Connect with us

ข่าวทั่วไทย

ม.มหิดล สนับสนุนองค์ความรู้เตรียมพร้อมนักกีฬาเทควันโด และเรือใบทีมชาติ สู่สนามแข่งโอลิมปิกเกมส์ ‘โตเกียว 2021’

Jake KN.

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

โดย

ม.มหิดล สนับสนุนองค์ความรู้เตรียมพร้อมนักกีฬาเทควันโด และเรือใบทีมชาติ สู่สนามแข่งโอลิมปิกเกมส์ ‘โตเกียว 2021’ | Thaiger

ม.มหิดล สนับสนุนองค์ความรู้เตรียมพร้อมนักกีฬาเทควันโด และเรือใบทีมชาติ สู่สนามแข่งโอลิมปิกเกมส์ ‘โตเกียว 2021’

วันที่ 6 เมษายน ของทุกปี ตรงกับ “วันกีฬาสากลเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ” ขององค์การสหประชาชาติ (UN) เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการจัดการแข่งขันโอลิมปิกครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2439 ที่ประเทศกรีซ

ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ “โตเกียว 2021” ณ ประเทศญี่ปุ่น ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2564 ขณะนี้คาดว่าประเทศไทยจะสามารถส่งนักกีฬาทีมชาติเข้าชิงชัยในประเภทกีฬา ซึ่งได้แก่ เทควันโด เรือใบ ยิงปืน ยิงปืนเป้าบิน วินด์เซิร์ฟ จักรยานประเภทถนน ขี่ม้าอีเวนติ้งประเภททีม มวยสากลหญิง มวยสากลชาย และวิ่ง 10,000 เมตร

ด้วยความภาคภูมิใจในความเป็น “ปัญญาของแผ่นดิน” ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มีโอกาสนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปประยุกต์ใช้ในการเตรียมความพร้อมนักกีฬาทีมชาติเทควันโด และเรือใบ เข้าชิงชัยในการแข่งขันครั้งยิ่งใหญ่ที่จะถึงนี้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์ คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า วิทยาลัยฯ มีความพร้อมที่ได้ร่วมกับโค้ช และนักกีฬาทีมชาติเทควันโด และเรือใบ วางแผนกลยุทธ์ปรับกลไกการฝึกเพื่อเพิ่มสมรรถนะของนักกีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงชีวกลศาสตร์ ซึ่งจะสามารถส่งเสริมให้การฝึกดีขึ้น และลดการบาดเจ็บจากการฝึกได้ เรามีความภูมิใจเสมอหากมีส่วนช่วยให้นักกีฬาทีมชาติประสบความสำเร็จ เพราะนักกีฬาทีมชาติ คือ ความหวังของประเทศไทยในเวทีกีฬาระดับโลกครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพและคลินิกการกีฬา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเสริมว่า หากเราสามารถทำร่างกายนักกีฬาให้ดีขึ้น ดูแลการบาดเจ็บ เจ็บป่วยอย่างถูกวิธี ร่วมกับการฝึกซ้อมด้วยโปรแกรมที่เหมาะสม จะทำให้นักกีฬามีร่างกายพร้อมที่จะทำผลงานได้ดีที่สุดในการแข่งขัน ซึ่งในส่วนของนักกีฬาเทควันโดทีมชาติที่ตนดูแลจะมีการวิเคราะห์ร่วมกับโค้ชว่าจะต้องพัฒนาตรงจุดไหน อย่างไร โดยใช้องค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์การกีฬา ทำงานเป็นทีม โดยทำการประเมิน ให้คำแนะนำ และติดตามผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและฟื้นฟูสภาพร่างกายนักกีฬาเทควันโดทีมชาติให้สามารถฝึกได้อย่างเต็มศักยภาพ และพร้อมที่สุดสำหรับการแข่งขัน

อาจารย์ ดร.วิมลมาศ ตันสถิตย์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ดูแลนักกีฬาเรือใบทีมชาติ กล่าวว่า ระหว่างการเก็บตัวนักกีฬาเรือใบทีมชาติ ทางทีมจะคอยดูแลและให้คำปรึกษาด้านเทคนิคการฝึกที่ปลอดภัยอย่างใกล้ชิด เนื่องจากนักกีฬาต้องนั่งบนขอบเรือ เพื่อออกแรงคอยบังคับควบคุมเรือให้สามารถฝ่าคลื่นที่มีความสูงในทะเลเปิด จึงได้มีการวางโปรแกรมให้นักกีฬาได้ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในส่วนที่จำเป็นต่างๆ ของร่างกายร่วมด้วย

“น้องปาล์ม” จิรสิน จินดามรกฎ นักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยดูแลด้านโภชนาการนักกีฬาทีมชาติ ซึ่งในช่วงเตรียมความพร้อมนักกีฬาจำเป็นได้รับพลังงานที่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องมีการดูแลพิเศษด้านอาหารและโภชนาการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการฝึก นอกจากนี้ยังได้คอยให้คำแนะนำนักกีฬาทีมชาติที่เข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมการฝึกในครั้งนี้ จากประสบการณ์ที่ตนได้เป็นโค้ชนักกีฬาเรือพายของมหาวิทยาลัยมหิดลในรุ่นปัจจุบันซึ่งมีส่วนทำให้นักกีฬาเรือพายของมหาวิทยาลัยมหิดลติดทีมชาติถึง 3 ราย

“น้องขวัญ” ขวัญ ศรีจันทร์ทับ นักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยทดสอบสมรรถภาพนักกีฬาทีมชาติ ซึ่งเคยเป็นนักกีฬาเรือพายที่มีส่วนร่วมในระดับทีมชาติ กล่าวว่า เราไม่สามารถสร้างคลื่นลมให้นักกีฬา แต่เราสามารถสร้างนักกีฬาให้พร้อมฝ่าคลื่นลมที่จะเข้ามาได้ อยากกล่าวฝากในฐานะที่ตนเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติว่า กีฬาจะแพ้หรือชนะไม่ได้วัดกันแต่ด้วยพละกำลัง แต่ด้วยไหวพริบปฏิภาณของนักกีฬาร่วมด้วย จึงอยากให้ความสำคัญในเรื่องของการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่

“น้องแบม” กมลวรรณ จันทร์ยิ้ม นักกีฬาทีมชาติเรือใบ ผู้เป็นความหวังของคนไทยในการแข่งขันเรือใบในกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้ กล่าวทิ้งท้ายว่า ตนได้แรงบันดาลใจในการก้าวสู่นักกีฬาเรือใบทีมชาติจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร.9) ซึ่งเรือใบที่พระองค์ทรงใช้ในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 8 (เซียบเกมส์) ปีพ.ศ.2518 มีชื่อเรียกว่า “เวคา” เป็นเรือประเภทโอเค ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับเรือที่ตนจะใช้ในการแข่งขันตรงที่เป็นเรือประเภทเล่นคนเดียว หากแต่ใช้ทักษะการควบคุมเรือที่แตกต่างกัน ด้วยการดูแลและให้คำปรึกษาด้านการเสริมสร้างสมรรถนะการฝึกกีฬาอย่างใกล้ชิดจากทีมผู้เชี่ยวชาญของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ทำให้ตนมีความมั่นใจและพร้อมที่จะทำหน้าที่ตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันระดับโลกครั้งนี้อย่างเต็มที่ และจะทำให้ดีที่สุด

ติดตามข่าวที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่ www.mahidol.ac.th

เดือด! ‘เวอร์สเตปเปน’ ไล่แซง ‘แฮมมิลตัน’ คว้าแชมป์ เฟรนช์ กรังด์ปรีซ์ F1 2021 | Thaiger
ข่าว5 mins ago

เดือด! ‘เวอร์สเตปเปน’ ไล่แซง ‘แฮมมิลตัน’ คว้าแชมป์ เฟรนช์ กรังด์ปรีซ์ F1 2021

Phasmophobia เพิ่มผีใหม่อีก 2 ตัว และการกลับมาของน้ำขุ่น | Thaiger
เกมส์8 hours ago

Phasmophobia เพิ่มผีใหม่อีก 2 ตัว และการกลับมาของน้ำขุ่น

ไทย อิตาลี ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีก นัดสุดท้าย | Thaiger
วอลเลย์บอล9 hours ago

ไทย อิตาลี ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีก นัดสุดท้าย

ดูบอลสด ยูโร 2020 อิตาลี พบ เวลส์ สดทาง NBT | Thaiger
ข่าวกีฬา13 hours ago

ดูบอลสด ยูโร 2020 อิตาลี พบ เวลส์ สดทาง NBT

โปรแกรมบอลวันนี้ ช่องทางรับชมสด 20 มิย.64 | Thaiger
ข่าวกีฬา19 hours ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ช่องทางรับชมสด 20 มิย.64

ย้อนหลังไฮไลท์ วอลเลย์บอลไทย ชนะ แคนาดา 3 เซตรวด คว้าชัยนัดที่ 2 | Thaiger
วอลเลย์บอล1 day ago

ย้อนหลังไฮไลท์ วอลเลย์บอลไทย ชนะ แคนาดา 3 เซตรวด คว้าชัยนัดที่ 2

ไทย – แคนาดา ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีก 2021 | Thaiger
วอลเลย์บอล1 day ago

ไทย – แคนาดา ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีก 2021

เทียบสถิติ วอลเลย์บอลไทย – แคนาดา VNL 2021 | Thaiger
วอลเลย์บอล1 day ago

เทียบสถิติ วอลเลย์บอลไทย – แคนาดา VNL 2021

ราคาทองวันนี้ 19/6/64 ทองเปิดลดลง 300 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 26,900 | Thaiger
ราคาทองวันนี้2 days ago

ราคาทองวันนี้ 19/6/64 ทองเปิดลดลง 300 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 26,900

ดูบอลสด ยูโร 2020 โปรตุเกส พบ เยอรมัน สดทาง NBT | Thaiger
ข่าวกีฬา2 days ago

ดูบอลสด ยูโร 2020 โปรตุเกส พบ เยอรมัน สดทาง NBT

ดูบอลสด ยูโร 2020 ฮังการี พบ ฝรั่งเศส สดทาง NBT | Thaiger
ข่าวกีฬา2 days ago

ดูบอลสด ยูโร 2020 ฮังการี พบ ฝรั่งเศส สดทาง NBT

ดูบอลสด ยูโร 2020 สเปน พบ โปแลนด์ สดทาง NBT | Thaiger
ข่าวกีฬา2 days ago

ดูบอลสด ยูโร 2020 สเปน พบ โปแลนด์ สดทาง NBT

หวยฮานอย 20 6 64 ตรวจหวยฮานอย 20 มิ.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย2 days ago

หวยฮานอย 20 6 64 ตรวจหวยฮานอย 20 มิ.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้

โปรแกรมบอลวันนี้ ช่องทางรับชมสด 19 มิย.64 | Thaiger
ข่าวกีฬา2 days ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ช่องทางรับชมสด 19 มิย.64

ม.มหิดล – SJTU เปิด หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาภาษาจีน 4 ปี ได้ 2 ปริญญา | Thaiger
ข่าว2 days ago

ม.มหิดล – SJTU เปิด หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาภาษาจีน 4 ปี ได้ 2 ปริญญา

หวยฮานอย 20 6 64 ตรวจหวยฮานอย 20 มิ.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย2 days ago

หวยฮานอย 20 6 64 ตรวจหวยฮานอย 20 มิ.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 14 6 64 ตรวจหวยฮานอย 14 มิ.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย1 week ago

หวยฮานอย 14 6 64 ตรวจหวยฮานอย 14 มิ.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยลาววันนี้ 17 6 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 17 มิ.ย. 64 | Thaiger
ตรวจหวย3 days ago

หวยลาววันนี้ 17 6 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 17 มิ.ย. 64

หวยลาววันนี้ 14 6 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 14 มิ.ย. 64 | Thaiger
ตรวจหวย6 days ago

หวยลาววันนี้ 14 6 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 14 มิ.ย. 64

หวยลาววันนี้ 10 6 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 10 มิ.ย. 64 | Thaiger
ตรวจหวย2 weeks ago

หวยลาววันนี้ 10 6 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 10 มิ.ย. 64

ถ่ายทอดสดหวยลาว 17 มิ.ย. 64 ผลหวยลาว 17 6 64 | Thaiger
ตรวจหวย3 days ago

ถ่ายทอดสดหวยลาว 17 มิ.ย. 64 ผลหวยลาว 17 6 64

ถ่ายทอดสดหวยลาว 10 มิ.ย. 64 ผลหวยลาว 10 6 64 | Thaiger
ตรวจหวย1 week ago

ถ่ายทอดสดหวยลาว 10 มิ.ย. 64 ผลหวยลาว 10 6 64

ตรวจหวย 16 มิ.ย. 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 มิถุนายน 2564 | Thaiger
ตรวจหวย4 days ago

ตรวจหวย 16 มิ.ย. 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 มิถุนายน 2564

ตรวจหวย 1 6 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มิถุนายน 2564 | Thaiger
ตรวจหวย3 weeks ago

ตรวจหวย 1 6 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มิถุนายน 2564

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มิถุนายน 2564 | Thaiger
ตรวจหวย3 weeks ago

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มิถุนายน 2564

เลขท้าย 3 ตัว ขายดีบนแผงลอตเตอรี่ เลขดังมาเต็ม เลขเด็ดงวด16/6/64 | Thaiger
เลขเด็ด5 days ago

เลขท้าย 3 ตัว ขายดีบนแผงลอตเตอรี่ เลขดังมาเต็ม เลขเด็ดงวด16/6/64

10 อันดับ เลขท้าย 3 ตัว ขายดีบนแผงลอตเตอรี่ เลขเด็ด 1 6 64 | Thaiger
เลขเด็ด3 weeks ago

10 อันดับ เลขท้าย 3 ตัว ขายดีบนแผงลอตเตอรี่ เลขเด็ด 1 6 64

10 อันดับ เลขท้าย 2 ตัว ขายดีบนแผงลอตเตอรี่ เลขเด็ด 1 6 64 | Thaiger
เลขเด็ด3 weeks ago

10 อันดับ เลขท้าย 2 ตัว ขายดีบนแผงลอตเตอรี่ เลขเด็ด 1 6 64

ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 มิถุนายน 2564 | Thaiger
ตรวจหวย4 days ago

ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 มิถุนายน 2564

ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มิถุนายน 2564 | Thaiger
ตรวจหวย3 weeks ago

ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มิถุนายน 2564

Trending