Connect with us

การเงิน

วิธีเช็คสิทธิ์เราชนะ ไม่มีสมาร์ทโฟน กลุ่มพิเศษ ตรวจสอบได้วันนี้

Aindravudh

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

โดย

วิธีเช็คสิทธิ์เราชนะ ไม่มีสมาร์ทโฟน กลุ่มพิเศษ ตรวจสอบได้วันนี้ | Thaiger

เช็คสิทธิ์เราชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน กลุ่มพิเศษ ได้แล้ววันนี้ 3 มี.ค. เป็นต้นไป เราชนะ เช็คสิทธิ์ www.เราชนะ.com ตรวจสอบสถานะ

ลงทะเบียนเราชนะ กลุ่มพิเศษ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน รับเงินเยียวยา 7,000 บาท ผ่านบัตรประชาชน แทนการรับผ่านแอปเป๋าตัง หมดเขตวันที่ 5 มี.ค. 2564 แต่ผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสิ้นระหว่างวันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถเช็คสิทธิ์เราชนะ ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค. 2564 เป็นต้นไป ที่ www.เราชนะ.com

“ผู้ได้รับสิทธิ์เราชนะจะได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกจำนวน 4,000 บาท ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ดังกล่าวผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ผ่านผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ”

ถ้าลงทะเบียนเราชนะหลังวันที่ 21 ก.พ. 64 สามารถตรวจสอบเราชนะ เช็คสิทธิ์เราชนะได้วันไหน

ประชาชนเราชนะกลุ่มไม่มีมือถือสมาร์ทโฟน กลุ่มต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ สามารถเช็คสิทธิ์ว่าผ่านหรือไม่ ได้ภายในวันที่ 15 มี.ค. 2564 และได้รับเงินครั้งแรกวันที่ 19 มี.ค. 64

เราชนะลงทะเบียนใหม่ เนื่องจากกดสละสิทธิ เช็คสิทธิ์ได้แล้ว 11 มี.ค. 64

สำหรับประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและสละสิทธิ์ด้วยเหตุผล “ไม่มีสมาร์ทโฟน” และได้มาลงทะเบียนในช่องทางเดียวกันกับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระหว่างวันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 และจะมีการโอนวงเงินสิทธิ์ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติในวันที่ 12 มีนาคม 2564

ส่วนประชาชนที่ลงทะเบียนเราชนะใหม่ หลังวันที่ 21 ก.พ. 64 สามารถเช็คสิทธิ์ได้ วันที่ 15 มี.ค. 64 เป็นต้นไป

วิธีเช็คสิทธิ์เราชนะประชาชนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน กลุ่มพิเศษ

1. เข้าไเว็บไซต์ เราชนะ.com

2. เลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะผู้รับสิทธิ” เพื่อเช็คสิทธิ์เราชนะ

3. กรอกข้อมูล

  • หมายเลขบัตรประชาชน
  • ชื่อและนามสกุลภาษาไทย
  • วันเดือนปีเกิด (ข้อมูลตามบัตรประชาชน)

4. คลิก ตรวจสอบสถานะ

5. หากได้รับสิทธิเราชนะ ระบบจะแจ้งเตือนว่า “ท่านได้รับสิทธิเราชนะ” พร้อมระบุตารางวันโอนและจำนวนเงินที่โอน ถ้าไม่ได้รับสิทธิ์ระบบจะแจ้งเหตุผล พร้อมทั้งเปิดให้ทบทวนสิทธฺิ์

ทบทวนสิทธิเราชนะ

สำหรับผู้ไม่ได้รับสิทธิเราชนะ กลุ่มพิเศษ ไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่ 6 – 31 มีนาคม 2564 ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ .com หรือสาขาของธนาคารกรุงไทยฯ ทั่วประเทศ โดยจะทราบผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่ 7 เมษายน 2564

วิธีใช้สิทธิเราชนะบัตรประชาชน.

สามารถใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชนเท่านั้น ผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยเมื่อรับสิทธิ์แล้ว จะต้องยืนยันตัวตนผ่านธนาคารกรุงไทยก่อนดังนี้

  • เสียบบัตรประชาชนเข้าเครื่อง EDC
  • กำหนด PIN 6 หลัก
  • ถ่ายรูปใบหน้าประชาชนเจ้าของสิทธิ์
  • ถ่ายรูปบัตรประชาชนเจ้าของสิทธิ์เราชนะ

จากนั้น เมื่อไปใช้จ่ายตามร้าน ให้เสียบบัตรประชาชนเพื่อจ่าย และกดรหัส PIN 6 หลักที่เราตั้งไว้

ทั้งนี้ ความคืบหน้าของโครงการฯ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564 มีดังนี้

1) ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 และผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 0.5 ล้านคน

2) ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 33,561.6 ล้านบาท และ

3) ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ .com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการฯ แล้ว มีจำนวนมากกว่า 16.3 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 37,162.5 ล้านบาท

ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์โครงการฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน 30.5 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 70,724.1 ล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.1 ล้านกิจการ โดยจังหวัดที่มีผู้ใช้วงเงินสิทธิ์สูงสุด 5 ลำดับ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น และเชียงใหม่

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกับเราชนะ

‘เราชนะ’ ไม่มีสมาร์ทโฟนเงินเข้าวันไหน ตรวจก่อนเช็คสิทธิ์

ลงทะเบียนร้านค้าเราชนะ ใน 5 ขั้นตอน สร้างรายได้จากเงินเยียวยา 7000 บาท

เช็คสิทธิ์เราชนะยังไง ง่ายมากใน 5 ขั้นตอน

เราชนะ เช็คสิทธิ์ wwwเราชนะ com ลงทะเบียน

เราชนะ com เช็คสิทธิ์ ตรวจ สอบ สถานะ

เช็คสิทธิ์เราชนะว่าผ่าน หรือ ไม่ wwwเราชนะ com

เราชนะ เช็คสิทธิ์ wwwเราชนะ com ตรวจสอบ สถานะ

ติดตามข่าวสารจาก Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามเฟสบุ๊ค Thaiger ประเทศไทย เพื่อข่าวสารทันใจ ทุกวัน

นักเล่าเรื่อง จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ ผู้สนใจประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง ผนวกกับการเริ่มต้นเส้นทางด้วยการเขียนงานวรรณกรรม ก่อนผันตัวมาเจาะประเด็นข่าวทางสังคม ออนไลน์ ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น

Click to comment

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ด่วน! ห้าง-ศูนย์การค้า ปิด 3 ทุ่ม เริ่ม 15 เม.ย. ยกระดับมาตรการโควิด | Thaiger
ข่าว10 ชั่วโมง ago

ด่วน! ห้าง-ศูนย์การค้า ปิด 3 ทุ่ม เริ่ม 15 เม.ย. ยกระดับมาตรการโควิด

‘เฟิรส์ อนุวัฒน์’ ขอโทษ หลังโพสต์คลิปอนาจารลง IG | Thaiger
ข่าว10 ชั่วโมง ago

‘เฟิรส์ อนุวัฒน์’ ขอโทษ หลังโพสต์คลิปอนาจารลง IG

เผย ยอดตาย เจ็ดวันอันตราย รวม 152 ศพ | Thaiger
ข่าว11 ชั่วโมง ago

เผย ยอดตาย เจ็ดวันอันตราย รวม 152 ศพ

‘ประยุทธ์’ ขอประชาชน ‘มีสติในการใช้ชีวิต’ สู้โควิด | Thaiger
ข่าว13 ชั่วโมง ago

‘ประยุทธ์’ ขอประชาชน ‘มีสติในการใช้ชีวิต’ สู้โควิด

สธ. คาด โควิดหลังสงกรานต์ อาจเจอผู้ป่วยใหม่เกือบสามหมื่น | Thaiger
ข่าว14 ชั่วโมง ago

สธ. คาด โควิดหลังสงกรานต์ อาจเจอผู้ป่วยใหม่เกือบสามหมื่น

‘โมเดอร์นา’ ยัน ภูมิต้านทานโควิด อยู่ได้นาน 6 เดือน | Thaiger
ข่าว14 ชั่วโมง ago

‘โมเดอร์นา’ ยัน ภูมิต้านทานโควิด อยู่ได้นาน 6 เดือน

ชาวเน็ต วิจารณ์ยับ ทหารพราน ฉีดฆ่าเชื้อโควิดชายแดน | Thaiger
ข่าว15 ชั่วโมง ago

ชาวเน็ต วิจารณ์ยับ ทหารพราน ฉีดฆ่าเชื้อโควิดชายแดน

โควิดไทย 14/4/64 พบผู้ป่วยเพิ่ม 1,335 ราย | Thaiger
ข่าว16 ชั่วโมง ago

โควิดไทย 14/4/64 พบผู้ป่วยเพิ่ม 1,335 ราย

วุ่น! เผยกลุ่มเสี่ยง ‘คลัสเตอร์หมูกระทะ’ มากกว่าพันคน | Thaiger
ข่าว16 ชั่วโมง ago

วุ่น! เผยกลุ่มเสี่ยง ‘คลัสเตอร์หมูกระทะ’ มากกว่าพันคน

โควิด-19 14 เม.ย. 64 ยอดป่วยทั่วโลก 138 ล้านราย | Thaiger
ข่าว17 ชั่วโมง ago

โควิด-19 14 เม.ย. 64 ยอดป่วยทั่วโลก 138 ล้านราย

‘หมอธีระ’ เตือน ทุกคนเสี่ยงติดโควิด ย้ำผู้ติดเชื้อทุกคนควรเข้า รพ. | Thaiger
ข่าว17 ชั่วโมง ago

‘หมอธีระ’ เตือน ทุกคนเสี่ยงติดโควิด ย้ำผู้ติดเชื้อทุกคนควรเข้า รพ.

เศร้า! เด็กพลุตกใส่หัว เสียชีวิตแล้ว | Thaiger
ข่าว18 ชั่วโมง ago

เศร้า! เด็กพลุตกใส่หัว เสียชีวิตแล้ว

รองโฆษก ตร. เผย ยอดป่วยโควิดตำรวจ อยู่ที่ 255 ราย | Thaiger
ข่าว18 ชั่วโมง ago

รองโฆษก ตร. เผย ยอดป่วยโควิดตำรวจ อยู่ที่ 255 ราย

สหรัฐฯ แนะหยุดฉีด จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน หลังเจอลิ่มเลือดอุดตัน | Thaiger
ข่าว18 ชั่วโมง ago

สหรัฐฯ แนะหยุดฉีด จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน หลังเจอลิ่มเลือดอุดตัน

กทม. อัปเดต สถานที่เสี่ยงโควิด ขณะที่ยอดป่วยจากสถานบันเทิงพุ่ง | Thaiger
ข่าว19 ชั่วโมง ago

กทม. อัปเดต สถานที่เสี่ยงโควิด ขณะที่ยอดป่วยจากสถานบันเทิงพุ่ง

หวยฮานอย 12 4 64 ตรวจหวยฮานอย 12 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย3 วัน ago

หวยฮานอย 12 4 64 ตรวจหวยฮานอย 12 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 11 4 64 ตรวจหวยฮานอย 11 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย3 วัน ago

หวยฮานอย 11 4 64 ตรวจหวยฮานอย 11 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 9 4 64 ตรวจหวยฮานอย 9 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย5 วัน ago

หวยฮานอย 9 4 64 ตรวจหวยฮานอย 9 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 8 4 64 ตรวจหวยฮานอย 8 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย6 วัน ago

หวยฮานอย 8 4 64 ตรวจหวยฮานอย 8 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 7 4 64 ตรวจหวยฮานอย 7 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย1 สัปดาห์ ago

หวยฮานอย 7 4 64 ตรวจหวยฮานอย 7 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 6 4 64 ตรวจหวยฮานอย 6 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย1 สัปดาห์ ago

หวยฮานอย 6 4 64 ตรวจหวยฮานอย 6 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 5 4 64 ตรวจหวยฮานอย 5 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย1 สัปดาห์ ago

หวยฮานอย 5 4 64 ตรวจหวยฮานอย 5 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 4 4 64 ตรวจหวยฮานอย 4 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย2 สัปดาห์ ago

หวยฮานอย 4 4 64 ตรวจหวยฮานอย 4 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 3 4 64 ตรวจหวยฮานอย 3 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย2 สัปดาห์ ago

หวยฮานอย 3 4 64 ตรวจหวยฮานอย 3 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 2 4 64 ตรวจหวยฮานอย 2 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย2 สัปดาห์ ago

หวยฮานอย 2 4 64 ตรวจหวยฮานอย 2 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 1 4 64 ตรวจหวยฮานอย 1 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย2 สัปดาห์ ago

หวยฮานอย 1 4 64 ตรวจหวยฮานอย 1 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 31 3 64 ตรวจหวยฮานอย 31 มี.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย2 สัปดาห์ ago

หวยฮานอย 31 3 64 ตรวจหวยฮานอย 31 มี.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 30 3 64 ตรวจหวยฮานอย 30 มี.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย2 สัปดาห์ ago

หวยฮานอย 30 3 64 ตรวจหวยฮานอย 30 มี.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 29 3 64 ตรวจหวยฮานอย 29 มี.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย2 สัปดาห์ ago

หวยฮานอย 29 3 64 ตรวจหวยฮานอย 29 มี.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 28 3 64 ตรวจหวยฮานอย 28 มี.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย3 สัปดาห์ ago

หวยฮานอย 28 3 64 ตรวจหวยฮานอย 28 มี.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

Trending