Connect with us

ข่าวการเมือง

ธนาธร ไม่แปลกใจเศรษฐกิจซบเซา รัฐใช้จ่ายเพื่อการลงทุนไปเพียง 58%

Avatar

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

โดย

ธนาธร ไม่แปลกใจเศรษฐกิจซบเซา รัฐใช้จ่ายเพื่อการลงทุนไปเพียง 58% | Thaiger
ภาพจาก : Thanathorn Juangroongruangkit - ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และ รัฐบาลไทย

ธนาธร ไม่แปลกใจเศรษฐกิจซบเซา รัฐใช้จ่ายเพื่อการลงทุนไปเพียง 58%

วันที่ 2 ตุลาคม นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ วิเคราะห์รายจ่ายเพื่อการลงทุนของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาว่า

ไม่ต้องแปลกใจที่เศรษฐกิจซบเซา ส่วนหนึ่งของปัญหาคือรายจ่ายเพื่อการลงทุนในปีงบประมาณนี้ ถูกใช้ไปเพียง 58% ของงบที่ตั้งไว้

ในขณะที่รัฐบาลกำลังอวดอ้างถึงความสำเร็จของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแบบแจกเงินผ่าน “ชิมช้อปใช้” วิธีที่ดีกว่า, ง่ายกว่า และยั่งยืนกว่าคือการผลักดันการใช้งบลงทุนตามยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ให้เกิดขึ้นจริง

ใครที่เคยเป็นผู้บริหารองค์กรย่อมรู้ว่า “ประสิทธิภาพการทำนโยบายให้เป็นจริง” นั้นสำคัญเท่าๆ กับตัว “นโยบาย”

หลายครั้งยุทธศาสตร์หรือนโยบายถูกออกแบบมาอย่างดี แต่การนำไปปฏิบัติขาดการติดตาม แก้ปัญหา และผลักดันให้แผนที่วางไว้เกิดขึ้นจริง ยุทธศาสตร์หรือนโยบายที่ดีจึงไม่มีความหมาย หากการลงมือทำไม่มีประสิทธิภาพ

ผู้นำ นอกจากจะต้องมีวิสัยทัศน์ สร้างยุทธศาสตร์หรือนโยบายในการนำองค์กรได้แล้ว ยังต้องรู้วิธีการบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นเวลา, เงินทุน, บุคคลากร, หรือการถ่ายอำนาจ เพื่อบรรลุยุทธศาสตร์ หากผู้นำทำไม่สำเร็จ ย่อมเกิดความเสียหายกับองค์กร เช่น หากสินค้าใหม่ออกไม่ได้ตามแผน ลูกค้าก็จะหันไปซื้อสินค้าจากคู่แข่ง, หากการลงทุนเครื่องจักรใหม่ไม่ทันกำหนดการ งบประมาณอาจจะบานปลายและต้นทุนโครงการและต้นทุนดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้โครงการไม่คุ้มค่ากับการลงทุน เป็นต้น

นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลนี้ งบลงทุนถือว่าเป็นส่วนสำคัญของงบประมาณประจำปีของภาครัฐ ซึ่งปีหนึ่งจะมีประมาณ 18-20% ของงบประมาณทั้งหมด งบลงทุนนี้คืองบที่จะมาพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน, สาธารณสุข, โรงเรียน หรือโรงพยาบาล, ถนนหนทางการคมนาคม ตลอดจนพื้นฐานด้านไอทีต่างๆ งบลงทุนของรัฐเกิดจากการวางยุทธศาสตร์และแปรจากยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติงาน หากงบลงทุนไม่ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นหมายความว่าประชาชนเสียโอกาสในการพัฒนา ปัญหาประชาชนถูกแก้ไขช้าลง และเศรษฐกิจเติบโตน้อยกว่าที่ควรจะเป็น

ปีบัญชีของภาครัฐเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคมของทุกปี และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป ในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจบลงวันที่ 30 กันยายน มีการตั้งรายจ่ายเพื่อการลงทุนไว้เกือบ 6.5 แสนล้านบาท ปีงบประมาณปิดไปแล้วในวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา มีการเบิกใช้จริงเพียง 58% เท่านั้น (ดูรูปภาพแผนผัง) โดยเฉลี่ย ตั้งแต่ พล.อ.ประยุทธ์บริหารประเทศ นับแต่ปีงบประมาณ 2558 ถึง 2562 หรือ 5 ปีงบประมาณ ค่าเฉลี่ยของการใช้งบประมาณการลงทุนอยู่ที่ 60% น้อยกว่าการทำงานของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีในอดีตอย่างเห็นได้ชัด

คิดอย่างง่ายๆ ว่าถ้ารัฐบาลบริหารประเทศให้มีประสิทธิภาพกว่านี้ เบิกจ่ายงบลงทุนได้เพิ่มขึ้นเพียง 10% (เท่ากับค่าเฉลี่ย 10 ปีก่อนหน้ารัฐบาลประยุทธ์จะเข้าบริหารประเทศ) แปลว่างบลงทุนจะถูกเบิกจ่ายจะเพิ่มจาก 376,500 ล้านบาทในปัจจุบัน (58% ของงบลงทุน 649,138 ล้านบาท) เป็น 441,414 ล้านบาท (68% ของงบลงทุน 649,138 ล้านบาท) หรือก็คือมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเพิ่ม 64,914 ล้านบาท เท่ากับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโครงการชิมช้อปใช้ ที่มีวงเงิน 19,000 ล้านบาท 3 โครงการกว่า ยังไม่รวมผลทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตามมาจากการลงทุน เพราะเงินลงทุนของรัฐทำให้เกิดการจ้างงานและซื้อวัตถุดิบมากกว่าเงินที่แจกเพื่อการบริโภคเฉยๆ

การบริหารสมัยใหม่ มีเครื่องมือให้เลือกใช้มากมาย เพื่อที่จะทำให้การนำยุทธศาสตร์องค์กรไปบริหารให้มีประสิทธิภาพ ทำได้จริง ในสมัยที่ผมบริหารองค์กรเอกชน ผมได้ใช้เครื่องมือต่างๆเช่น การติดตามปัญหาโดย 8D, Design of Experiment, QCC และแผนภูมิก้างปลา, 5S, 5 WHY, Six Sigma, แผนภูมิ Pareto และ กฏ 80/20, Total Quality Management, Total Preventive Maintenance, Balanced Score Card, และ Kaizen เป็นต้น เครื่องมือและวิธีการต่างๆ เหล่านี้ บ้างมาจากตะวันตก และบ้างมาจากตะวันออก บางเครื่องมือ ใช้แล้วประสบความสำเร็จ ผมจึงประยุกต์ใช้ทุกโรงงานในเครือ บางตัวใช้ได้ผลเฉพาะบางโรงงานหรือบางกระบวนการ ก็เลือกใช้เฉพาะโรงเฉพาะตัวไป บางตัวไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่เหมาะกับวัฒนธรรมองค์กรก็เลิกใช้

หนึ่งในเครื่องมือในการติดตามปัญหาและโครงการที่ผมใช้และประสบความสำเร็จมากที่สุด คือ การใช้แนวคิด Genba ซึ่งเป็นแนวคิดที่เกิดจากการบริหารงานแบบโตโยต้า “เก็นบะ” คือการตรวจสอบหน้างานจริง พูดคุยกับคนที่เกิดปัญหาจริง ดูสภาพแวดล้อมหน้างานจริง การลงดูหน้างานและสัมผัสกับผู้คนที่ได้รับผลกระทบจริงเท่านั้นที่จะทำให้ผู้บริหารตัดสินใจแก้ปัญหาได้ถูกต้อง ผู้บริหารที่ดูหน้างานบ่อยจะใช้อำนาจในการจัดการ/เคลื่อนย้าย/หรือเพิ่มลด ทรัพยากร และให้คุณให้โทษกับผู้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

ผมใช้เครื่องมือ “เก็นบะ” อย่างสม่ำเสมอมา 10 ปี ผมลงไปฟังผู้ปฏิบัติงานจริงและดูพื้นที่จริง เกือบ 200 เรื่องต่อไตรมาส องค์กรมประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ผู้ปฏิบัติการเองก็ภูมิใจที่ความคิดและผลงานของเขามีความหมายทำให้เขากล้าที่จะแสดงออกและคิดค้นกระบวนการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โครงการไหนติดขัด ในฐานะผู้บริหาร เราสามารถโยกย้ายทรัพยากรเพื่อแก้ปัญหาให้พวกเขาได้ (เช่น ให้อำนาจมากขึ้น, เพิ่มคนที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะทาง, เพิ่มงบประมาณ, ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

การนั่งประชุมในกรุงเทพแก้ปัญหาต่างจังหวัดไม่ได้ หากผมได้เป็นฝ่ายบริหารในการทำงานการเมือง ผมตั้งใจนำทักษะและแนวคิดนี้เข้ามาบริหารประเทศด้วยเช่นกัน (รูปภาพด้านล่างเป็นบางส่วนของกิจกรรมผมทำเมื่อบริหารองค์กรธุรกิจ) ผมมั่นใจว่า “เก็นบะ” จะสามารถแก้ปัญหาการเบิกงบประมาณการลงทุนล่าช้าที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศได้

บทความนี้เป็นส่วนแรกของบทความสามตอน พรุ่งนี้ ผมจะยกตัวอย่างรูปธรรมของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจซบเซาด้วยการลงทุนที่ตอบสนองกับความต้องการของประชาชนจากลงไปฟังข้อมูลจากคนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและรู้วิธีแก้จริงครับ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ที่มา: Thanathorn Juangroongruangkit – ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

หมอธีระ วิจารณ์ รบ.-ศบค. แนะเปลี่ยนแนวคิด เร่งจัดหา วัคซีน mRNA | Thaiger
โควิด-19 ประเทศไทย5 hours ago

หมอธีระ วิจารณ์ รบ.-ศบค. แนะเปลี่ยนแนวคิด เร่งจัดหา วัคซีน mRNA

‘หมอธีระวัฒน์’ ห่วงระบบสาธารณสุข หลังพบแพทย์เชียงใหม่ติดโควิด แม้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม | Thaiger
ข่าว5 hours ago

‘หมอธีระวัฒน์’ ห่วงระบบสาธารณสุข หลังพบแพทย์เชียงใหม่ติดโควิด แม้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม

ล่าสุด! พบ คลัสเตอร์โควิด ใหม่อีก 8 จุด ใน 5 จังหวัด | Thaiger
โควิด-19 ประเทศไทย5 hours ago

ล่าสุด! พบ คลัสเตอร์โควิด ใหม่อีก 8 จุด ใน 5 จังหวัด

ข่าวดี หน่วยอรินทราช 26 ฮีโร่เหตุ กราดยิงโคราช อาการดีขึ้น ได้กลับบ้านเเล้ว | Thaiger
ข่าวอาชญากรรม6 hours ago

ข่าวดี หน่วยอรินทราช 26 ฮีโร่เหตุ กราดยิงโคราช อาการดีขึ้น ได้กลับบ้านเเล้ว

แนะนำ 4 ซีรีย์เด็ด ของ ‘ซงคัง’ ห้ามพลาดแม้แต่เรื่องเดียว! | Thaiger
บันเทิง6 hours ago

แนะนำ 4 ซีรีย์เด็ด ของ ‘ซงคัง’ ห้ามพลาดแม้แต่เรื่องเดียว!

ข่าวดีคนปทุม อบจ.ปทุมธานี เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม วันนี้ | Thaiger
โควิด-19 ประเทศไทย6 hours ago

ข่าวดีคนปทุม อบจ.ปทุมธานี เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม วันนี้

อัปเดต! TCAS 65 ยกเลิกการใช้คะแนน O-Net | Thaiger
ข่าว6 hours ago

อัปเดต! TCAS 65 ยกเลิกการใช้คะแนน O-Net

กรุงไทยแจง คนละครึ่งเฟส 3 แอปเป๋าตังขึ้นแบบไหน ต้องยืนยันตัวตน | Thaiger
การเงิน6 hours ago

กรุงไทยแจง คนละครึ่งเฟส 3 แอปเป๋าตังขึ้นแบบไหน ต้องยืนยันตัวตน

ขอเช็กให้แน่ใจ รัฐบาลไทยเตรียมลงนามตอบ ญี่ปุ่น รับบริจาควัคซีน แอสตราเซนเนก้า | Thaiger
โควิด-19 ประเทศไทย6 hours ago

ขอเช็กให้แน่ใจ รัฐบาลไทยเตรียมลงนามตอบ ญี่ปุ่น รับบริจาควัคซีน แอสตราเซนเนก้า

ทางการอินเดีย ประกาศ โควิดเดลต้าพลัส เป็นเชื้อสายที่น่ากังวล | Thaiger
ข่าว7 hours ago

ทางการอินเดีย ประกาศ โควิดเดลต้าพลัส เป็นเชื้อสายที่น่ากังวล

ต้อนรับอบอุ่น บุฟฟ่อน ย้ายร่วมทัพ ปาร์ม่า แบบไร้ค่าตัว | Thaiger
ข่าวกีฬา7 hours ago

ต้อนรับอบอุ่น บุฟฟ่อน ย้ายร่วมทัพ ปาร์ม่า แบบไร้ค่าตัว

ร้อนแรงเกินต้าน! กระแต อาร์สยาม โพสต์รูปบิกินี่ อวดกล้ามท้องสุดแซ่บ | Thaiger
บันเทิง7 hours ago

ร้อนแรงเกินต้าน! กระแต อาร์สยาม โพสต์รูปบิกินี่ อวดกล้ามท้องสุดแซ่บ

ศิลปินแกรมมี่ ขอเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพย์ติด | Thaiger
บันเทิง7 hours ago

ศิลปินแกรมมี่ ขอเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพย์ติด

พบ คลัสเตอร์โควิด-19 ใหม่ 11 จุด 8 จังหวัด | Thaiger
โควิด-19 ประเทศไทย7 hours ago

พบ คลัสเตอร์โควิด-19 ใหม่ 11 จุด 8 จังหวัด

ยิ่งใช้ยิ่งได้ โต้แจกเงินสด 7000 บาท ยังเหลือสิทธิ์ลงทะเบียนกว่า 3 ล้าน | Thaiger
การเงิน7 hours ago

ยิ่งใช้ยิ่งได้ โต้แจกเงินสด 7000 บาท ยังเหลือสิทธิ์ลงทะเบียนกว่า 3 ล้าน

หวยฮานอย 23 6 64 ตรวจหวยฮานอย 23 มิ.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย11 hours ago

หวยฮานอย 23 6 64 ตรวจหวยฮานอย 23 มิ.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 22 6 64 ตรวจหวยฮานอย 22 มิ.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย2 days ago

หวยฮานอย 22 6 64 ตรวจหวยฮานอย 22 มิ.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 20 6 64 ตรวจหวยฮานอย 20 มิ.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย5 days ago

หวยฮานอย 20 6 64 ตรวจหวยฮานอย 20 มิ.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 14 6 64 ตรวจหวยฮานอย 14 มิ.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย2 weeks ago

หวยฮานอย 14 6 64 ตรวจหวยฮานอย 14 มิ.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยลาววันนี้ 21 6 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 21 มิ.ย. 64 | Thaiger
ตรวจหวย2 days ago

หวยลาววันนี้ 21 6 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 21 มิ.ย. 64

หวยลาววันนี้ 17 6 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 17 มิ.ย. 64 | Thaiger
ตรวจหวย6 days ago

หวยลาววันนี้ 17 6 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 17 มิ.ย. 64

หวยลาววันนี้ 10 6 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 10 มิ.ย. 64 | Thaiger
ตรวจหวย2 weeks ago

หวยลาววันนี้ 10 6 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 10 มิ.ย. 64

หวยลาววันนี้ 14 6 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 14 มิ.ย. 64 | Thaiger
ตรวจหวย1 week ago

หวยลาววันนี้ 14 6 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 14 มิ.ย. 64

ถ่ายทอดสดหวยลาว 21 มิ.ย. 64 ผลหวยลาว 21 6 64 | Thaiger
ตรวจหวย3 days ago

ถ่ายทอดสดหวยลาว 21 มิ.ย. 64 ผลหวยลาว 21 6 64

ถ่ายทอดสดหวยลาว 17 มิ.ย. 64 ผลหวยลาว 17 6 64 | Thaiger
ตรวจหวย6 days ago

ถ่ายทอดสดหวยลาว 17 มิ.ย. 64 ผลหวยลาว 17 6 64

ถ่ายทอดสดหวยลาว 10 มิ.ย. 64 ผลหวยลาว 10 6 64 | Thaiger
ตรวจหวย2 weeks ago

ถ่ายทอดสดหวยลาว 10 มิ.ย. 64 ผลหวยลาว 10 6 64

ตรวจหวย 16 มิ.ย. 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 มิถุนายน 2564 | Thaiger
ตรวจหวย1 week ago

ตรวจหวย 16 มิ.ย. 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 มิถุนายน 2564

ตรวจหวย 1 6 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มิถุนายน 2564 | Thaiger
ตรวจหวย3 weeks ago

ตรวจหวย 1 6 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มิถุนายน 2564

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มิถุนายน 2564 | Thaiger
ตรวจหวย3 weeks ago

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มิถุนายน 2564

เลขท้าย 3 ตัว ขายดีบนแผงลอตเตอรี่ เลขดังมาเต็ม เลขเด็ดงวด16/6/64 | Thaiger
เลขเด็ด1 week ago

เลขท้าย 3 ตัว ขายดีบนแผงลอตเตอรี่ เลขดังมาเต็ม เลขเด็ดงวด16/6/64

Trending