Connect with us

ข่าว

ม.มหิดล คิดค้นนวัตกรรม “โรงเรียนฉลาดเล่น” เพื่ออนาคตเด็กไทย

Nateetorn S.

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

โดย

ม.มหิดล คิดค้นนวัตกรรม “โรงเรียนฉลาดเล่น” เพื่ออนาคตเด็กไทย | Thaiger

มหาวิทยาลัย มหิดล คิดค้นนวัตกรรม “โรงเรียนฉลาดเล่น” ช่วยพัฒนาการของเด็กใน 5 มิติ เล็งขยายผลเป็นต้นแบบให้แก่โรงเรียนเกือบสามหมื่นแห่ง

รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (IPSR) กล่าวว่า เป็นเวลา 50 ปี ที่สถาบัน IPSR ทำงานวิจัยในประเด็นประชากรและสังคมที่มีผลกระทบเชิงนโยบาย ซึ่งรวมทั้งการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในวัยเด็ก

โดยเมื่อประมาณกลางปีที่ผ่านมา สถาบัน IPSR ได้เป็น 1 ใน 5 ส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคม ของมหาวิทยาลัยมหิดล จากผลงานวิจัยซึ่งตอบสนองประเด็นที่สังคมกำลังเผชิญอยู่

ด้วยความตระหนักถึงปัญหาที่เด็กไทยเคลื่อนไหวกันน้อยลง จึงได้มีการสร้าง “นวัตกรรมในการจัดการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายเชิงระบบ” ขึ้น จากการดำเนินโครงการ “โรงเรียนฉลาดเล่น”อย่างต่อเนื่อง และจะได้มีการขยายผลสู่การเป็นต้นแบบเพื่อใช้ใน 27,000 โรงเรียนทั่วประเทศ ภายในระยะเวลา 3 ปีต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา โดยทีมวิจัยของศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (IPSR) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ริเริ่มโครงการ “โรงเรียนฉลาดเล่น” ขึ้นจากการตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นวัยเด็กและเยาวชน

ซึ่งเป็นอนาคตของชาติที่ถือเป็นการลงทุนที่มีคุณค่า และคุ้มค่าที่สุด โดย “โรงเรียนฉลาดเล่น” คือ โรงเรียนที่เด็กๆ จะได้มีความสุขในการเรียนรู้ผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย ซึ่งจากงานวิจัยพบว่าเด็กที่เคลื่อนไหววันละอย่างน้อยประมาณ 30 นาที สมองจะพร้อมต่อการเรียนรู้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา กล่าวว่า จากการติดตามพัฒนาการของเด็กอย่างต่อเนื่องใน 5 มิติ ซึ่งมิติที่ 1 คือ การมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มิติที่ 2 คือ พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม มิติที่ 3 คือ ทักษะการสื่อสาร มิติที่ 4 คือ การคิดอย่างมีเหตุผล และมิติที่ 5 คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา พบว่าเด็กในโครงการ “โรงเรียนฉลาดเล่น” มีพัฒนาการทั้ง 5 มิติเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเทียบกับเด็กในโรงเรียนที่ไม่ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านการเคลื่อนไหว

ซึ่งหลักการของ “โรงเรียนฉลาดเล่น” ไม่ใช่เพียงแค่การให้เด็กได้ออกกำลังกายหน้าเสาธง 5 – 10 นาที แต่เด็กจำเป็นต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายตลอดช่วงวันอย่างเหมาะสม และเรียนรู้ผ่านการเล่น (Play) ซึ่งมีทั้งสิ้น 3 แบบ

แบบแรก คือ “Free Play” ซึ่งเป็นการเล่นสนุกทั่วไปเพื่อการผ่อนคลาย ได้ EQ หรือ ความฉลาดทางอารมณ์ แบบที่ 2 คือ “Active Play” ซึ่งเป็นการเล่นเสริมทักษะ และแบบที่ 3 คือ “Sports & Exercise” หรือ การออกกำลังกาย โดยการทำให้เด็กได้มีพัฒนาการที่ดีที่สุดนั้น จะต้องมีการจัดสัดส่วนการเล่นในรูปแบบปิรามิดซึ่งมีแบบที่ 1 เป็นฐาน แล้วต่อยอดขึ้นไปด้วยแบบที่ 2 และแบบที่ 3 ตามลำดับ

ตัวอย่างกิจกรรม “โรงเรียนฉลาดเล่น” เช่น ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ อาจออกแบบให้เป็นการเล่น โดยทำช่องตัวเลขและเครื่องหมาย ให้เด็กได้กระโดดเพื่อที่จะบวก ลบ คูณ หาร ซึ่งนอกจากจะทำให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายแล้ว ยังทำให้เด็กได้สนุกต่อการเรียนรู้อีกด้วย

โดย Play เป็นหนึ่งในโมเดล 4P ที่ใช้เป็น platform สำหรับให้โรงเรียนได้นำไปประยุกต์ใช้ ซึ่งอีก 3P คือ Policy หรือ นโยบาย People หรือ ครูผู้นำกิจกรรม และ Place หรือ สถานที่ เมื่อครบองค์ประกอบทั้ง 4 จะสามารถข้บเคลื่อนสู่การเป็น “โรงเรียนฉลาดเล่น” ได้อย่างสมบูรณ์

“นวัตกรรมในการจัดการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายเชิงระบบนี้จะเป็น “เรือใบ” ที่ขับเคลื่อนไปข้างหน้าในแนวระนาบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการใช้องค์ความรู้ตามปณิธาน “ปัญญาของแผ่นดิน” ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่สร้างขึ้นนี้จะขยายผลสู่ระดับนโยบาย เพื่ออนาคตของเด็กไทยต่อไป” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา กล่าวทิ้งท้าย

ติดตามข่าวที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่ www.mahidol.ac.th

สัมภาษณ์ และเขียนข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ) งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2849-6210

ม.มหิดล คิดค้นนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา หัวหน้าศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (IPSR) ผู้ริเริ่มโครงการ “โรงเรียนฉลาดเล่น” ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ติดตามข่าวสารจาก Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.อ่านข่าวพาดหัวข่าวและข่าวในจังหวัดประเทศไทย.

อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามเฟสบุ๊ค Thaiger ประเทศไทย เพื่อข่าวสารทันใจ ทุกวัน

ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ เจาะประเด็นการเมืองทั้งนอกและในประเทศ อัปเดตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สนใจในมวยปล้ำ รถสูตรหนึ่ง (F1)

Click to comment

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

สธ. เผยลงทะเบียน ‘หมอพร้อม’ ได้ฉีด แอสตราเซเนกา | Thaiger
ข่าว13 นาที ago

สธ. เผยลงทะเบียน ‘หมอพร้อม’ ได้ฉีด แอสตราเซเนกา

วันพืชมงคล 2564 ธนาคารหยุดไหม ราชการหยุดไหม | Thaiger
ข่าวทั่วไทย17 นาที ago

วันพืชมงคล 2564 ธนาคารหยุดไหม ราชการหยุดไหม

SME D Bank รับมาตรการรัฐออก สินเชื่อฟื้นฟู ดอกเบี้ย 2%/ปี | Thaiger
ข่าวการเงิน20 นาที ago

SME D Bank รับมาตรการรัฐออก สินเชื่อฟื้นฟู ดอกเบี้ย 2%/ปี

ผลบอล ยูเวนตุส 0-3 เอซี มิลาน (คลิป) | Thaiger
ไม่มีหมวดหมู่22 นาที ago

ผลบอล ยูเวนตุส 0-3 เอซี มิลาน (คลิป)

‘สุพิศาล’ โพสต์ข้อความขอโทษวิญญาณ ‘อากง SMS’ | Thaiger
ข่าว27 นาที ago

‘สุพิศาล’ โพสต์ข้อความขอโทษวิญญาณ ‘อากง SMS’

พลอย เฌอมาลย์ ติดโควิด-19 หลังตรวจรอบที่ 4 + ไทม์ไลน์ | Thaiger
ข่าวดารา27 นาที ago

พลอย เฌอมาลย์ ติดโควิด-19 หลังตรวจรอบที่ 4 + ไทม์ไลน์

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุพยากรณ์ อากาศร้อน ฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ | Thaiger
ข่าวทั่วไทย30 นาที ago

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุพยากรณ์ อากาศร้อน ฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่

ผลบอล เรอัล มาดริด 2-2 เซบีย่า (คลิป) | Thaiger
ข่าวกีฬา35 นาที ago

ผลบอล เรอัล มาดริด 2-2 เซบีย่า (คลิป)

โควิดชลบุรี 10/5/64 ยอดป่วยใหม่เพิ่ม 63 ราย | Thaiger
ข่าว47 นาที ago

โควิดชลบุรี 10/5/64 ยอดป่วยใหม่เพิ่ม 63 ราย

ผลบอล อาร์เซน่อล 3-1 เวสต์บรอมวิช (คลิป) | Thaiger
ข่าวกีฬา52 นาที ago

ผลบอล อาร์เซน่อล 3-1 เวสต์บรอมวิช (คลิป)

โควิด-19 10 พ.ค. 64 ยอดป่วยทั่วโลก 158 ล้านราย | Thaiger
ข่าว55 นาที ago

โควิด-19 10 พ.ค. 64 ยอดป่วยทั่วโลก 158 ล้านราย

โควิดไทยวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 1,630 ราย ดับ 22 ศพ | Thaiger
ข่าว1 ชั่วโมง ago

โควิดไทยวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 1,630 ราย ดับ 22 ศพ

ผลบอล เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 0-1 เอฟเวอร์ตัน (คลิป) | Thaiger
ข่าวกีฬา1 ชั่วโมง ago

ผลบอล เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 0-1 เอฟเวอร์ตัน (คลิป)

สรุปผลบอล คู่ที่น่าสนใจ ทุกสนาม 10 พค.64 | Thaiger
ข่าวกีฬา1 ชั่วโมง ago

สรุปผลบอล คู่ที่น่าสนใจ ทุกสนาม 10 พค.64

ผลบอล แอสตัน วิลล่า 1-3 แมนฯ ยูไนเต็ด (คลิป) | Thaiger
ข่าวกีฬา11 ชั่วโมง ago

ผลบอล แอสตัน วิลล่า 1-3 แมนฯ ยูไนเต็ด (คลิป)

หวยฮานอย 9 5 64 ตรวจหวยฮานอย 9 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย16 ชั่วโมง ago

หวยฮานอย 9 5 64 ตรวจหวยฮานอย 9 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 8 5 64 ตรวจหวยฮานอย 8 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย2 วัน ago

หวยฮานอย 8 5 64 ตรวจหวยฮานอย 8 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 7 5 64 ตรวจหวยฮานอย 7 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย3 วัน ago

หวยฮานอย 7 5 64 ตรวจหวยฮานอย 7 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 6 5 64 ตรวจหวยฮานอย 6 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย4 วัน ago

หวยฮานอย 6 5 64 ตรวจหวยฮานอย 6 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 5 5 64 ตรวจหวยฮานอย 5 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย5 วัน ago

หวยฮานอย 5 5 64 ตรวจหวยฮานอย 5 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 4 5 64 ตรวจหวยฮานอย 4 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย6 วัน ago

หวยฮานอย 4 5 64 ตรวจหวยฮานอย 4 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 3 5 64 ตรวจหวยฮานอย 3 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย7 วัน ago

หวยฮานอย 3 5 64 ตรวจหวยฮานอย 3 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 2 5 64 ตรวจหวยฮานอย 2 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย1 สัปดาห์ ago

หวยฮานอย 2 5 64 ตรวจหวยฮานอย 2 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 30 4 64 ตรวจหวยฮานอย 30 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย1 สัปดาห์ ago

หวยฮานอย 30 4 64 ตรวจหวยฮานอย 30 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 29 4 64 ตรวจหวยฮานอย 29 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย2 สัปดาห์ ago

หวยฮานอย 29 4 64 ตรวจหวยฮานอย 29 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 28 4 64 ตรวจหวยฮานอย 28 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย2 สัปดาห์ ago

หวยฮานอย 28 4 64 ตรวจหวยฮานอย 28 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 27 4 64 ตรวจหวยฮานอย 27 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย2 สัปดาห์ ago

หวยฮานอย 27 4 64 ตรวจหวยฮานอย 27 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 26 4 64 ตรวจหวยฮานอย 26 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย2 สัปดาห์ ago

หวยฮานอย 26 4 64 ตรวจหวยฮานอย 26 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 25 4 64 ตรวจหวยฮานอย 25 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย2 สัปดาห์ ago

หวยฮานอย 25 4 64 ตรวจหวยฮานอย 25 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 24 4 64 ตรวจหวยฮานอย 24 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย2 สัปดาห์ ago

หวยฮานอย 24 4 64 ตรวจหวยฮานอย 24 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้

Trending