ข่าวข่าวภูมิภาคเศรษฐกิจ

ครม. อนุมัติ เงินเยียวยาเด็กเล็ก รายละ 2 พันบาท 6.6 แสนคน

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติให้มีการอนุมัติดำเนินการจ่าย เงินเยียวยาเด็กเล็ก (2-5 ปี) จำนวน 6.6 แสนคน รายละ 2,000 บาท

เงินเยียวยาเด็กเล็ก – วันนี้ (8 ต.ค. 2564) คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้อนุมัติในส่วนของเงินช่วยเหลือเด็กเล็ก (2 – 5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18,540 แห่ง รายละ 2,000 บาท รวมจำนวน 660,318 คน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้กับผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19 โดยให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดส่งรายชื่อให้กระทรวงศึกษาธิการตรวจความซ้ำซ้อนกับกลุ่มเป้าหมายโครงการ และจัดทำฐานข้อมูลรายชื่อและจำนวนนักเรียนในแต่ละระดับให้เป็นปัจจุบัน

ทั้งนี้มาตรการดังกล่าว จะทำให้เด็กอายุ 2-5 ปี ได้รับการช่วยเหลือเช่นเดียวกับเด็กนักเรียนทั้งสายสามัญและสายอาชีพในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยารายละ 2,000 บาทไปแล้วจำนวน 10.8 ล้านคน ซึ่งเดิมมาตรการช่วยเหลือไม่ครอบคลุมเด็กกลุ่มดังกล่าว อุดหนุนผู้ประกอบการ SMEs เพื่อรักษาการจ้างงาน

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการ โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงาน ตลอดจนสร้างความแข็งแรงให้แก่ธุรกิจ ดังนี้

1. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม มีการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยไม่เกิน 200 คน โดยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในเดือน ต.ค. 2564 และรับเงินอุดหนุนในเดือนที่ 1-3 (ตั้งแต่ พ.ย. 2564-ม.ค. 2565)

2. รัฐจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่นายจ้าง ตามจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทยตามจริงแต่ไม่เกิน 200 คน ในอัตรา 3,000 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน เงินอุดหนุนคำนวณตามยอดการจ้างจริงทุกเดือน โดยพิจารณาจากจำนวนลูกจ้างที่นำส่งเงินสมทบประกันสังคม

3. นายจ้างจะต้องรักษาการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างร่วมโครงการ (หากต่ำกว่าร้อยละ 95 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น) ในกรณีนายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนการจ้างงานจริง ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทย ณ วันเริ่มโครงการ

 

แหล่งที่มาของข่าว : Facebook Page – สถานีข่าวกระทรวงการคลัง

สามารถติดตามข่าวเศรษฐกิจเพิ่มเติมได้ที่นี่ : ข่าวเศรษฐกิจ

 

 

N. Siripariyasak

นักเขียนคอนเทนต์ จับประเด็นด้านเศรษฐกิจ-การเงิน, เทคโนโลยี, ไอที และเกมส์ อัปเดตข่าวทั้งจากในประเทศไทย และต่างประเทศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *