • Isle of Man+44
 • Israel (‫ישראל‬‎)+972
 • Italy (Italia)+39
 • Jamaica+1
 • Japan (日本)+81
 • Jersey+44
 • Jordan (‫الأردن‬‎)+962
 • Kazakhstan (Казахстан)+7
 • Kenya+254
 • Kiribati+686
 • Kosovo+383
 • Kuwait (‫الكويت‬‎)+965
 • Kyrgyzstan (Кыргызстан)+996
 • Laos (ລາວ)+856
 • Latvia (Latvija)+371
 • Lebanon (‫لبنان‬‎)+961
 • Lesotho+266
 • Liberia+231
 • Libya (‫ليبيا‬‎)+218
 • Liechtenstein+423
 • Lithuania (Lietuva)+370
 • Luxembourg+352
 • Macau (澳門)+853
 • Macedonia (FYROM) (Македонија)+389
 • Madagascar (Madagasikara)+261
 • Malawi+265
 • Malaysia+60
 • Maldives+960
 • Mali+223
 • Malta+356
 • Marshall Islands+692
 • Martinique+596
 • Mauritania (‫موريتانيا‬‎)+222
 • Mauritius (Moris)+230
 • Mayotte+262
 • Mexico (México)+52
 • Micronesia+691
 • Moldova (Republica Moldova)+373
 • Monaco+377
 • Mongolia (Монгол)+976
 • Montenegro (Crna Gora)+382
 • Montserrat+1664
 • Morocco (‫المغرب‬‎)+212
 • Mozambique (Moçambique)+258
 • Myanmar (Burma) (မြန်မာ)+95
 • Namibia (Namibië)+264
 • Nauru+674
 • Nepal (नेपाल)+977
 • Netherlands (Nederland)+31
 • New Caledonia (Nouvelle-Calédonie)+687
 • New Zealand+64
 • Nicaragua+505
 • Niger (Nijar)+227
 • Nigeria+234
 • Niue+683
 • Norfolk Island+672
 • North Korea (조선 민주주의 인민 공화국)+850
 • Northern Mariana Islands+1670
 • Norway (Norge)+47
 • Oman (‫عُمان‬‎)+968
 • Pakistan (‫پاکستان‬‎)+92
 • Palau+680
 • Palestine (‫فلسطين‬‎)+970
 • Panama (Panamá)+507
 • Papua New Guinea+675
 • Paraguay+595
 • Peru (Perú)+51
 • Philippines+63
 • Poland (Polska)+48
 • Portugal+351
 • Puerto Rico+1
 • Qatar (‫قطر‬‎)+974
 • Réunion (La Réunion)+262
 • Romania (România)+40
 • Russia (Россия)+7
 • Rwanda+250
 • Saint Barthélemy+590
 • Saint Helena+290
 • Saint Kitts and Nevis+1869
 • Saint Lucia+1758
 • Saint Martin (Saint-Martin (partie française))+590
 • Saint Pierre and Miquelon (Saint-Pierre-et-Miquelon)+508
 • Saint Vincent and the Grenadines+1784
 • Samoa+685
 • San Marino+378
 • São Tomé and Príncipe (São Tomé e Príncipe)+239
 • Saudi Arabia (‫المملكة العربية السعودية‬‎)+966
 • Senegal (Sénégal)+221
 • Serbia (Србија)+381
 • Seychelles+248
 • Sierra Leone+232
 • Singapore+65
 • Sint Maarten+1721
 • Slovakia (Slovensko)+421
 • Slovenia (Slovenija)+386
 • Solomon Islands+677
 • Somalia (Soomaaliya)+252
 • South Africa+27
 • South Korea (대한민국)+82
 • South Sudan (‫جنوب السودان‬‎)+211
 • Spain (España)+34
 • Sri Lanka (ශ්‍රී ලංකාව)+94
 • Sudan (‫السودان‬‎)+249
 • Suriname+597
 • Svalbard and Jan Mayen+47
 • Swaziland+268
 • Sweden (Sverige)+46
 • Switzerland (Schweiz)+41
 • Syria (‫سوريا‬‎)+963
 • Taiwan (台灣)+886
 • Tajikistan+992
 • Tanzania+255
 • Thailand (ไทย)+66
 • Timor-Leste+670
 • Togo+228
 • Tokelau+690
 • Tonga+676
 • Trinidad and Tobago+1868
 • Tunisia (‫تونس‬‎)+216
 • Turkey (Türkiye)+90
 • Turkmenistan+993
 • Turks and Caicos Islands+1649
 • Tuvalu+688
 • U.S. Virgin Islands+1340
 • Uganda+256
 • Ukraine (Україна)+380
 • United Arab Emirates (‫الإمارات العربية المتحدة‬‎)+971
 • United Kingdom+44
 • United States+1
 • Uruguay+598
 • Uzbekistan (Oʻzbekiston)+998
 • Vanuatu+678
 • Vatican City (Città del Vaticano)+39
 • Venezuela+58
 • Vietnam (Việt Nam)+84
 • Wallis and Futuna (Wallis-et-Futuna)+681
 • Western Sahara (‫الصحراء الغربية‬‎)+212
 • Yemen (‫اليمن‬‎)+967
 • Zambia+260
 • Zimbabwe+263
 • Åland Islands+358

  image
  ดูดวงรายวัน วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เกิดวันไหน ดวงดี การงานรุ่ง | Thaiger
  ดูดวง1 ชั่วโมง ago

  ดูดวงรายวัน วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เกิดวันไหน ดวงดี การงานรุ่ง

  ลิเวอร์พูล เสริมทัพรายแรก ประกาศคว้า ฟาบิโอ คาร์วัลโญ่ จากฟูแล่ม | Thaiger
  ข่าวกีฬา5 ชั่วโมง ago

  ลิเวอร์พูล เสริมทัพรายแรก ประกาศคว้า ฟาบิโอ คาร์วัลโญ่ จากฟูแล่ม

  เปิดตัวพร้อมทีมงาน เทน ฮาก ให้สัมภาษณ์สื่อ พร้อมเริ่มงานกับแมนยูทันที | Thaiger
  เอริค เทน ฮาก5 ชั่วโมง ago

  เปิดตัวพร้อมทีมงาน เทน ฮาก ให้สัมภาษณ์สื่อ พร้อมเริ่มงานกับแมนยูทันที

  หวยลาว 23 05 65 ตรวจหวยลาววันนี้ 23 พ.ค. 2565 | Thaiger
  ตรวจหวย5 ชั่วโมง ago

  หวยลาว 23 05 65 ตรวจหวยลาววันนี้ 23 พ.ค. 2565

  เตรียมรับโชค! เลขเด็ด คำชะโนด แนวทางเลขเด็ด เข้าตรง ๆ งวด 1 6 65 | Thaiger
  เลขเด็ด6 ชั่วโมง ago

  เตรียมรับโชค! เลขเด็ด คำชะโนด แนวทางเลขเด็ด เข้าตรง ๆ งวด 1 6 65

  เมโส หน้าใส คืออะไร ที่ไหนดี | Thaiger
  คลินิกความงาม7 ชั่วโมง ago

  เมโส หน้าใส คืออะไร ที่ไหนดี

  ถ่ายทอดสดหวยลาว 23 พฤษภาคม 2565 ตรวจหวยลาววันนี้ | Thaiger
  ตรวจหวย7 ชั่วโมง ago

  ถ่ายทอดสดหวยลาว 23 พฤษภาคม 2565 ตรวจหวยลาววันนี้

  ฝึกภาษาอังกฤษ กับรายการ Thailand News today อัปเดตข่าวประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 | Thaiger
  ไลฟ์สไตล์7 ชั่วโมง ago

  ฝึกภาษาอังกฤษ กับรายการ Thailand News today อัปเดตข่าวประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

  ผลตรวจตัวอย่างอาหาร-สินค้า พระบิดา พบเชื้ออีโคไล สาเหตุทำท้องเสีย | Thaiger
  ข่าว7 ชั่วโมง ago

  ผลตรวจตัวอย่างอาหาร-สินค้า พระบิดา พบเชื้ออีโคไล สาเหตุทำท้องเสีย

  ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ น้ำมันขึ้นราคา 24 พ.ค.65 ปตท แก๊สโซฮอล์ปรับขึ้น 50 สตางค์ ดีเซลคงที่ | Thaiger
  ราคาน้ำมันวันนี้7 ชั่วโมง ago

  ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ น้ำมันขึ้นราคา 24 พ.ค.65 ปตท แก๊สโซฮอล์ปรับขึ้น 50 สตางค์ ดีเซลคงที่

  GOT7 คัมแบคแล้ว พร้อมปล่อย MV เพลงใหม่ ครั้งแรกในรอบ 15 เดือน ! | Thaiger
  บันเทิงเกาหลี8 ชั่วโมง ago

  GOT7 คัมแบคแล้ว พร้อมปล่อย MV เพลงใหม่ ครั้งแรกในรอบ 15 เดือน !

  ดาวน์โหลดฟรี!!! E-BOOK สุดเอ็กซ์คลูซีฟ “ใต้หล้า” พบกับ…BEHIND THE SCENE สุดว้าว | Thaiger
  ซีรี่ย์8 ชั่วโมง ago

  ดาวน์โหลดฟรี!!! E-BOOK สุดเอ็กซ์คลูซีฟ “ใต้หล้า” พบกับ…BEHIND THE SCENE สุดว้าว

  มาแล้ว! โปรแกรมการแข่งขัน U23 ชิงแชมป์เอเชีย รอบสุดท้าย ทีมชาติไทย ปาดแข้ง ต้นเดือน มิ.ย. | Thaiger
  ข่าวกีฬา8 ชั่วโมง ago

  มาแล้ว! โปรแกรมการแข่งขัน U23 ชิงแชมป์เอเชีย รอบสุดท้าย ทีมชาติไทย ปาดแข้ง ต้นเดือน มิ.ย.

  ‘ประยุทธ์’ เดือด! ผลเลือกตั้งผู้ว่ากทม ไม่เกี่ยวกับเรตติ้งนายก หลัง ‘ชัชชาติ’ แลนด์สไลด์ | Thaiger
  ข่าว8 ชั่วโมง ago

  ‘ประยุทธ์’ เดือด! ผลเลือกตั้งผู้ว่ากทม ไม่เกี่ยวกับเรตติ้งนายก หลัง ‘ชัชชาติ’ แลนด์สไลด์

  แนะนำ 5 วิธีป้องกันตนเอง จาก โรคฝีดาษลิง (Monkeypox) | Thaiger
  สุขภาพ8 ชั่วโมง ago

  แนะนำ 5 วิธีป้องกันตนเอง จาก โรคฝีดาษลิง (Monkeypox)

  ราคาทองวันนี้ 17 พ.ค. 65 ทองเพิ่ม 150 บาท รูปพรรณขายออก 30,450 บาท | Thaiger
  การเงิน7 วัน ago

  ราคาทองวันนี้ 17 พ.ค. 65 ทองเพิ่ม 150 บาท รูปพรรณขายออก 30,450 บาท

  ราคาทองวันนี้ 18 พ.ค. 65 ทองลง 200 บาท รูปพรรณขายออก 30,200 บาท | Thaiger
  การเงิน6 วัน ago

  ราคาทองวันนี้ 18 พ.ค. 65 ทองลง 200 บาท รูปพรรณขายออก 30,200 บาท

  ราคาทองวันนี้ 19 พ.ค. 65 ทองลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 30,250 บาท | Thaiger
  การเงิน5 วัน ago

  ราคาทองวันนี้ 19 พ.ค. 65 ทองลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 30,250 บาท

  ราคาทองวันนี้ 23 พ.ค. 65 ทองราคาคงที่ รูปพรรณขายออก 30,600 บาท | Thaiger
  การเงิน16 ชั่วโมง ago

  ราคาทองวันนี้ 23 พ.ค. 65 ทองราคาคงที่ รูปพรรณขายออก 30,600 บาท

  ราคาทองวันนี้ 20 พ.ค. 65 ทองเพิ่ม 100 บาท รูปพรรณขายออก 30,500 บาท | Thaiger
  การเงิน4 วัน ago

  ราคาทองวันนี้ 20 พ.ค. 65 ทองเพิ่ม 100 บาท รูปพรรณขายออก 30,500 บาท

  ที่แรก! เลขเด็ด ‘ปฏิทินจีน’ 1 6 65 เผย เลขเด็ดงวดนี้ สอง-สามตัว | Thaiger
  เลขเด็ด5 วัน ago

  ที่แรก! เลขเด็ด ‘ปฏิทินจีน’ 1 6 65 เผย เลขเด็ดงวดนี้ สอง-สามตัว

  ก่อนอั้น! เลขเด็ด ‘เณรน้อย’ ซื้อหวยยังโยม 1 6 65 ช้าอดแน่ | Thaiger
  เลขเด็ด3 วัน ago

  ก่อนอั้น! เลขเด็ด ‘เณรน้อย’ ซื้อหวยยังโยม 1 6 65 ช้าอดแน่

  สถิติหวยออกวันที่ 1 มิถุนายน ย้อนหลัง 10 ปี งวด 1 6 65 นี้มาแน่ | Thaiger
  เลขเด็ด5 วัน ago

  สถิติหวยออกวันที่ 1 มิถุนายน ย้อนหลัง 10 ปี งวด 1 6 65 นี้มาแน่

  ตารางแข่งขันซีเกมส์ 2022 วันที่ 22 พ.ค. 2565 ฟุตบอลทีมชาติไทยมีแข่ง เช็กตารางที่นี่ | Thaiger
  ซีเกมส์2 วัน ago

  ตารางแข่งขันซีเกมส์ 2022 วันที่ 22 พ.ค. 2565 ฟุตบอลทีมชาติไทยมีแข่ง เช็กตารางที่นี่

  ตารางแข่งขันซีเกมส์ 2022 วันที่ 21 พ.ค. 2565 ทีมชาติไทย เช็กตารางที่นี่ | Thaiger
  ซีเกมส์3 วัน ago

  ตารางแข่งขันซีเกมส์ 2022 วันที่ 21 พ.ค. 2565 ทีมชาติไทย เช็กตารางที่นี่

  เข้าแล้ววันนี้ ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ บัตรคนจน ค่าน้ำ ค่าไฟ 18 พฤษภาคม 2565 พร้อมเกิดเงินสดที่ตู้ ATM | Thaiger
  ข่าวการเงิน6 วัน ago

  เข้าแล้ววันนี้ ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ บัตรคนจน ค่าน้ำ ค่าไฟ 18 พฤษภาคม 2565 พร้อมเกิดเงินสดที่ตู้ ATM

  ตารางแข่งขันซีเกมส์ 2022 วันที่ 20 พ.ค. 2565 ทีมชาติไทย ฟุตซอลไทยมีแข่ง เช็กตารางที่นี่ | Thaiger
  ซีเกมส์4 วัน ago

  ตารางแข่งขันซีเกมส์ 2022 วันที่ 20 พ.ค. 2565 ทีมชาติไทย ฟุตซอลไทยมีแข่ง เช็กตารางที่นี่

  คนละครึ่ง เฟส 5 จะทบทวนเกณฑ์ใหม่ และจะได้ไม่ครบทุกคน | Thaiger
  เศรษฐกิจ4 วัน ago

  คนละครึ่ง เฟส 5 จะทบทวนเกณฑ์ใหม่ และจะได้ไม่ครบทุกคน

  สถิติหวยออกวันพุธ ย้อนหลัง 10 ปี งวด 1 มิถุนายน ส่องก่อนหวยออก 1 6 65 | Thaiger
  เลขเด็ด3 วัน ago

  สถิติหวยออกวันพุธ ย้อนหลัง 10 ปี งวด 1 มิถุนายน ส่องก่อนหวยออก 1 6 65

  ตารางแข่งขันซีเกมส์ 2022 วันที่ 19 พ.ค. 2565 ทีมชาติไทย ฟุตบอลไทยมีแข่ง เช็กตารางที่นี่ | Thaiger
  ซีเกมส์5 วัน ago

  ตารางแข่งขันซีเกมส์ 2022 วันที่ 19 พ.ค. 2565 ทีมชาติไทย ฟุตบอลไทยมีแข่ง เช็กตารางที่นี่

  Trending